miłosierdzie nad tysiącami i powrót do źródeł
piątek, 30 stycznia 2009
Czym są wody w świetle Słowa Bożego i jak rozumieć używane w Biblii słowo - woda?
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.Jn4:14 (...) Szale życia wiecznego, nie są zapewne banałem dla wierzącego, obok którego można przejść do porządku dziennego nie zwracając na niego uwagi. Czyż nie życie wieczne jest końcem drogi której niektórzy znaleźć nie mogą? Skoro wiadomo że, to tą wodą można tam dotrzeć, do życia pełnego wiary, miłości i nadziei wiekuistej, to nic innego jak w drodze do tej drogi, rozejrzeć się za jakąś arką, zanim nadejdą zapowiedziane przez Jezusa dni, które mają być podobne do dni Noego.


Niech się odzieje przekleństwem jak szatą; niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa wejdzie w jego kości! Ps109:18 (...) Zatrute wody mogą tyle zła wyrządzić człowiekowi co wody, które przenikają do wnętrzności, które podobne są kłamstwom zapuszczającym korzenie w sercu ludzkim. Symbolika wody, ma różne zastosowania w Piśmie Świętym i odbieranie jej tylko i wyłącznie jako materia, przez niektóre wyznania - jest nadużytą nadinterpretacją. Załóżmy, że człowiek postanawia się przechrzcić. I co wtedy? Chrzest obmycia z grzechów po raz kolejny. Przypomina mi to sytuacje w której Jezus gani faryzeuszów za dziesięciny z mięty i kopru, albo słowa o pasterzach nie wchodzących do Królestwa Bożego i nie pozwalających wejść tym którzy wchodzą.

Czy zrozumienie wód i wody pomoże człowiekowi w jego zmaganiach o zbawienie i łaskę bożą?
Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. Ap11:6 (...) Jak jest powiedziane że: ich poznawanie to jest życie wieczne, tak można śmiało stwierdzić iż, poznanie wody jaką się pije może zabezpieczyć człowieka przed śmiercią duchową. Skąd taki wniosek? Jeśliby przyjąć że, znakomita cześć wód duchowych jaką człowiek pije, jest pochodzenia morskiego, to nietrudno połączyć ludzkie depresje i duchowe poszukiwania z tym truciem się solanką (...)Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.Ps22:15


Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.1Jn5:6-8
(...) Czym może być świadectwo wody? Czy woda może sama z siebie świadczyć? Jeśliby przyjąć że człowiek się składa w większości z wody, to jak najbardziej świadczyć może. Woda, to żywy element, a nawet gdyby nie była dla kogoś kto postrzega żywe tylko to co ma nogi i ręce, to powiedziane jest również, że kamienie przemówią jeśli będzie tego chciał Bóg. Skamieliny przemawiają w dzisiejszym świecie bardzo głośno odkrywając zasłonę historii, tak więc woda, która ma jeszcze wiele do powiedzenia, tym bardziej świadectwem prawd Bożych przemawia, przemawiała i będzie przemawiać póki istnieć będzie.

Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka?Jak3:10-11(...) Woda jest przyrównana w Słowie Bożym do tego, co wychodzi z ust człowieka. Nikt rozsądny nie będzie doszukiwał się śliny lub czegoś niewiadomego pochodzenia , ale najzwyczajniej słów, słów które niekiedy płyną jak wody.

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Dz8:36(...)Chrzest Jana Chrzciciela, oraz chrzest Duchem Świętym, to dwa różne zdarzenia i nie zawsze odbywa się to w tym samym momencie. Czy może istnieć jedno obmycie bez drugiego? Wiatr wieje gdzie chce i rykoszetem Ducha Świętego, nie jeden też dostał opisany w Biblii, ale idąc przykładem Jezusa i Apostołów, to tych obmyć nie powinien sobie człowiek skąpić - biorąc pod uwagę kurz grzechów osiadających na człowieku, w drodze do człowieka doskonałego, który w doskonałości swojej grzeszyć już nie będzie.

Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje! Am5:24 (...) Porównanie wody do wylewającej się rzeki z brzegów, może nieco przerażać człowieka który widział jakie spustoszenie niesie ze sobą powódź. Taka woda niszczy wszystko na swojej drodze, a materiał jaki jest niesiony przez wodę wcale wody nie przypomina. Kara, jaką Bóg zsyłał czasami na niewiernych, przypomina właśnie taką niszczycielską powódź. Zatem, czy zawsze wylanie wody można kojarzyć ze zniszczeniem? Otóż nie. Kiedy wody wylewają, niosą też ze sobą życie i nawóz, obietnice urodzajnych plonów i żyznej ziemi.

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.Ez47:12 (...) Woda jest elementarnym składnikiem wszystkiego, co żyje na ziemi, więc jeśli modlimy się o podobieństwo - "jako w niebie tak i na ziemi" - tak więc woda ducha jest tym, czego będzie się doszukiwać w biblii człowiek, który poszukuje tam najcenniejszych skarbów.


07:18, nikt-dar
Link Komentarze (3) »
sobota, 17 stycznia 2009
Chrzest – praktykowane w wielu religiach rytualne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie, oznaczające na ogół duchową odnowę bądź przemianę.Chrzest dosłownie znaczy zanurzenie, pogrążenie, zagłębienie.

Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.Mt28:19-20(..)Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.Dz2:38-41

Czy uczenie i zanużanie się w tym czym się jest nauczanym, nie jest czasami też tym o czym tu mowa? Zakłamanie jakie jest w dzisiejszym świecie, nie jest niczym pomocnym ani dobrym dla szczerych ludzi, dla chcących żyć w pokoju i zgodzie z bogiem. Co jakiś czas, przychodzi czas na danie odpowiedzi Bogu, na odpowiedzenie na jego wezwanie, na ustosunkowanie się do słów, które zamieszkały w naszych sercach, na podjecie decyzji - dotychczas odkładanych na później. Przez badanie pism, w których można znaleźć upodobanie, można też odnaleźć Miłość przez wiare, jaką napełnić się może każdy z Bożej Łaski.

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą.Dz8:36
Dziwne, że to Filipa porwał duch a nie dworzanina, ale uniesienie duchem, nie zawsze oznacza wylanie Ducha Świętego.To dziwna sytuacja biorąc pod uwagę działanie ducha podczas chrztu, ale nic dziwnego, gdy wie się że Duch wieje tam gdzie chce

Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.Dz8:12-22

Dlaczego po przyjęciu chrztu od Filipa przez Szymona Maga, Mag znów musi się nawracać? Czy z tego wynika, że są różne chrzty i inaczej to wszystko wokół tych chrztów się odbywa? Nie ma co do tego wątpliwości , że chrzest jaki udzielał Filip nie był tym samym, którego udzielali apostołowie Piotr i Jan. Nasuwa się pewnie teraz takie pytanie niektórym: skoro istnieją różne chrzty i efekt tych chrztów jest odmienny od siebie - to jakim chrztem jestem ochrzczony? Ile razy mogę być chrzczony? Chrzest Janowy-wodny od ludzi, Chrystusowy-duchowy z nieba, a może jeszcze jakiś się znajdzie skoro Jezus już po swoim jakby podwójnym chrzcie mówi do uczniów: czy mogą być ochrzczeni tym chrztem którym i on ma być jeszcze ochrzczony?Z tego wersetu jasno wynika, że Jezus będzie miał kolejny chrzest.

Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.Mk10:38
Zbyt autorytatywne odniesienie się do wyznań chrztu, w tych czasach powoduje to, że ludzie dmuchają na zimne i boją się tego czego nie znają. Następuje to w przypadku, gdy chrzest staje się nam fałszywym chrztem, ten który ma dla nas ogromne znaczenie - staje się oszukaną formą przeciągania liny naszego życia, przez zawodników wyszkolonych w walce o nasze dusze i umysły? Czy Jezus został uczniem i wyznawcą Jana przez to, że ochrzcił się jego chrztem? Jeden z drugim powie, że nie był to Janowy od ludzi ale z nieba. W takim założeniu pozostaje pytanie wobec pytania Jezusa zadanego kapłanom - "skąd pochodzi chrzest Janowy"? Głos wołającego na puszczy, był wcześniej zapisany w zwojach, a więc był ujęty w planie bożym dotyczącym zbawienia.

Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.Mt3:6(..)Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.Mt3:13

Chociaż Biblia nie mówi po co Jezus przyjął chrzest od Jana, to apokryficzne ukazanie Jezusa, bardziej spaja teorie o czystości i nie skażeniu Jezusa, w/g wyznań niektórych teologii. Dlaczego? Zrodzony, a Nie Stworzony wszystko tłumaczy i niczego nie pomija. Sam o sobie mówił - "Syn Człowieczy", ukazując w tym słowie nie niebiańską a ziemską naturę drugiego Adama.

Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.Mt21:23
-27
Jezus, na protest kapłanów tyczący się jego nauczania - zadaje im pytanie dotyczące chrztu. Oni zaś nie odpowiadają ponieważ: każda odpowiedź jest dla nich niekorzystna. Z jednej strony boja się ludu, z drugiej strony - tego co lud zrobi w następstwie ich odpowiedzi, a z pewnością o to się boją, że obłuda i zakłamanie w nich samych - pokaże prawdziwe oblicze i odbierze im władze jaką mieli nad ludem. Zaślepienie, co do nieomylności swoich autorytetów, w dzisiejszym świecie - przypomina mi jakby tamte chwile. Ludzie zapierają się Boga i idą za ślepymi przewodnikami, a nawet na siłę zamykają oczy, aby tylko czegoś nie zobaczyć.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów,Łk3:3(..)Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.Mk1:4(..)Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy ..)W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.Mk1:5,9
Chrztowi Janowemu, nawróceniu towarzyszy wyznawanie grzechów. Niemowlęta nie są w stanie mówić - jedynie  gaworzą, więc ten chrzest nawrócenia nie jest dla nich, bardziej nazwałbym go w tym wypadku - chrztem przynależnościowym. Czym jest: zanurzenie i zagłębienie nawrócenia (chrzest nawrócenia), jak nie zastanowieniem, zamyśleniem i zadumą nad tym, co złe i grzeszne w nas samych?

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.Mk16:16(..)Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Łk3:7(..)Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Łk7:28-29
W jaki sposób ludzie słuchający Jezusa, mogli przyjąć chrzest Janowy bez Jana i bez zanurzania się w rzece lub stawie? Słowo, to również wody głębokie, a Jezus świadcząc o Janie, dał ludziom powód i możliwość do zanurzenia się w tym słowie, w tym w którym Jan był czymś więcej niż prorok. Jeśli się nie ma wiele do stracenia, łatwiej człowiekowi nie znajdywać powodów ku temu, aby nie uwierzyć i nie żyć tak, jak się co przez co pojmuje z tego, z czego godne wiary uwagi można zaczerpnąć i wdrażać w życie.

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.Łk12:50(..)Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest.Jn3:23
Czym jest wiele wody w stosunku do chrztu, bo przecież nie może chodzić o to, że wody w rzece zabraknie albo ludzie sadzawkę wypiją? Jeśli się spojrzy na Hindusów i rzekę Ganges, to ilość wody w stosunku do ilości ludzi, ma pewnie takie znaczenie, że nie wyglądało to na chrzest typu: zanurzyć w basenie i następny.

Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.Dz16:33(..)Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.Dz18:8
Chrzest nie był i nie jest zarezerwowany jedynie dla nielicznego grona, jest dla wszystkich skruszonych i odchodzących od praktyk bałwochwalczych tego świata. Nigdy nie będzie tak, żeby nie było w otaczającym nas świecie, pożądliwości tego świata - chyba że sami stworzymy sobie świat wokół nas samych.

Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy(..)Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.
Dz18:25,28
"Nie każdy, który mi mówi panie panie wejdzie do Królestwa Bożego" - ten cytat przychodzi mi na myśl wobec ludzi mieniących się synami i córkami samego Boga, a poznaniu jego istoty nie towarzyszy wylanie Ducha Świętego. Wiara sercem i wyznanie ustami - jest obietnicą zbawienia a nie samym już zbawieniem.

Zapytał ich:Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście?-zapytał. A oni odpowiedzieli:Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.Dz19:2-6

Jak są różne posługi w zgromadzeniu świętych, tak są różne dary udzielone przy chrzcie przez Ducha Świętego. "Starajcie się o lepsze Dary Ducha" - jest obietnicą Bożą, że na samym chrzcie wylanie ducha, nie jest ostatnim, dziwnym doświadczeniem paranormalnego wydarzenia w naszym życiu.

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, któżyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Rz6:3-4

Metafory i przenośnie nie zawsze muszą być symboliczne, mogą również dosłownie oddawać to co jest ciałem w człowieku. Zagłębić się w czymś i uwierzyć, to jak przyjecie chrztu wodą danego słowa. To czy woda jest czysta, czy słona, czy przesłodzona - często jest przyczyną i skutkiem tego co lubimy, bo przecież nie wszyscy muszą lubić cukier z herbatą ale herbatę z cukrem, a niekiedy gorzką. Wody słowa, aby mogły stać się dla wszystkich, wszystkim tym czego potrzebują, muszą być różne od siebie, ale podstawowy składnik wody, zawsze będzie używany. Przesolona woda może nas zabić, przesłodzona woda również może stać się źródłem kłopotów, kwaśna i zatruta nie posłuży nikomu do niczego - chyba że do wyizolowania związków mogących posłużyć jeszcze do czegoś innego.

aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.Ef5:26-27(..)aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? 1Kor15:26-29


Oczyszczanie to pewien proces, ciąg zdarzeń i nigdy nie jest się w materii takim, aby móc powiedzieć, że nie ma w nas jakiejś innej substancji, która by nie była tą jedyną, dominującą, z której w całości się składamy na ciało. Różnorodność ciała, w tym przypadku jest zaletą a nie wadą, która mówi, że na jedność podobną sobie, składa się różnorodność uzupełniająca się wzajemnie...Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ef4:5

12:55, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
niedziela, 04 stycznia 2009
 • Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Mt13:20-21

Najprzykrzejsza z manii prześladowczych - prześladowanie innych.

Kto nie wytrzymał trudu prześladowań, nie doświadczył poznania tego, którego prześladowanie pragnął poznać. Podążając drogą, której horyzontem jest zbawienie, nie da się dosięgnąć drugiego brzegu, nie przechodząć mostu prześladowań. D.S.

 • Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mt5:10-12
 • Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?Rz8:35

Jeden z drugim powiedziałby po co to wszystko, po co jeszcze narażąć się, w imię czego męczyć się jeszcze ze złymi językami? Ajednak wszystko ma swój cel i przeznaczenie, czemuś to przecież służy, skoro tak został już wyznaczony cel przed wiekami dla tych którzy go szukają.

 • Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.Łk21:12-15
 • Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 2Kor12:10

Umacniając sie wytrwałością, w przekonaniu iż nie nadarmo cierpimy prześladowanie urągania, powodem inności od otaczającego nas świata dla bożego dzieła. Stwierdzamy też często po próbach, którymi zostaliśmy wypróbowani, że szlachetniejszy kruszec jest w budowli świątyni zwołania Bożego.

 • Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Jn15:20
 • Wszystkie przykazania Twoje są wierne; gdy kłamstwem mnie prześladują - pomóż mi!  Ps119:86

Obietnice Boże są pewne dla jego wybranych, a zadatek spełnienia tego co mówi Słowo Boże, jest nagrodą i bonusem jeszcze za życia na ziemi. Te empiryczne doświadczenia istoty Boga, stają się i są światłem Ducha Świętego, którego ogień nigdy nie gaśnie i jest na świeczniku świecącym na wyżynach niebieskich, którego też blask opromienia serca miłujące swojego Boga.

 • Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Dz7:52
 • Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.Rz12:12-14

W życiu codziennym człowiek może powiedzieć że, jest prześladowany w zasadzie w każdym miejscu i o każdym czasie. Padnie pewnie pytanie -dlaczego? Otóż świat jest domeną złego - jak wiemy z Biblii, ale na szczęście nie brakuje też osobliwości przechadzających sie po tym świecie. W takim zestawieniu przeciwności na jednym terenie, w obrębie globu, tego samego tematu prześladowań - nie może być mowy o miłości, pojednaniu, o współnym bo: gdzie kończy się wolność jednego, tam zaczyna się niewola drugiego.

 • Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować. Pwt30:7
 • Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Mt10:23
 • Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;Mt5:43-44

Eschatologiczne czasy, koniec czasu danego ludziom do wyboru, powoduje u wielu ludzi zastanowienie sie nad sobą, nad innymi, nad jego Bogiem. Wiedząc jaką drogę trzeba przejść, ile czasu trzeba poświecić na jej przejśćie, jakie są koszty całej tej podróży - trzeba Bogu powiedzieć: dobrze. Tolerancja dziś podnosi głos i krzyczy: idźmy na kompromis. Czy ten, którego wszystko jest, musi sie pytać tolerancji: czy może ze swoim zrobić to czy tamto? Czy nie jest tak że, może on ze swoim robić to co chce? Czy garnek od dziś  zaczyna mówić garncarzowi jakim ma być garnkiem? Miłość do tego który nas wychował, pozwala mi sądzić i daje wiare w to, że prześladowania i ucisk są na czasie, są blisko, a On sam nie zostawi swoich, ani ich nie opuści.

 • Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Mk10:29-30
 • Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. Dz13:50

Boże miłosierdzie nie zna granic, ale gniew i biada nie są mu obce aby o nich miał zapomnieć. Im człowiek predzej sie otworzy na Ducha Bożego, tym szybciej wyszkoli się on na żołnierza Bożej Miłości, na wojownika o wiare w pełnej zbroi namaszczenia sfer niebiańskich. 

i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie.2Tes1:4-5

Prześladowanie podsyca wiarę; tolerancja usypia ją. - Andre Maurois

10:54, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
niedziela, 28 grudnia 2008

Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Mt23:39,Jn12:13

Czy Błogosławieństwo Boże jest istotne dla ludzi szukajacych zbawienia? Co powinno się wiedzieć o błogosławieństwie którego szuka się dla siebie? Czy są jeszcze inne błogosławieństwa oprócz tych które Jezus wymienił w kazaniu na górze? Co trzeba zrobić aby być błogosławionym najwyższego?

 1. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Ap1:3
 2. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Ap22:7
 3. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni(..)Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie Mt5:6,10

Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem Robert Linhardt.

Błogosławieństwo - to rodzaj rzyczeń: szczęścia, pomyślności, wszystkiego dobrego i najlepszego. Błogosławieństwo to też rodzaj określenia pewnego stanu rzeczy. To że w potocznym języku nie używa się tego słowa , to jeszcze nie znaczy iż, takigo stanu w nas lub poza nami nie ma. W myśl słów Mateusza, bycie błogosławionym w czasie końca, jest warunkiem który trzeba spełnić, aby objąć w posiadanie Królestwo Boże

 1. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Mt25:34
 2. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Mt5:11
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię(...)Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Mt5:5,9

milczenie bywa największym błogosławieństwem, jakie jest w stanie ofiarować nam świat.- Stephen King

Czy bycie błogosławionym spełniająć tylko jedno błogosławieństwo ze słów Słowa Bożego - czyni z nas juz tych błogosławionych o których mowa w słowie bożym?. Po częsci napewno tak, ale to będzie zawsze tylko cząstkowe poznanie. Czy zatem w myśl słowa o częściowym poznaniu - nie powinno się bardziej doświadczać bożego błogosławieństwa? .." Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe" 1Kor13:9-10

 1. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni(...)Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt5:4,8
 2. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Jb1:12
 3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. Ef1:3,2Kor1:3,1Pt1:3

I dziś wiem jedno - błogosławieństwo, na które się nie godzimy, z czasem obraca się w przekleństwo. Nie oczekuje już niczego od życia. A ty zmuszasz mnie, bym dojrzał bogactwa i horyzonty które przerastają moją wyobraźnie. Teraz kiedy je zobaczyłem i przeczułem ogrom moich możliwości, czuję się gorzej niż kiedykolwiek przedtem. Bo wiem, że mogę zdobyć wszystko, tylko tego nie chcę. Paulo Coelho

Bądźcie błogosławieni tak jak i Bóg ojciec jest wasz  błogosławiony w niebie - te słowa przychodzą na myśl kiedy zastawnawić się nad odzwierciedleniem w człowieku przymiotów Bożych. Chcąc nasladować kroki tego który szedł pierwszy jako wzór, nie można nie iść po śladach, które zostały zostawione nie po to aby po nich nie iść ale dążyć po nich do zbawienia oraz kroczyć po nich do objęcia w posiadanie innych obietnic danych przez niego od jego ojca.

 1. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony! Rdz27:29
 2. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie(...)Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt5:3,7
 3. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Mt16:17

Proś Boga o błogosławieństwo dla twojej pracy, ale nie żądaj, aby ją także wykonał. - Karl Heinrich Waggerl

Wymawianie błogosławieństwa nie jest niczym dziwnym gdy używa się słowa - szczęśliwy. Być może kojarzenie słowa błogosławiony z wyrażeniem ze Słowa Bożego, jest tym co sprawia że słowo to owiało tajemniczością, pewnego rodzaju mistyką, tabu. Zatem jak dojść do dokładnego poznania pewnych prawd, skoro się o nich nie mówi? W modlitwie jaką jest rozmowa sam na sam z jego duchem, jest ukrytych wiele tajemnic, których bóg nie chce ich zachowywać tylko dla siebie ale szuka tych, którzy go szukają poprzez ich szukanie.

 1. Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego.Kpp28:4
 2. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mt5:6
 3. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Ap20:6

Błogosławieństwa którymi Bóg błogosławi, sa ponadczasowe i zawsze kiedy te rzeczy będą się działy nam, te o któych mowa przy błogosławieństwach ze Słowa Bożego, będą mieli pewność że Bóg jest z nimi, ci, którzy sa blisko niego. Braku pewnośći oraz kary jakichś fatum, moga się spodziewać i być pewni ci, którzy w Niego wiary dać nie chcieli. Objetnice Boże sa pewne, a głupcy nie wiedzą o co sie potykają(...) "Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega - mądrzeje". Prz15:15

 1. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Rz4:8
 2. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Łk7:23,Mt11:6
11:10, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
czwartek, 18 grudnia 2008
 • Nie jeden już człowiek na świecie doszedł do wniosku że nic nie dzieje się samo, a skoro można być dzisiaj tego świadomym, to czy to co nie dzieje się samo jest przypadkiem? Jak rozumieć przypadek który nas dosięga, dotyka, doświadcza w życiu? Czy zrozumienie przypadku jako zasady będzie nadal przypadkiem, czy też już kreowana rzeczywistością przypadkowych zdarzeń?

Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Rdz3:22

A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje, i nie waleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale ani rozumnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami. o czas i przypadek rządzi wszystkim. Koh9:11

Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża.Heb2:1

 1. Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje. - Karol Irzykowski
 • Niestety człowiek nie może na dzień dzisiejszy powiedzieć że: wie co będzie jutro. Przewidywanie i prognoza nie jest jeszcze 100% pewnością, zawsze pozostawia miejsce na przypadek, na te działanie ingerencji Bożej, której nie jest w stanie przewidzieć ani prognozować.
Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy. 2Sam1:6

Saul nic o nim nie wspominał w tym dniu. Myślał: To przypadek; pewnie jest nieczysty i nie poddał się jeszcze oczyszczeniu. 1Sam20:26

Dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny.1tes3:5

 1. Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym. -Blaise Pascal
 2. Przypadek jest najlepszym detektywem. - Agata Christie
 • Czy biedny może być bezbożny, a jeśli tak, to jak rozumieć przypadek udzielania biednemu i bogatemu choć bezbożnemu? Powiedziałbym - głupie pytania, ale skoro to co głupie jest w dalszym ciągu niezrozumiałe - to czy nie czas zasiąść nad tym co głupie i zastanowić się czy nie jest to czasami mądre to co się powszechnie rozumie za głupie? Czy nie najprostrze odpowiedzi są tymi odpowiedziami których często poszukujemy w ustach drugich ludzi?

Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu, odmów mu chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył. Mdr12:5

Nie wpatruj się w dziewicę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powoduMdr9:5

Nie sprzeczaj się z człowiekiem potężnym, abyś przypadkiem nie wpadł w jego ręce,Mdr8:1

 1. Przypadków nie ma; to, co jawi się nam jako ślepy traf, pochodzi właśnie z najgłębszych źródeł - Friedrich Schiller
 2. Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek - Arystoteles
 • Czy to co nas kusi i nęci, nie jest przypadkiem który dopuszczamy aby zaistniał aby dowiedzieć się więcej o samych sobie i innych. Czy gdyby nie to doświadczenie to czy znalibyśmy odpowiedź faktyczną, czy tylko wyobrażoną a nie koniecznie prawdziwą? Modlitwa to nawiązywanie kontaktu to, prośba o coś żeby się stało, a jesli jest tak to czy "nie wódź nas na pokuszenie" i całą reszta rzeczy których nie mieliśmy robić jest tym co się ma stać czy wogóle nie zaistnieć? A jeli wiemy że to co ma zaistnieć, jest też tym co niesie ze soobą pouczające doświadczenie - to czy nie powinno sie otworzyć na to co może nam sprawić nie ból, ale niego chart ducha? Czy tego typu przypadki nie są czasem wywoływaniem wilka z lasu?

Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni Pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. Krn23:19

Wspomnij na ojca i matkę swoją, gdy będziesz razem z możnymi, żebyś przypadkiem nie zapomniał się w ich obecności i żebyś z przyzwyczajenia jakiegoś głupstwa nie popełnił: bo wtedy wolałbyś nie być zrodzonym lub przeklinałbyś dzień swego narodzenia.Mdr23:19

Córka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen: w młodości, aby przypadkiem nie przekwitła jako niezamężna, a gdy wyjdzie za mąż, by przypadkiem nie została znienawidzona Mdr42:9

 1. W prawdziwej biurokracji wszystko jest wyjątkiem. Tylko rzadkie przypadki należą do reguły - Władysław Grzeszczyk
 • Czy jesli stan rzeczy jaki ma się wydarzyć pozostawimy przypadkowi, a po wydarzeniu tych rzeczy przeanalizujemy ciąg zdarzeń - to czy przypadkowość tych zdarzeń nie jest czesto powtarzalna i nie staje się regółą a nawet zasadą to, co wcześniej nazywało się niewiadomą przypadku?

i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.Mt4:6

Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.Mt27:64

Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył,Dz28:27

 1. Nikomu z ludzi nie może się udać zbrodnia doskonała; potrafi jednak dokonać tego przypadek. - Władimir Nabokow
 • Czy brak analizy tego co się wydarzyło w naszym życiu, nie jest wyrzucaniem do śmieci darmowych lekcji kórych udzielił nam Bóg? Czy przewracanie się o ten sam, wystający kamień, nie jest tym samym co powtarzaniem roku w szkole, kolejny nieudany związek, czy też kara jaką się odsiaduje za te same czyny?

lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. 1Kor9:27

Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrani 2Kor12:20

 1. Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce się On podpisać. - Anatol France

Co zrobić aby przypadek na który czekamy stał się rególą, a regóły jakimi się czesto ludzie w niesprawiedliwy sposób posługują, stały się przypadkiem? Czy zasady Boże nie wyjaśniają wszystkiego nawet tam gdzie widzimy sprzeczność? Czy sprzeczność nie jest często potwierdzeniem tego czego nierozumiemy? Czy prawda nie wyzwala? Zadająć sobie pytania, najlepiej odpowiedzieć sobie pytaniem które już nie wymaga odpowiedzi, wtedy nieźle można sie uśmiać z autoportretu jaki sobie namalowaliśmy do tej pory, niezły bachomaz z tego wychodzi,,,,

11:24, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 13 grudnia 2008

Co Słowo Boże mówi o dobrym? Czym ono jest, jak można je widzieć i jak przejawiać dobro w życiu zgodnym z Bogiem? Co jest czym i jak kto widzi dobro, często zależy od tego, ile kto zła może sobie w czymś wyobrazić. Kilka sentencji i aforyzmów, nie przeszkodzą napewno w zrozumieniu co Bóg mógł mieć na myśli tworząc dane słowo.

 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.Rdz3:1-5

Czego chce Bóg? Czy Bóg woli dobro? Czy wybór dobroci? A może człowiek wybierający zło jest w jakiś sposób lepszy od takiego, któremu narzuca się dobro - Anthony Burgess

Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka. - Paulo Coelho

Czy garnek może powiedzieć garncarzowi jakim garnkiem ma być? To powiedzenie w kwestii tego co zostało nam dane, no bo czy nie mówi się że darowanemu koniowi nie zagląda się w zeby?

 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?  On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.Rdz3:6-10

Dobre dłużej się pamięta, ale złe - łatwiej się przypomina.- Władysław Grzeszczyk

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której nam je wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia zań dobrem. - Mikołaj Gogol

 Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.Rdz3:11-15

I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.- Lew Tołstoj

Gdy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy, ale gdy jesteśmy dobrzy, nie zawsze bywamy szczęśliwi - Oscar Wilde

 Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.Rdz3:16-20

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. - Mahatma Gandhi

Zaprawdę, ludzie sami sobie dali wszelkie dobro i zło. Zaprawdę, nie wzięli ich, nie znaleźli, nie spadły im jako głos z nieba.- Fryderyk Nietzsche

 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Rdz3:21-24

Dla kamienia rzuconego w górę nie jest niczym złym, że spadł na dół, ani dobrym, że go podrzucono. - Marek Aureliusz

Człowiek, jak gąbka, nasiąka dobrem i złem. I wystarcza go tylko solidnie przycisnąć, by się przekonać - czym bardziej.- Władysław Grzeszczyk

Czy to wszystko co miało miejsce w edenie było złe? Czy Bóg z tego wydarzenia może wyciągnąć dobro? Bóg napewno tak, ale czy człowiek? To zależy od tego człowieka, który będzie wyciągał, bo jak to w życiu bywa: z tej samej sytuacji jeden wyciągnie dobre a drugi złe. Rozważania w życiu codziennym nad sobą i innymi, światłem słowa bożego ośweceni być możemy najprostrzą myślą. Dlatego też aby zadość uczynić słowu poznania dobra i zła, które jest dla nas obietnicą i oczekiwaniem, a dla niektórych dniem dzisiejszym - szukajmy części dobra w tak zwanym całymn złu.

Zło jest siłą twórczą dokładnie tak samo jak Dobro. Z nich dwojga wszakże to ono jest bardziej aktywne; Dobro nazbyt często nie ma zajęcia. - Emil Cioran

10:14, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 grudnia 2008

Co słowo boże mówi na temat ciała i ich rodzajach? Jak rozumieć naszą cielesność, gdy jedni mówią - to jest dobre, a drudzy - to jest złe? Kilka wersetów tak jak wszystko, może być odmiennie zrozumiane, dlatego każdego życie jest wykładnią tego co do niego dotrze. Wersety jakby wpisane w nasze życie, wyjaśnią nam samym z Bożą ducha pomocą: jak jest co i co jest jak.

Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwe. Nie wszystki ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. 1Kor15:35-40

I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. - Lew Tołstoj

Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.Rdz2:22-25

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia - żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.- Albert Einstein

 Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: Wołaj! - I rzekłem: Co mam wołać? - Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. Iz40:5-7

W świecie własnego ciała jesteśmy zagubieni, jest ono dla nas mrokiem i tajemnicą(...) Z ciałem związana jest śmierć. Ale z ciałem związane jest też zmartwychwstanie. - Antoni Kępiński

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. MT10:28

Im słabsze ciało, tym silniej nami rządzi.- Jan Jakub Rousseau

 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdyJn1:14

Duch ludzki, podobnie jak ciało, często nadmiernie tyje i niedomaga jedynie z racji zbyt wielkich wygód i, podobnie jak ciało, bywa skutecznie leczony środkami, które są bardzo przykre i niesmaczne.- Charles Dickens

 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. Rz8:1-6

Więcej mamy lenistwa w umyśle niż, w ciele.- François de La Rochefoucauld

 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Rz:8:7-13

Powiedz swojemu ciału: Wolę mieć w tobie niewolnika, niż być twoim niewolnikiem. - Josemaría Escrivá de Balaguer

 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 1Kor6:15-20

Choć tylko szczęście jest zbawienne dla ciała, zgryzota rozwija siłę ducha.- Marcel Proust

Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.1Kor15:50

 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże Ef6:12-17

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Ef4:11-13

08:38, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
piątek, 05 grudnia 2008

"Pomiędzy ślepcami jednooki jest królem"

Co słowo boże miało na mysli mówiac  - "nie bedziesz miał innych"? Czy to że, mieli kiedyś innych, którym mówili nie?, czy też to, żeby jednak mieli innych którzy mówili nie? A jeśli byli tacy inni, którzy mówili nie, to którzy to byli i jak wyglądało ich nie - w świetle słowa bożego?

 "Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy." Pwt5:1-21

Od skargi biednego człeka wszelkie bóstwo ucieka. Eurypides

Dlaczego można twierdzić że Bóg zawarł wcześniej już przymierze Nie? Spójrzmy na Noego, który również mówił nie, pożądliwościom tamtego świata, świata przed potopem.Spójrzmy na Abrahama, Izaaka, Jakuba, którzy również byli innymi od otaczającego ich świata ludzi i mówili nie - otaczającemu ich pożądaniu świata. Czy te przykłady nietłumaczą w jakiś sposób przymierza nie, wcześniejszego przymierza ze swoimi wybranymi?

"Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił: Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.Pwt5:1-21"

"Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć - bardzo późno."

Czy to że przed nim nie miano mić nikogo to znaczy że, zanim go poznali w pewien sposób to nie było nikogo przd tym poznanym czy tez to, żeby nie mieć nikogo przed nim samym w trakcie obcowania z nim samym? Jak byłoby możliwe pośrednictwo Jezusa w takiej sytuacji, w sytuacji gdzie poprzez Jezusa ludzie modlą się do Boga? Jedynym spójnym i logicznym wyjaśnieniem tego związku jest inność Jezusa i słowo nie, którym również i on był.

" Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.Pwt5:1-21"

"Czasami posiadasz właściwy klucz, ale nie możesz znaleźć właściwych drzwi."- Kamil Ejsymont

Czy słowo boże nie mówi że: kto jest w małym wierny to i w dużym będzie wierny, a kto w małym niewierny to i w dużym nie będzie wiernym? Co to ma wspólnego z przymierzem nie? Otóż to że, czcze rzeczy są tym małym, tym małym, w którym się winno być wiernym Bogu. Jesli małe bałwany się czci, to tym bardziej ten który to robi, będzie czcił duże. Słowo które powinno się stosować i byłoby spójne z przymierzem słowa bożego nie, jest słowo nie.

"to co dla patrzących jest sprzeczne, to w nim samym jest najzupełniej konsekwentne"

"Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego."Pwt5:1-21

Jak możliwe byłoby wyjście ludu z niewoli egipskiej gyby wszyscy mówili tak bałwanom i bożkom faraona? Nie ma takiej opcji i nie zaistniała taka opcja, opcja nie. Opcja w której sprzeciwiono się faraonowi z nakazu i woli samego Boga  

"Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja." - Waldemar Łysiak

11:59, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 19 czerwca 2008

- " Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać? " -  Marek 13 (...) Czy Jezus pozostawił apostołów bez odpowiedzi na tak zadane pytanie? Czy można określić w czasie znaki Jego przyjśćia?

Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość. - Woody Allen

- " Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwożcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec." - Marek - rozdział 13 (...) Czy wieści o wojnach i konfliktach, które okrążają świat poprzez media, nie są wystarczającym znakiem dla wszystkich, że nie pozostaje nikt ktoby nie słyszał o tych wojnach? Czy ilość wyznań na świecie, która dziś sięga 10.000 na całym świecie, nie jest znakiem wprowadzenia w błąd wielu? Czy dzisiaj nikt nie ogłasza się Chrystusem, żeby nie było to wydarzenie zaóważone? Jaki miałby być Chrystus gdyby miał być? Jakie wyobrażenie Chrystusa noszą ludzie w pamięci? Czy zwiedzenie ludzi na świecie, jakie się pokazuje w jawny sposób, nie jest znakiem, iż ten się wypełnił?

Nasze nieszczęście polega na tym, że zamiast spojrzeć na teraźniejszość, patrzymy w przyszłość. - Mikołaj Gogol

- " Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści. A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom." -  Marek "  - rozdział 13 (...) Czy narody, nawet w zawoalowany sposób, nie są ponastawiane przeciwko sobie? Czy głoszona ewangelia, nie okrąża dzisiaj całego świata, i to nawet kilka razy, jeśli nie więcej? Czy ten znak, nie jest widoczny, że się wypełnił?

Niestety, przyszłość nigdy nie przychodzi - zawsze jest teraźniejszość. - Władysław Grzeszczyk

- " A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią." -  Marek - rozdział 13 (...) Jak inaczej miałoby wyglądać odrzucenie rodziców, jęsli nie tak, jak to sie pokazuje dziś w mediach, i co widać wokół nas samych!?

Zmiana nieznanego w znane, przyszłości w przeszłość, wymaga wysiłku i odwagi. - Antoni Kępiński

- " I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać." -  Marek - rozdział 13 (...) Czy obrzydliwości, które widać na każdej reklamie, nie wdzierają się nam do domów ze swoimi ubłoconymi butami? Jak ma wyglądać obrzydliwość, skoro człowiek zaczyna się już brzydzić samego siebie, ze względu na to, czego uczynić nawet nie może ten który sie się już brzydzi? Czy godzenie się na te wszystkie obrzydliwości, nie jest wyrokiem wydanym na samych siebie, przez to czego uczynić nie możemy?

Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje. - Antoine de Saint-Exupéry

- " A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał." -  Marek - rozdział 13 (...) Czy nie możność życia inaczej niż tak, jak nakazują nam ci, którzy nami rządzą, nie jest uciskiem i trudnośćią zniewalającą nas samych aż do granic bólu? Jak ma wyglądać ucisk, skoro ciasnota życia i umysłowa, jest tak widoczna, że aż oślepia swoim smrodem!?

Z kogo śmieją się nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi wszędzie to, czego nie dopatrzą się drudzy, ten ma przyszłość przed sobą. -  Józef Ignacy Kraszewski

- " I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte." -  Marek - rozdział 13 (...) Czy informacje, które docierają do nas ze wszechświata, nie są wstrząsem tychże zjawisk? Czy myśli ktoś będąc na ziemi, że wszechświat zacznie się trząść, a ziemia będzie nie zachwiana? Czy znajomość tych zjawisk, jest wystarczającym argumentem, aby nadal twierdzić że podążanie za ślepotą, może dokądś doprowadzić? Czy tysiące proroków, jacy przecież musieli być, skoro tyle wyznań powstało na świecie, jest jeszcze zbyt małą liczbą tychże proroków, aby sądzić iż to dopiero ma się stać? Jak mają wyglądać fałszywi prorocy, skoro fałsz wylewa się z ich ust do tego stopnia, że topiących i potopionych topielców jest tylu, że aż gęsto od nich w wodzie, brudu tej ich wody z nich wylanej, żegby nie powiedzieć - wymiotów ich zwrócenia!?

Starzy ludzie są niezwykle niebezpieczni. Przyszłość jest im obojętna. -  George Bernard Shaw

- " Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec." -  Marek - rozdział 13 (...) Czy naprawde wiedza na temat tych rzeczy, jest tak ograniczona, że można usprawiedliwiać swoją ślepote i niewiedzę? Czy Nikt Nie, to nie znaczy że jednak ktoś o tym może wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? Czy Jezus, gdyby wówczas jasno sprecyzował i określił się tak, że jego przekaz byłby zrozumiany przez wszystkich, dokonałby tego bóg w nim przez niego czego dokonał? Czy nie znajomość prawa nie szkodzi? Czy aby napewno, jest na ręke jego powtórne przyjście, tym, którzy tym wszystkim zawiadują? Czy pozostawanie w nadzieji jego przyjśćia, jest tym samym co wiara w jego przyjście? Jak można pokochać kogoś kogo się niezna i nie poznaje? Do czego niby miałaby być ta miłość, skoro się jej nie zna, nie poznaje i nawet nie chce się poznać? Czy nie jest tak, że choćby ktokolwiek stanął nam na oczach, to nie zobaczymy go, jeśli nie chcemy go zobaczyć? 

Różnica pomiędzy grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość. -  Oscar Wilde

- " Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!" -  Marek - rozdział 13 (...) Czy ślepa wiara w słowa przewodników, którzy nie chcą patrzeć na rzeczy które ich samych nie dotykają, nie jest wystarczającym argumentem stawiającym teze, że tak dalej być nie może? Czy czuwanie nad swoim domem, powierzyłby ktoś komuś kogo wszyscy znają i ufają, natomiast my tylko ze słyszenia? Czy większość, która zajmuje jakieś stanowisko w naszej sprawie, nie będzie i tak myślała o sobie a nie o nas? Ilu jest tych, którzy są w stanie się poświęcić dla nas, dla naszego zbawienia i naszej wolności w Chrystusie? Jak można ufać tym, którzy już tyle razy zawiedli, którzy zataczają koło historii po raz kolejny, nie zmieniając niczego?

Jedno tylko wydawało się nam obowiązkiem i losem: aby każdy z nas stał się w pełni samym sobą i tak całkowicie żył w zgodzie z istniejącym w nim zalążkiem natury i jej wolą, iżby niepewna przyszłość znalazła nas gotowymi na wszystko, cokolwiek nam przyniesie. - Hermann Hesse - Demian » Emil Sinclair (Rozdział siódmy, Pani Ewa)

Na te i na wiele więcej innych pytań, każdy powinien odpowiedzieć sam sobie. Dlaczego? Dlatego, że nie spodziewałbym się po kimś, że ktoś wykona za mnie prace, którą tylko ja sam moge wykonać i nikt inny poza mną tego nie zrobi.

Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -  Albert Einstein

Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości. - Albert Camus

10:48, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
środa, 18 czerwca 2008

Czy doskonałość zapisana w biblii, jest dobrze rozumiana? Czy jest możliwe aby człowiek doszedł do jakiejś doskonałości? W jaki sposób można osiągnąć doskonałość? Czym jest w świetle Słowa Bożego doskonałość? Dlaczego istnieje błędne przekonanie, o niemożnośći dojścia do doskonałości, jeszcze tu za życia, skoro Słowo Boże pokazuje w swojej treści, też coś innego? Na te, i na wiele innych nie zadanych jeszcze pytań dotyczących doskonałości, poniższe wersety, myśle że w zupełności coniektórym otworzą oczy, aby zrozumieć, czym jest doskonałość i jak ją definiować.

On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.Pwt32:4

Słowo doskonałość jest spolszczoną wersją łacińskiego perfectio, zaś doskonały – perfectus. Pefectio oznaczało dokonanie czegoś, zrobienie do końca. Doskonałość w swym dosłownym znaczeniu określa dokonanie, wykończenie. Dzieło dokończone nie powinno posiadać braków, być pełnym.

Wszyscy ci wojownicy, stający do szeregu w doskonałym duchu, przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem nad całym Izraelem. Lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym, że Dawida należy ustanowić królem.Kn12:39

A ty, synu mój, Salomonie, znaj Boga twego ojca i służ Mu sercem doskonałym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze.Kn28:9

On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu.Mch6:23

Czy bogobojność już nie jest twą ufnością, a nadzieją - doskonałość dróg twoich?Hi4:6

Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka.nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy; bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne Ps19:8-10

Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy: bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Mdr4:11-13

Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany.Mdr9:6

Ciebie znać - oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc - oto źródło nieśmiertelności.Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne dzieło malarzy - wizerunek, poplamiony różnymi barwami, których widok roznamiętnia głupich, iż pożądają bezdusznej postaci z martwego obrazu. W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy, czciciele. Mdr15:3-6

Któż poddany pod tym względem próbie został doskonały? Poczytane mu to będzie za chlubę. Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił? Syr31:10
(...) Noe okazał się doskonałym i sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się okupem, dzięki niemu ocalała Reszta dla ziemi, kiedy przyszedł potop.Syr44:17 (...) włożył na niego doskonały majestat i przyodział we wspaniałe szaty; spodnie, tunikę i efod.Syr45:8

Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem - wyrocznia Pana Boga.Ez16:14

i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi handel z narodami na licznych wyspach: Tak mówi Pan Bóg: Tyrze, tyś powiedział: Jestem okrętem o doskonałej piękności.W sercu morza są twoje granice, budowniczy nadali ci doskonałą piękność (...) Synowie Arwadu i twoje wojsko stali dokoła na twych wałach, a strażnicy na twoich wieżach; wieszali swe tarcze na twoich murach, czyniąc piękność twą doskonałą Ez27:3-4,11 (...) Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny(...)Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Ez28:12,15

Oto jesteś dla nich jak ten, co śpiewa o miłości, ma piękny głos i doskonały instrument: słuchają oni twoich słów, jednakże weług nich nie postępują.Ez33:32

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.Mt5:48 (...) Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Mt19:21 (...) on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.Łk1:17

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.Rz12:2

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.Rz13:10 (...) A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.1Kor2:6-10 (...) Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.1Kor13:10

Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.2Kor10:3-6

Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! 2Kor13:11(...)
I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.Ef4:11-13 (...) Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.Fil3:12

Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.Kol1:28

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.Kol3:14(...)Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości  aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.2Tym3:14-17 (...) niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.Tyt2:10

Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga.Heb6:1

Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Heb7:11(...) Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.Heb7:19 (...) Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.Heb7:28 (...) A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.Heb11:39-40

Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.Jak1:4

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.Jak1:17 (...) Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.Jak1:25 (...) Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.Jak2:22 (...) Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało.Jak3:2

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.1Pt1:13 

Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.2Pt1:3 (...) Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.1Jn2:5 (...) Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. 1Jn4:17 (...) W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.1Jn4:18

Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.Ap3:2

09:29, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
wtorek, 17 czerwca 2008

Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry.Jn19:11

Czy władza, która jawnie jest przeciwną wobec możliwośći postępowania zgodnego z wiarą w boga, jest władzą, wobec której winno się być posłusznym bardziej niż bogu? Czy niezrozumienie dla włądzy, często tkwiące w ludziach, jest dostatecznym argumentem aby stawiać ją wyżej Boga? Czy nie pewność ludu, w osądzie władzy, co do słuszności racji tejże władzy, jest wystarczającym argumentem uzasadniającym nasz osąd? Co Bóg, Słowo Boże i Biblia mówi na temat władzy? Czy przeciwieństwa, nieraz spotykane w wersetach, odnoszące się do innych wersetów, Nie są potwierdzeniem owego zaprzeczenia, że trzeba podnieść aby poczuć co naciska? Czy w Chrystusie nie ma zwycięstwa nad tym co zniewala?

Ludzie za łatwo rezygnują z władzy nad własnym życiem.- William Wharton

Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.Łk4:4-8

Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.- Winston Churchill

Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.Heb5:11-14

Nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy.- John Steinbeck

Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.Ef6:11-17

Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.- Jan Nowak Jeziorański

Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.Mt20:25-27

Dążenie do zbawienia ludzkości jest najczęściej maską, pod którą ukrywa się dążenie do zdobycia władzy.- Henry Louis Mencken

Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie (...)Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo Inaczej Czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle Nie zmartwychwstają, to Czemuż za nich chrzest przyjmują?1Kor15:21-29

Podważa władzę, kto milczy, gdy mu kazano mówić.- Seneka Młodszy

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.Jn14:28-30

Jednej woli, jednemu trzeba przedsięwzięciu,Lepszy jeden wódz głupi niż mądrych dziesięciu.- Adam Mickiewicz

Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by Nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę (...) Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (...) Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: Teraz, nadeszła dla was godzina powstania ze snu.Rz13:1-11

Przestał panować nad sobą - zaczął nad innymi.- Tadeusz Szyfer

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.Mt28:17-20

Studiowanie historii nauczyło mnie, że elekcja głowy państwa lub rady rządzącej niesie w sobie zaród upadku lub zgoła niewoli dla ludów...- Napoleon Bonaparte

Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego (....) Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd Mój Nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś Inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy.Jn5:27-32

Mądry i skromny rząd, który ochraniałby każdego człowieka przed możliwym wyrządzeniem mu szkody przez innego człowieka, który w każdym innym przypadku pozostawiałby ludzi wolnymi, mogącymi sami decydować o sposobach dążenia do realizacji celów gospodarczych i polepszania swojej doli. - Thomas Jefferson

Nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu ( ... ) Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.Kol1:9-13

Kobieta piękna przypomina władców: nie ma przyjaciół, za to moc pochlebców.- Magdalena Samozwaniec

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.Dz1:7-8

Wszelka władza jest gwałtem zadawanym ludziom, nadejdzie czas kiedy nie będzie władzy ani cesarskiej ani żadnej innej.- Michaił Afanasjewicz Bułhakow

Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła.Ef1:18-22

Gdy władza umywa ręce, ciekawe kto podaje ręcznik.- Zbigniew Jerzyna

On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.1Pt3:22

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.- Stefan Wyszyński

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca. Na nim zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego - młode pędy i odrośle - wszystkie drobne naczynia, od czarek do wszelakich dzbanów. W ów dzień, mówi Pan Zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz złamie się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem Pan powiedział.Iz22:22-25

Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza.- Fiodor Dostojewski

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome (...)Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!Łk12:2-5

Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody.- Abraham Lincoln

Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a Nie jak ich uczeni w Piśmie.Mt7:24-29

Odpowiedzialność jest wygodna, spoczywa chętnie na takich, co są nietykalni.- Stanisław Jerzy Lec

Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie. Niechaj więc Nikt o was Nie, wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was Nikt Nie, odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki nadęty, bez powodu, zmysłowym swym sposobem myślenia, Nie trzyma się mocno Głowy - Tego, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak gdyby żyjąc jeszcze w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj? Kol2:14-23

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.- Monteskiusz

On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo Nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie Nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.Jn16:7-11

Każdy, kto twierdzi, że władza nie uzależnia, nigdy naprawdę jej nie sprawował.- Dan Brown

15:12, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 07 czerwca 2008

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!.Mt24:6

Co Słowo Boże mówi na temat wojen i wojowania?.Czy używanie słowa bożego, może być jakimś sposobem toczenia walki z przeciwnikami wiary?.Czy w obronie interesów sług bożych, można podnieść miecz słowa? Czy toczenie wojen w imie boże jest uzasadnione? W jakim celu prowadzi się wojny na świecie? Dlaczego prześladowanie wiary w boga, przynosi tyle cierpień i konfliktów? Czy wiara może się bronić w obliczu zagrożeń z zewnętrznego świata, który próbuje przeniknąć do szeregów wyznawców boga jedynego? Czy nadchodzący czas, będzie wielką próbą wiary dla wierzących w boga? Kto się ostoi w obliczu prześladowań, które mają nadejść w dniach ostatnich? Czy nie jest już ostatnia godzina do tego, aby przygotować się do zdarzeń, mających wypróbować wiare wiernych bogu sług bożych? Czy nie warto zastanowić się w duchu nad dalszymi losami naszego życia, w obliczu zachodzących przemian?

Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.Ef6:11-17

 • Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami. - Carl von Clausewitz Lepiej walczyć za coś, niż żyć bez celu. - George Smith Patton
 • W trakcie pokoju, synowie grzebią swoich ojców; podczas wojny, ojcowie grzebią swoich synów. - Herodot

Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, mówiąc mu: Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi: Kto z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo mógłby zginąć na wojnie, i kto inny by go poświęcił. Kto z was zasadził winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by zebrał jej owoce.Pwt20:1-6

 • Zdarzają się przypadki, że zwycięzcy wstyd przed zwyciężonym, iż jemu w udziale przypadło zwycięstwo. - Fiodor Dostojewski

Wojna polega na wprowadzaniu w błąd. Jeśli możesz udawaj, że nie możesz; jeśli dasz znać, ze chcesz wykonać jakiś ruch, nie wykonuj go; jeśli jesteś blisko, udawaj, żeś daleko; jeśli wróg jest łasy na małe korzyści, zwabiaj go; jeśli w jego szeregach dostrzegasz zamieszanie, uderzaj; jeśli jego pozycja jest stabilna, umocnij i swoją; jeśli jest silny, unikaj go; jeśli jest cholerykiem, rozwścieczaj go; jeśli jest nieśmiały, spraw by nabrał pychy; jeśli jego wojska są skupione, rozprosz je. Uderzaj, gdy nie jest przygotowany; zjawiaj się tam, gdzie się tego nie spodziewa. -  Sun Tzu - Sztuka Wojny

 • W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie.Dn10:1
 • Zostać zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka. - Józef Piłsudski

Kto żonę poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie. Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu: Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak jego. Gdy zwierzchnicy skończą mówić do ludu, na czele narodu staną wodzowie. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój, a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.Pwt20:7-13

 • W wojnie domowej linia ognia jest niewidoczna - przechodzi przez serca. -  Antoine de Saint-Exupéry
 • Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.Ps27:3
 • Wojny w wiele mniejszym stopniu stają się przyczyną obłędu, niż napięcie, nuda, choroby dziedziczne, samotność czy odrzucenie. - Paulo Coelho

Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. Gdyż klątwą obłożysz Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój, abyście się nie nauczyli czynić wszystkich obrzydliwości, które oni czynią ku czci bogów swoich, i byście nie grzeszyli przeciw Panu, waszemu Bogu. Jeśli przez wiele dni będziesz oblegał miasto i walczył z nim, nie zetniesz jego drzew podkładając siekierę, bo będziesz spożywał z nich owoce. Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to człowiek, byś je oblegał? Tylko drzewa znane ci jako nieowocowe zetniesz i zbudujesz sobie narzędzia oblężnicze przeciw miastu, które z tobą toczy wojnę, aż je zdobędziesz.Pwt20:14-20

 • Rewolucja, wojny, kataklizmy - cóż znaczy ta pianka w porównaniu z fundamentalną grozą istnienia. -  Witold Gombrowicz
 • Lecz kiedy odstąpili od drogi, którą im przykazał, wtedy bardzo wielu ich wyginęło w licznych wojnach i uprowadzono ich do niewoli do obcej ziemi. Świątynię ich Boga zrównano z ziemią, a miasta ich zdobyli ich przeciwnicy.Jud5:18

Człowiek, który uchyla się od służby wojskowej ze względów religijnych, jest rewolucjonistą. Postanawiając nie stosować się do obowiązującego prawa, poświęca bowiem swe osobiste interesy dla sprawy najważniejszej - dążenia do ulepszenia społeczeństwa....Im więcej dany kraj produkuje broni, tym mniej bezpieczny się staje - ten, kto ma broń, stanowi cel ataku... Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie....Musimy uczynić naszym życiowym celem doprowadzenie do tego aby wyschły źródła wojny - fabryki amunicji....Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia. - Albert Einstein

 • Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej przepisami. -  Georg Christoph Lichtenberg
 • Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli.Krn5:22
 • Wojna jest lepsza niż nietrwały pokój. - Napoleon Bonaparte
 • Podczas wojny milczą prawa. - Cyceron

Auto-da-fé „Akt wiary” – publiczne wyrzeczenie się błędów przez ludzi osądzonych przez inkwizycję, w Madrycie w 1680 w obecności króla Karola II. Obraz Francisco Rizi, Prado

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodę uderza w ręce cudzoziemców. Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone. Kraj jego pełen jest bożyszczy. Oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce.Iz2:2-8

 • Powiadacie, że dobra sprawa uświęca nawet wojnę? A ja mówię wam: dobra wojna uświęca każdą sprawę....Wojna i męstwo zdziałały więcej wielkich rzeczy niż miłość bliźniego....Mężczyzna winien być chowany dla wojny, a niewiasta dla odpoczynku wojownika; wszystko inne jest głupotą....Z człowiekiem jest wszakże jak z drzewem. Im bardziej dąży ku wysokościom i jasnościom, tym silniej jego korzenie ciągną ku ziemi, w dół, w ciemność, głębię: w zło - Fryderyk Nietzsche

dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.Heb4:7-1

Samotność jednych jest ucieczką chorego; samotność drugich ucieczką przed chorymi.....Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.....Kto karmi głodnego, krzepi własną duszę: tak mówi mądrość.....Bądźcie nieufni wobec wszystkich, w których przemożna jest żądza karania..... Bądźcie nieufni wobec wszystkich, którzy dużo mówią o swojej sprawiedliwości.....Wiedz, że szlachetny wszystkim staje na drodze. - Fryderyk Nietzsche

08:02, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
wtorek, 03 czerwca 2008

Nie myśl że wybaczenie jest zawodem Boga.

O wiele lepiej, gdy zapomnisz o urazach i uśmiechniesz się, niż gdy będziesz pamiętać o nich i będziesz smutny. - Christina Rossetti

A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu mówiąc: Będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca - w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą -  nie zechce mu Pan przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Pana przeciwko temu człowiekowi; spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Pan wymaże jego imię spod nieba.Pwt29:18-19

Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśliwy na zawsze? Przebacz. - Henri Lacordaire

Ilekroć masz coś przeciwko komuś, musisz powiedzieć sobie: umieram i ta osoba również umiera. Gdy rzeczywiście tak pomyślisz, zniknie wszelka gorycz. - Bruno Ferrero

Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca! Rdz50:17

Narodowi i kobiecie nie wybacza się owej chwili nieopatrzności, kiedy lada awanturnik może na nich dopuścić się gwałtu. - Karol Marks

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Mt6:11-15

A gdy przyjaciel uczyni ci co złego, powiedz: „Wybaczam, coś mi uczynił; ale żeś sobie to uczynił - jakże mógłbym ci przebaczyć!” - Fryderyk Nietzsche

Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też mu wybaczam. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa, ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. 2Kor2:10,11

Kobiety kochają mężczyzn z powodu ich błędów. Jeśli tylko mężczyźni posiadają dość wad, kobiety gotowe są im wszystko wybaczyć - nawet ogromny intelekt. - Oscar Wilde

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu.Kol3:1-6

Kochająca kobieta wybacza wszystko, lecz nie zapomina niczego. - Khalil Gibra

Słowo przepraszam ma wiele wspólnego z melioracją: osusza tereny zalane przez nieuregulowaną rzekę słów. - Ewa Glińska

Zawsze wybaczaj swoim wrogom - nic ich bardziej od tego nie zaniepokoi. - Oscar Wilde

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!Kol3:11-13

Jest po ludzku niemożliwością wybaczyć słowa, które ranią; można je zapomnieć - oczywiście mimowolnie. U podstaw ubytków pamięci leży instynkt samozachowawczy. - Emil Cioran

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi Wj23:20-23

Ostatni, którym wybaczymy niewierność względem nas, to ci, których zawiedliśmy..........Nie wybaczamy nikomu, żeśmy go zawiedli; zawsze będziemy mieć o to do niego pretensję. - Emil Cioran

Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć. - François de La Rochefoucauld

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.Mt18:21-23

Część naszego życia polega na poszukiwaniu tej jednej osoby, która zrozumie naszą historię. Często okazuje się, że wybraliśmy niewłaściwie. Człowiek, o którym sądziliśmy, że rozumie nas najlepiej, odnosi się do nas później ze współczuciem, obojętnością albo wręcz antypatią. Z kolei ludzie, których obchodzimy, dzielą się na dwie grupy: tych, którzy nas rozumieją i tych, którzy wybaczają nam najgorsze grzechy. Rzadko zdarza się trafić na kogoś, kto ma obie te cechy naraz. - Jonathan Carroll

Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Mt18:32-35

Pewien guru usiłował wyjaśnić jakiemuś audytorium, że ludzie silniej niż na rzeczywistość reagują na słowa. Żyją wręcz słowami, żywią się nimi. Jakiś mężczyzna wstał i zaprotestował:
- Nie zgadzam się z tym, że słowa wywierają na nas aż taki wielki wpływ. - Na co guru odparł:
- Siadaj, skurwysynie! - Zsiniały ze złości mężczyzna wykrzyknął:
- I to pan nazywa siebie osobą oświeconą, guru, mistrzem, powinien pan się wstydzić! - Na co guru odparł:
- Proszę mi wybaczyć, sir. Poniosło mnie. Naprawdę, proszę o wybaczenie. To nie było zamierzone. Przepraszam. - Mężczyzna w końcu się uspokoił. Wówczas guru powiedział:
- Wystarczyły dwa słowa, aby wywołać w panu burzę i kilka słów, by pana uspokoić. Prawda? - Anthony de Mello

że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ef4:22-26

Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy. - François de La Rochefoucauld

Prawdę słyszy się tak rzadko, że za jedno jej ziarenko można wybaczyć obelżywość tonu, którym jest wypowiadana. - Mikołaj Gogol

Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Ef4:28-30

Lenistwo w miłości jest niewybaczalną zbrodnią. - Karel Konrád

Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. - Stefan Wyszyński

Prędzej wybaczy ci ktoś podłość, której się wobec ciebie dopuścił, niż dobrodziejstwo, którego od ciebie doznał. - Karl Kraus

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ef4:31,32

Każdy człowiek powinien posiadać sporych rozmiarów cmentarz, na którym będzie grzebać winy swoich przyjaciół. - Henry Ward Beecher

Kiedy komuś wybaczamy, rozwiązujemy pęta niezgody i pozbywamy się balastu przeszłości. - Reshad Feild

To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twemu słudze: kiedy pan mój wchodzi do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu - wtedy i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimmona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Pan Bóg przebaczy twemu słudze!.Krl5:18

Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie. Kto wraca, tego przyjmijcie, jakby sie nigdy nie oddalał. - Johann Wolfgang Goethe

Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. - Phil Bosmans

07:40, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 02 czerwca 2008

Czy lękać się należy czy też nie? Kiedy i kogo powinniśmy się lękać? Czy w duchu świętym, pozostaje jeszcze miejsce na lęk?

Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. Iz8:13

Lęk to negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.

W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz.Dz18:9

W odróżnieniu od strachu lęk jest procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!Mt17:7

Kiedyś przestaniesz widzieć w sobie wzniosłość, a nazbyt blisko ujrzysz własną niskość; twoja wzniosłość sama przyprawi cię o lęk jak upiór. - Fryderyk Nietzsche

W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał.Pwt1-17

Jak człowiek się kogoś boi, to go nienawidzi, ale nie może przestać o nim myśleć. - William Golding

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały.Ps91:5

Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.Ps 23:1-6

Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa. - Thomas Jefferson

I rzekł on: Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg.Kn20:15

Lękamy się utracić to, co już posiadamy. - Paulo Coelho

Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie!Iz8:12

Odwaga - to zwycięstwo nad własnym lękiem lub cudzą śmiałością. - Władysław Grzeszczyk

Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!Iz44:8

Mężczyzna niechaj lęka się niewiasty, gdy ta miłuje; poniesie ona wtedy każdą ofiarę, a żadna inna rzecz nie będzie miała dla niej wartości. - Fryderyk Nietzsche

Słuchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwości, narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami!Iz51:7

Zwierzęta boją się tylko tyle, ile trzeba; dopóty, dopóki istnieje bezpośrednie zagrożenie. Człowiek boi się zawsze. Jego lęk jest zakodowany nie tylko w podświadomości, ale i w pamięci. - Władysław Grzeszczyk

I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły! Zach8:13

 Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności jaką jej dałem.Jer33:9

Podobnie jak reagujemy lękiem, gdy ziemia zacznie drgać pod naszymi stopami lub gdy słońce ulegnie zaćmieniu, tak też zachowanie ludzkie, które wykracza poza granice przyjętych norm i jest niewytłumaczalne i nieprzewidzialne, budzi w nas lęk. - Antoni Kępiński

Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!Ag2:5

Fakt, że w stosunku do chorych psychicznie od wieków stosowano metody najbardziej agresywne i nieludzkie, świadczy o tym, jak silny był lęk przed nimi. - Antoni Kępiński

mówiąc mu: Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Pwt20:3

Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał. Jan Bosko

Lękajcie się, beztroskie! Zadrżyjcie, pewne siebie! Rozbierzcie się i obnażcie, przepaszcie worem biodra! Bijcie się w piersi nad losem pól rozkosznych, nad owocodajną winnicą; nad ziemią mojego ludu, gdzie wschodzą ciernie i głogi, nad wszystkimi domami radości, nad wesołym miastem.Iz32:11-13

Zło nie ma dziś postaci grzyba atomowego, momentalnej i ostatecznej zagłady, ale formę niezliczonych, codziennych utrapień, lęków i cierpień, które trzymają nas w żelaznej, kolącej obroży nieszczęścia. - Ryszard kapuściński

Nie upadajcie na duchu ani się lękajcie wieści roznoszonej po kraju. Jednego roku obiega ta wieść, po niej następnego roku wieść druga. Tymczasem w kraju gwałt panuje, władca zwraca się przeciw władcy.Jer51:46

Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. - Baruch Spinoza

Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? Ps27:1

Filozofia nasza strąca zasłonę z urojonych lęków piekła, które życiu odjęły radość, pogodę i słodycz. - Giordano Bruno

Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Pana, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i mieszkańcom jego, iż staną się przedmiotem grozy i przekleństwa; ponieważ rozdarłeś szaty swoje i płakałeś przed obliczem moim, to również i Ja wysłuchałem ciebie - wyrocznia Pana!Krl22:19

Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.Ap2:10

09:32, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »

Co wiemy o naszych autorytetach? Kim lub czym są współczesne autorytety? 

Musi im być ciężko...Tym,  którzy wzięli autorytet za prawde, zamiast prawde za autorytet. - G.Massey

Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce. - Lew Tołstoj

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. 1Kor14:1-4

Czy autorytet, mówiąć o doświadczeniach życia, będzie nim, jeśli nie doświadczy żadnego zdarzenia spośród tych, o których się wypowiada autorytatywnie?

Nieomylny środek zdobycia autorytetu u ludzi - być dla nich użytecznym. - Marie von Ebner-Eschenbach

Nic tak nie zaciemnia poglądów na sztukę, jak uznanie autorytetów. - Lew Tołstoj

Czy ludzie będący na świeczniku społeczeństwa, nie są dziś często sztucznie wykreowani? Czy łatwość w medialnej kreacji autorytetów, nie uzewnętrzniło się w postaci wysypu ludzi, których często mamy dość na sam widok w tychże samych kreatorskich instrumentach?

Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych. - Albert Einstein

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem. - Albert Einstein

Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami - chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi. Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając? Podobnie jest z instrumentami martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet czy cytra: jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze? Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy? Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili. Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk nie jest bez znaczenia. Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś dźwięk znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie.1Kor14:5-11

Czy słowa które ktoś gdzieś kiedyś wypowiedział a zostały one zapisane, mogą być autorytetem? Jezus nazywany słowem bożym w piśmie świętym, raczej nigdy nie przestanie być autorytetem dla wielu ludzi, przez to, że dał wiare i i pokazał drogę do zbawienia wszystkim ludziom, nie tylko swoim wybranym.

Gdyby w umysłach ludów nie zagnieździł się autorytet boży i pęd religii, to władza księcia czy państwa nie posiadałaby żadnego autorytetu. Łatwo bowiem człowieka powstrzymuje religia, wówczas kiedy władza wydaje się doprowadzać go do biedy, niedoli, nędzy, wrogości i rozpaczy. Toteż nie ma ani jednego z poważniejszych prawodawców, który by autorytetu swojego prawa czy ustawy nie odnosił do któregoś z bogów. - Giordano Bruno

Czy spory i walka o swoją racje, nie prowadzi do zastawionych sideł, które porozstawiali ludzi żądni władzy nad drugim człowiekiem? Czy to, że możesz niechcieć tego co drudzy chcą, czyni z ciebie człowieka żądnego niczego?  

Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć.- Bodo Schafer 

Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko po śmierci, albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania. - Benjamin Franklin

Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz? Ty wprawdzie pięknie dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków. Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali! Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają - mówi Pan.1Kor14:13-21

Talent każdego zwierzchnika, dowódcy, przywódcy, Führera sprowadza się właściwie do jednego: do umiejętności znajdowania pomocników, na których można polegać. - Wiktor Suworow

Bieda to najlepszy nauczyciel. - Borys Pasternak

Problemem jest zwykle osoba, nie produkt czy nawet sposób prowadzenia kampanii. Jeśli ta osoba miała samobójcze podejście, żaden marketing nie był w stanie jej pomóc. Jeśli miała pozytywne podejście, właściwie nie liczyło się jaki zrobiła marketing. Odnosiła sukces. - Joe Vitale

Czy dzisiejsi ludzie, obdarzeni autorytetem, zawsze są prawdziwymi autorytetami, czy też niekoniecznie nimi muszą być?

Miliony ludzi zatrzymują się w miejscu - jest to ich własna decyzja. Jeżeli będziesz otaczał się ludźmi biednymi, pozostaniesz biedny. Wtedy spędzisz resztę życia na użalaniu się nad sobą. - Richard de Vos

Szczęśliwe życie można zapewnić sobie w dwojaki sposób: przez ograniczenie życzeń lub zwiększenie środków. Jeżeli jesteś mądry, będziesz robił i jedno i drugie. - Benjamin Franklin    

Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z daru języków, a wejdą podczas tego ludzie prości oraz poganie, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie [podczas tego] jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie przekonany przez wszystkich, osądzony i jawne staną się tajniki jego serca; a tak, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami. Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu. Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy!1Kor14:23-27

Dla wielu ludzi na świecie, autorytetem jest słowo boże zawarte w piśmie świętym. W jaki sposób pojmować oni je mają, powinni nie pytać sie innych, ale sami starać się zrozumiewać je i dochodzić do wzrostu miary bożej. Prawda, która jest w biblii objawiona, nie niewolnikiem człowieka czyni, ale wolnym w Duchu Świętym - Namaszczonym.

Komu przypisujesz winę, temu dajesz też władzę. - Wayne Dyer

Kiedy sam umieszczasz słowa na papierze, pamiętaj, że najbardziej obciążającą informacją, jaką możesz w nich zawrzeć o sobie, jest ta, że nie wiesz, co jest interesujące, a co nie. Czyż sam nie lubisz pisarzy głównie za to, co decydują się Ci pokazać lub dać pod rozwagę? Czy kiedykolwiek podziwiałeś pisarza z sieczką w głowie za jego językową maestrię? Nie. - Kurt Vonnegut Jr

Czy definicję autorytetu robią z człowieka autorytet? Czy nie do człowieka należy wybór kto bedzie lub nie, jego autorytetem, czy też autorytetem bedzie podobieństwo człowieka do definicji?

Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni przez całe życie czytają o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni pewnego dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela i ruszają na spotkanie swoich marzeń. - Wojciech Cejrowski

Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają! Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie! Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu. A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków! Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu.1Kor14:29-35

Prawde powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawić sie tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki póxniej, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych. - Erich Fromm

08:31, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 17 maja 2008

Strach - silna przykra emocja o charakterze wrodzonym, pojawiająca się w sytuacjach realnego zagrożenia

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.Ps31:12

Gdzie strach, tam przestępstwo, gdzie niepokój, tam wina. - José Zorrilla y Moral

Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia.Mdr5:2

Przyjaźń to strach przed samotnością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem. - Tadeusz Konw

Nie bądź dla mnie postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu nieszczęścia:Jer17:17

Ktoś, kto mówi, że miłość nie przynosi strachu, nigdy nie był zakochany. - Eric Jerome Dickey

To bowiem mówi Pan: Oto uczynię ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a twoje oczy będą na to spoglądać. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego: poprowadzi ich w niewolę do Babilon Jer20:4

Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił.Ps53:6

Bo i chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała przed strachem: rozlegały się wokół przerażające odgłosy , ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach.Mdr17:4

Boją się ciszy, wtedy się własne serce słyszy.- Jan Izydor Sztaudynger

Dlatego dreszcz przeniknął me biodra, chwyciły mnie skurcze bolesne jak bóle rodzącej; zbyt jestem udręczony, by słyszeć, nazbyt przerażony, aby widzieć. Serce moje w obłędzie, przejęła mię groza; zmrok przeze mnie upragniony zmienił mi się na postrach.Iz21:3-4

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,Ps91:5

Odważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że istnieją rzeczy ważniejsze niż strach.- Autor nieznany

Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród budzący postrach zawsze, odkąd istnieje, ludność potężna i zdobywcza, której kraj przecinają rzeki, na miejsce znane z imienia Pana Zastępów, na górę Syjon.Iz18:7

odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki.Koh12:5

Niech nienawidzą, byle się tylko bali.- Kaligula

Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny; nie przebaczaj im!. Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego.Iz2:9-11

Są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i interes. - Napoleon Bonaparte

W chwale uczynił go podobnym do świętych i wielkim przez to, że był postrachem nieprzyjaciół.Syr45:2

Strach idzie za nami i przed nami przez całe życie. Miejmy nadzieje, że nie dalej.- Tadeusz Konwicki

Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo spoczęło na synach Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich. Przedmiotem ich rozmyślań i obawą serca jest myśl o tym, co ich czeka, jest dzień śmierci. Poczynając od tego, który siedzi na wspaniałym tronie, aż do tego, który siedzi na ziemi i w popiele, od tego, który nosi fioletową purpurę i wieniec, do tego, który się okrywa zgrzebnym płótnem: wciąż gniew, zazdrość, przerażenie i niepokój, bojaźń śmierci, nienawiść i kłótnia. Nawet w czasie odpoczynku na łóżku sen nocny zmienia mu wyobrażenia: zaznaje mało spoczynku, jakby nic, a już w snach ma takie wrażenie, jakby w dzień stał na czatach, jest przerażony widzeniem swego serca, jakby uciekał przed bitwą -  budzi się w chwili swego ocalenia i dziwi się, że strach ten był niczym. Dla każdego stworzenia, od człowieka do zwierzęcia, a dla grzeszników siedem razy więcej: śmierć, krew, kłótnia i miecz, klęski, głód, ucisk i cięgi. Przeciw bezbożnym to wszystko zostało stworzone i przez nich przyszło całkowite zniszczenie. Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza. Każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie. Bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak wielki grzmot, co się rozlega w czasie ulewy. Syr40:1-13

Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny.Prz29:25

Istnieją dwa rodzaje głupców - tacy, których łatwo zastraszyć i przestają działać, i tacy, którzy sądzą, że zdołają czegoś dokonać, gdy zastraszą innych.- Paulo Coelho

Cieszy się prawy z czynów uczciwych, są one postrachem dla ludzi nieprawych.Prz21:15

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.Prz31:30-31


07:41, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
niedziela, 11 maja 2008
 • Czy posłuszeństwo jest dobrym kierunkiem na dalsze życie?

Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię.Fil21

Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów.1Sam15:22

 • Czy posłuszeństwo wobec boga jest uzasadnione?

Jeżeli okażecie Mi pełne posłuszeństwo - wyrocznia Pana - jeśli nie będziecie wnosić żadnego ciężaru przez bramy miasta w dzień szabatu i jeśli będziecie święcić dzień szabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy.Jer17:24

Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę,Heb2:2

 • Czy nieposłuszeństwo jest czymś co powoduje oddalenie od boga na zawsze?

Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw Mnie, i odpuszczę wszystkie ich występi, którymi zgrzeszyli przeciw Mnie i wypowiedzieli Mi posłuszeństwo.Jer33:8

Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?Heb12:9

 • Jak posłuszeństwo Jezusa, wpłynęło na całą zamieszkaną ziemię? 

Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.Rz5:19

Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem.2Kor7:15

 • Do czego prowadzi posłuszeństwo?

Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości?Rz6:1

 • Jak bardzo było istotne posłuszeństwo dla pierwszych chrześcijan?

Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni.Rz16:19

wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi.2Kor10:5

 • Czy posłuszeństwo przybliża do boga?

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w innym miejscu: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu.Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu.Każdy, który pije /tylko/ mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem.Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.Heb5:1-14

11:46, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 12 kwietnia 2008

Radość jest matką wszystkich cnót.-Johann Wolfgang Goethe

Czy pan bóg ma poczucie chumoru?

Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość.— Sokrates

 1. "radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę,Hi20:5"
  "Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszyłl Ps51:10"

Nie jestem ciałem, w którym mieszka dusza. Jestem duszą, która ma widzialną część zwaną ciałem. - Paulo Coelho

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.- Johann Wolfgang Goethe

 1. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!Ps51:14
 2. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Ps97:11

Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.— Jan Paweł II

Czy ludzie niepowinni się cieszyć z tego co mają, z tego co bóg im dał?

 1.  Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli.Ps90:15

Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi.- Kornel Makuszyński

Czy spotkanie drugiej osoby cieszy boga? Czy tylko cieszymy się z tego, kiedy spotykamy tych których chcemy spotkać?

 1. Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza była pełna.2Jn12
 2. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.Jak1:2

Bez skrępowania cieszyć się drobnymi przyjemnościami, sporadycznie ofiarowywanymi przez los. - Andrzej Sapkowski

Czy życie którego doświadczyliśmy w przeszłośći, nie powinno być tym z czego powinniśmy być zadowoleni, że bóg dał nam materiał do zrozumienia siebie i innych?

 1. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć -  pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie;2Tym1:3-5

Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia.- Ernest Hemingway

Czy społeczność jaką się otaczamy jest w stanie nas uszczęśliwić?Czy bycie w jakiejś społeczności daje jakąś radość?Czy społeczność jaką się otaczamy, nie jest tak naprawde tym w czym możemy być szczęśliwi?

 1. Tak więc cała społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy, i oni mieszkali w szałasach - choć nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego, syna Nuna, aż do owego dnia; i panowała bardzo wielka radość.Neh8:17

Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.- Wilhelm Keppler

Nie ma radośniejszej rzeczy, jak pokonanie cierpienia.- Mikołaj Ostrowski

 1.  Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.Łk2:9-14

Radość, jakby nie paytrzeć, jest częścią składową bożego działania. Działania tej mocy, której wszyscy poszukują, nikt nie chce się wyzbywać, a każdy chce ją zachować jeśli ją ma, lub ją nabędzie.

Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.-św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

Diabeł boi się ludzi radosnych.- św. Jan Bosko

15:04, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 22 marca 2008

Transliteracja hebrajskiego, modlitwy ojcze nasz.

Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Amen.

Mistyczna forma modlitwy, dla ludzi którzy wypowiadają ją na głos, napewno powoduje w człowieku jakąś zmiane duchowego odczówania tej formy łączności z bogiem.


Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.  Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.  A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.Mt6:1-34

04:47, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 marca 2008

Kierownikowi chóru. Na melodię: Machalat. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, Nie ma takiego, co dobrze czyni. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, takiego, co dobrze czyni, Nie ma ani jednego. Czy się Nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, a Nie wzywają Boga? Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu Nie było, albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy. Ps53:1-7

Niekiedy w życiu bywają takie sytuacje, że lepiej okazać się głupcem nic nie wiedzacym, niż wszechwiedzącym, pysznym mędrcem, który się wywyższa ponad wszystko, poniżając wszystko i wszyskich dookoła.

Czy bóg, dla wypełnienia woli bożej, może się posłużyć głupcem? Czy nie głupim będzie się posługiwał wtedy stwórca?

Przez trzy lata panował pokój, nie było wojny między Aramem a Izraelem. W trzecim roku król judzki Jozafat odwiedził króla izraelskiego. Wówczas król izraelski rzekł do swoich sług: Czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie do nas należy? A my nie kwapimy się do odebrania go królowi Aramu! Następnie zwrócił się do Jozafata: Czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w Gileadzie? Jozafat zaś odpowiedział królowi Izraela: Ja tak, jak i ty; lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Jahwe! Król więc izraelski zgromadził około czterystu proroków i rzekł do nich: Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: Wyruszaj, z pewnością Pan da je w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł: Czy Nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy mogli przez niego zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo Nie prorokuje mi dobrze, tylko Źle. To jest Micheasz, syn Jimli. Wtedy Jozafat powiedział: Nie mów tak, królu! Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli!. Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie siedzieli na swoich tronach na placu u wrót bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział: Tak mówi Pan: Nimi będziesz bódł Aram aż do ich wytępienia. I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówiąc: Idź na Ramot w Gileadzie i zwyciężaj! Pan da je w ręce króla. Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: Zauważ! Przepowiednie tych proroków są jednozgodnie pomyślne dla króla. Niechże więc twoja przepowiednia będzie jak każdego z nich taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Micheasz odrzekł: Na życie Pana! Na pewno będę mówił to, co Pan mi powie. Potem przyszedł przed króla. Wtedy się król do niego odezwał: Micheaszu! Czy powinniśmy wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: Wyruszaj i zwyciężaj, a Pan da je w ręce króla. Król zaś mu powiedział: Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas rzekł: Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce bez pasterza, i Pan rzekł: Nie ma nad nimi pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się Jozafata: Czyż ci Nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia. Tamten zaś dalej mówił: Dlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie? Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: Ja go zwiodę. Wtedy Pan rzekł do niego: Jak? On zaś odrzekł: Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Wówczas rzekł: Możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń! Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zesłać nieszczęście. Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszedł i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: Którędyż to duch Pański odszedł ode mnie, aby mówić z tobą? A Micheasz odrzekł: Oto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy będziesz przechodził z ukrycia w ukrycie, aby się schować. Król izraelski zaś rozkazał: Weź Micheasza i każ go zaprowadzić do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, i powiedz: Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą jak najskąpiej aż do mego powrotu w pokoju. Na to Micheasz powiedział: Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan Nie mówił przeze mnie. I dodał: Słuchajcie wszystkie narody! Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi: Zanim pójdę w bój, przebiorę się, ty zaś wdziej swoje szaty! Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpił do walki. A król Aramu swoim trzydziestu dwu dowódcom rydwanów wydał taki rozkaz: Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym królem izraelskim. Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: Ten jest królem izraelskim. Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć. Wówczas Jozafat wydał okrzyk bojowy. Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, że nie jest on królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król swojemu woźnicy: Zawróć i wywieź mnie spośród wojska, bo zostałem zraniony. Tego dnia rozgorzała walka, a król utrzymał się stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew rany ściekała do wnętrza rydwanu. O zachodzie słońca obóz obiegło wołanie: Każdy do swego miasta i każdy do swego kraju! Król zmarł! A potem powrócili do Samarii. Następnie pogrzebano króla w Samarii. Potem obmyto rydwan nad sadzawką Samarii. Wtedy psy zlizały z niego krew, a nierządnice obmyły według zapowiedzi, którą wyrzekł Pan. A czyż pozostałe dzieje Achaba i wszystko, co uczynił, oraz dom z kości słoniowej, który zbudował, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Achab spoczął przy swoich przodkach, a syn jego Ochozjasz został w jego miejsce królem. Jozafat, syn Asy, objął władzę w Judzie w czwartym roku Achaba, króla izraelskiego. W chwili objęcia rządów Jozafat miał trzydzieści pięć lat, a królował w Jerozolimie dwadzieścia pięć lat. Jego matce było na imię Azuba - córka Szilchiego. Poszedł on we wszystkim drogą swego ojca, Asy. Nie zboczył z niej starając się czynić to, co słuszne w oczach Pańskich. Tylko wyżyn nie usunięto. Lud składał jeszcze ofiary całopalne i kadzielne na wyżynach. Jozafat zachował pokój z królem izraelskim. A czyż pozostałe dzieje Jozafata i dzielność, jaką okazał i z jaką walczył, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca. Kiedy w Edomie nie było króla, ustanowił króla. Jozafat wystawił flotę dalekomorską, aby płynęła do Ofiru po złoto. Jednak nie popłynęła, bo uległa rozbiciu pod Esjon-Geber. Wtedy Ochozjasz, syn Achaba, powiedział Jozafatowi: Niech moi słudzy idą na okręty z twoimi sługami! Ale Jozafat nie chciał.1Krl22:1-50


19:45, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
piątek, 14 marca 2008

Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą. Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą, dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych! Czyż powie glina temu, co ją kształtuje: Co robisz? albowiem jego dzieło powie mu: Niezdara! Biada temu, kto mówi ojcu: Coś spłodził? albo niewieście mówi: Co urodziłaś? Tak mówi Pan, Święty Izraela i jego Twórca: Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich? Iz45:4-11

Na rozumienie w Tak i Nie, w tamtych czasach, zwojów wówczas dostępnych, mozna się natknąć w całym piśmie świętym, ale jasne unaocznienie tej nauki, bynajmniej dla mnie, jest w drugim liście do koryntian. Gruntowna analiza słów Pawłowych z tego listu, nie daje cienia wątpliwośći iż właśnie o taką wykładnie chodzi.

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa Tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami Tak i naszej pociechy. Nie chciałbym bowiem bracia byście Nie wiedzieli, o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani Tak, iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby Nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za Dar dla wielu w nas złożony. Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a Nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam bowiem czegoś Innego niż to, coście czytali i coście zrozumieli. Mam nadzieję, że do końca będziecie nas rozumieć Tak jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą Tak jak i wy moją. W tym przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć - byście dostąpili powtórnej łaski -  a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby Tak Tak było u mnie równocześnie Nie Nie. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, Nie ma równocześnie Tak i Nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, Nie był Tak i Nie, lecz dokonało się w Nim Tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są Tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić Nie przybyłem do Koryntu. Nie żeby okazać nasze władztwo nad wiarą wasza, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem stoicie. 2Kor1:1-24

duch mój nie zaznał spokoju, bo Nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.2Kor2:13-17

10:58, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 08 marca 2008
Antoine de Saint-Exupéry

W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność

Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1Kor8:1

Co pismo święte mówi o zbudowamiu się zwołania?

Pieśń stopni. Salomonowa. Jeżeli Pan domu Nie zbuduje na próżno, się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.Ps127:1-5

Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto Inny zamieszkał, Nie będą sadzić, żeby kto Inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce.Iz65:20-22

Władysław Grzeszczyk

Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla swych wnuków, ale kto tworzy - pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził.Jer1:9-10

Czy gdyby wiedzieć że wszystko w zbliżającym sie czasie pójdźie jak pomaśle, to czy człowiek byłby zdolny pracować tylko za jedzenie?

Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech Nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również Nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Łk17:26-33

Władysław Grzeszczyk

Budować przyszłość trzeba jednocześnie z dwóch stron: od szczegółu do ogółu i od ogółu do szczegółu.

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.Jn2:19-22

Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.Heb11:10

Tadeusz Gicgier

Ci, którzy budują zamki na lodzie, zwykle na lodzie osiadają.

My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś Inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt Nie może położyć Innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.1Kor3:9-17

Tadeusz Gicgier

Zburzyć życie pomogą nam bliźni, zbudować musimy je sami.

Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale Nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale Nie wszystko buduje. Niech Nikt Nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego!.1Kor10:22-24

Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami - chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi.1Kor14:4-5

Wszelakie błogosławieństwa, wynikające z faktu posłuszeństwa bogu, mają w sobie obietnice bożą,, zbudowania, przyszłego zwołania ludu bożego, które to będzie wielką górą w niedalekiej przyszłości.

Antoine de Saint-Exupéry

Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno Nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co Nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.1Pt2:6-10

Antoine de Saint-Exupéry

Kto wznosi swoją katedrę, na której budowę potrzeba stu lat, może sto lat żyć zachowując bogactwo serca.

Czy dążenia ludzkości, nie są dzisiaj jakąś porażką ludzi, upadkiem moralnym w walce z naszymi słabościami i ułomnościami?

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I Nie ma w Żadnym Innym zbawienia, gdyż Nie dano ludziom pod niebem Żadnego Innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się.Dz4:11-13

Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę Innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy Nigdy Nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.Mt21:41-46

Leopold Staff

Teraz budując zacznę od dymu z komina.

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania.Koh3:1-3

O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane; Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Heb3:3-6

Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i Ducha Nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.Jud19-21

Jan Twardowski

Wielkie dzieło nawrócenia świata rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, od budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, w środowiskach pracy.

Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga izraelskiego, przystąpili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. -  Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: Nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla Pana, Boga izraelskiego, jak nam rozkazał Cyrus, król perski. I oto ludność miejscowa tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy, i by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza, króla perskiego.Ezd4:1-5

Władysław Grzeszczyk

Niektórym w budowaniu autorytetu przeszkadza tylko nadmiar pewnych materiałów.

08:41, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 02 marca 2008
Elias Canetti

W ciemnościach waga słów jest podwójna.

Czym jest ciemność w świetle słowa bożego?

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.Jn3:14:21
Friedrich Schiller

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.Rdz1:2

Ciemność jest szczodra, jest cierpliwa i zawsze zwycięża, ale w samym sercu jej siły leży jej słabość: wystarczy jedna, jedyna świeca, by ją pokonać. Miłość jest czymś więcej niż świecą. Miłość potrafi zapalić gwiazdy.

Czy należy bać się ciemności?

Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi. Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł Izajasz: Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą. Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.Jn12:35-49

Gustaw Herling-Grudziński — Inny świat

Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia

On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego. Am4:13

Tadeusz Gicgier

Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności.

Czy można żyć w ciemnośći?

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.Jn1:3-9

Carlos Ruiz Zafón

Istnieją takie miejsca, które trzeba i można oglądać jedynie w ciemnościach.

Czy ciemność jest potrzebna do życia?

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Mt6:21-25

Albert Einstein

Długoletnie błądzenie w ciemnościach w poszukiwaniu prawdy odczuwanej, lecz nieuchwytnej, głębokie pragnienie oraz przeplatające się ze sobą okresy wiary i zwątpienia, które poprzedzają jasne i pełne zrozumienie, znane są wyłącznie tym, którzy sami ich doświadczyli.

Przeto noc będzie dla was bez widzenia i ciemność dla was bez wieszczby; zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. Zawstydzą się wtedy widzący, wieszczkowie się zarumienią, i zasłonią wszyscy swe brody, bo nie będzie Bożej odpowiedzi. Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi. Mi3:6-8

William Blake
Każdego ranka, każdej nocy. Dla męki ktoś na świat przychodzi.
Jedni się rodzą dla radości, Inni dla nocy i ciemności
Czy ciemność jest istotna w wypełnieniu się proroctw?
I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. Jl3:1-5
Stanisław Jerzy Lec

Ciemno w tym państwie, gdzie łotry na świeczniku.

Dlaczego ciemność powinno się widzieć?

Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. Daniel mówił tymi słowami: Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę królewską nam oznajmiłeś.Dn2:19-23

Albert Camus

Trzeba tylko iść naprzód, w ciemnościach trochę na oślep i próbować czynić dobrze. Jeśli zaś idzie o resztę, trwać i zdać się na Boga.

Czy zapomnienie poznawania drogi ciemnośći, nie jest czasami skutkiem zła, przez brak rozpoznawania demonów, które szkodzą ludziom? 

Gdy gasnąć będziesz, zasłonię niebiosa i zaciemnię ich gwiazdy. Słońce zakryję chmurami, a księżyc nie da swego blasku. Wszystkie ciała świecące na niebie ze względu na ciebie zaciemnię i wprowadzę ciemność na twoją ziemię - wyrocznia Pana Boga. Zaniepokoję serce wielu narodów, gdy twoich jeńców zaprowadzę pomiędzy narody, do krajów, których nie znasz. U wielu narodów wzbudzę grozę, a królowie ich przerażą się z twego powodu, gdy mieczem moim świsnę przed ich oczami, i będą nieustannie drżeć w obawie o życie swoje w dzień twojego upadku. Albowiem tak mówi Pan: Przyjdzie na ciebie miecz króla Babilonu.Ez32:7-11

Adam Mickiewicz

Szatan w ciemności łowi, jest to nocne zwierzę,
Chroń się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże.

Jam człowiek, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu; On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle, przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę. Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości, osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy; ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki.Lam3:6

Mahatma Gandhi

Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem.

Czy poznawanie Boga , niepowinno być również poznawaniem ciemnośći, skoro On wszystko stworzył?

Spojrzałem - oto ziemia urodzajna stała się pustynią, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec Jego palącego gniewu. To bowiem mówi Pan: Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnię. Dlatego ziemię ogarnie smutek, a ciemność - niebieskie przestworza. Bo jak powiedziałem, tak postanowiłem - nie będę żałował ani nie odstąpię od tego.Jer4:26-28

Albert Camus

Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.

Adam Mickiewicz

Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży. Lecz dlaczego śpią ludzie, żaden z nich nie bada

Jan Izydor Sztaudynger

Cisza i ciemność potęgują wzajemność

16:16, nikt-dar
Link Komentarze (1) »
sobota, 01 marca 2008

Chociaż wiedza biblijna nie jest ukryta, to dostęp do niej w dzisiejszych czasach, sprawia nielada kłopot. Dać sobie wmówić, że niczego nie brakuje w dostępnym w wielu wyznaniach wykładzie tegoż pisma powoduje, że machamy ręką na własną przyszłość, na obietnice błogosławieństw bożych, machamy ręką na siebie.

Jeźli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, strzegąc i czyniąc wszystkie przykazania jego, które ja dziś przykazuję tobie, tedy cię Pan, Bóg twój, wywyższy nad wszystkie narody ziemi. I przyjdą na cię te wszystkie błogosławieństwa, i trzymać się ciebie będą, jeźli będziesz posłusznym głosu Pana, Boga twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz i na polu; Błogosławiony owoc żywota twego, i owoc ziemi twojej, i owoc bydła twego, płód rogatego bydła twego, i trzody drobnego bydła twego. Błogosławiony kosz twój, i dzieża twoja. Błogosławiony będziesz wchodząc, błogosławiony i wychodząc. Sprawi Pan, że nieprzyjaciele twoi, którzy powstawają przeciwko tobie, będą porażeni przed obliczem twojem; drogą jedną wyciągną przeciwko tobie, a siedmią dróg uciekać będą przed obliczem twojem. Przykaże Pan błogosławieństwu swemu, aby z tobą było w szpiżarniach twoich, i we wszystkiem, do czego byś ściągnął rękę twoję, i będzieć błogosławił w ziemi, którą Pan, Bóg twój dawa tobie. Wystawi cię Pan sobie za lud święty, jakoć przysiągł, jeźli przestrzegać będziesz przykazań Pana, Boga twego, i będziesz chodził drogami jego. I obaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pańskie wzywane jest nad tobą, a będą się ciebie lękać. I sprawi Pan, że będziesz obfitował w dobrem, w owocu żywota twego, i w owocu bydła twego, i w owocu pola twego, w ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom twoim, że ją tobie da. Otworzyć Pan skarb swój wyborny, niebiosa, aby wydawały deszcz ziemi twojej czasu swego, i pobłogosławi wszelkiej sprawie rąk twoich, i będziesz pożyczał wielom narodom, a sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan przedniejszym, a nie pośledniejszym; i będziesz tylko wyższy, a nie będziesz niższy, jeźli posłusznym będziesz przykazaniom Pana, Boga twego, które ja dziś rozkazuję tobie, abyś ich strzegł, i czynił je. A nie ustąpisz od żadnego słowa, które ja wam przykazuję dzisiaj, ani na prawo ani na lewo, idąc za bogami cudzymi, abyś im służył. Lecz jeźli posłuszny nie będziesz głosu Pana, Boga twego, abyś strzegł i czynił wszystkie przykazania jego i ustawy jego, które ja przykazuję tobie dziś, tedy przyjdą na cię wszystkie te przeklęstwa, i ogarną cię. Przeklętym będziesz w mieście, przeklętym i na polu. Pwt28:1:16

Odnajdywanie siebie, w planie bożego zbawienia, nikogo jeszcze nie ukrzywdziło, dlatego też dziwnym jest dla mnie, coraz większy zasięg ateistycznej niewiary mędrców świata, w tak oczywiste prawdy zapisane w słowie bożym.

Pan, Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan, Bóg wasz. Okażcie się mężnymi, by strzec i wypełniać wszystko, co napisane w księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo, i nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać imion ich bogów, przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon. Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. Pan wypędził przed wami wielkie i silne narody i nikt nie mógł ostać się przed wami aż do tego dnia. Jeden z was pędził przed sobą tysiąc, albowiem Pan, Bóg wasz, sam walczył za was, jak wam obiecał. Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Boga waszego, Pana. Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów, które pozostały z wami, jeśli zawierać będziecie małżeństwa z nimi i pomieszacie się z nimi, bądźcie pewni, że Pan, Bóg wasz, przestanie wypędzać te ludy przed wami, a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan, Bóg wasz. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał wam Pan, Bóg wasz, ani jedna nie zawiodła: wszystkie wam się spełniły; żadna z nich nie okazała się próżna. Ale jak się wypełniły na waszą korzyść wszystkie obietnice, uczynione przez Pana, Boga waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw wam, aż do zgładzenia was z tej pięknej ziemi, którą dał wam Pan, Bóg wasz. Jeśli rzeczywiście przestąpicie przymierze, które Pan, Bóg wasz, zawarł z wami, i jeśli pójdziecie służyć obcym bogom i będziecie oddawać im pokłon, wtedy gniew Pana zapali się przeciw wam i z tej pięknej ziemi, którą wam dał, rychło znikniecie.Joz23:5-16

Czas, w którym się dzisiaj znajdujemy, conajmniej mi mówi, iż rzeczy których się ludzie obawiali przez setki lat, dopadną ich w niedalekiej przyszłości. Pomimo tego, iż planiśći sobie planują, to i tak co innego się stanie, ponieważ miłość do boga, zwycięży wszystko i wierzy, że nic jej nie przeszkodzi, w dążeniu do swojej miłośći.

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego.Iz53:10

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.Mt6:10

19:03, nikt-dar
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 lutego 2008
 • A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. Mt4:24
 • Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.Mt8:16

Opętanie, powszechnie rozumie się jako zawładnięcie daną osobą, przez złego demona lub ducha. W kręgach szukających bardziej racjonalnej odpowiedzi, uważa się je za rozszczepienie jaźni, schizofrenie. Czym zatem tak naprawdę jest opętanie? Zdania na temat opętania są podzielone tak bardzo, jak bardzo podzielone jest kulturowo społeczeństwo. Czy zatem wogóle istnieje coś takiego jak opętanie? Jeżeli istnieje taka myśl, to i realizacja tej myśli również musi być w jakiś sposób namacalna. Jeżeli przesłanki, po których można określić iż takowe mają miejsce i można je dostrzec na jakiejś osobie, to i dostrzeżone uosobienie owego opętanego, zapewne nim będzie mogło być. Czy biblia daje jakoweś wskazówki do określenia owego zagadnienia?  

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.Mt15:22-28

 • Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Mk1:32-34

Wiary, jako leku na to całe opętańcze zło, nie da się wytłumaczyć w racjonalny sposób, a więc też i całego procesu opętania i uwalniania z niego również się nie da wytłumaczyć. Gdyby założyć, że w człowieku nie ma ciemnej strony mocy, należałoby konsekwentnie również twierdzić iż nie ma i dobrej strony mocy. Tylko w porównaniu z przeciwną naturą można określić jej właściwy wygląd. Każda czynność wykonywana przez człowieka, może być odebrana jako dobra i jako zła. Z tego punktu widzenia, każdą osobę możnabybyło określić jako opętaną i wolną od opętania. Co jest przyczyną że wogóle do opętań dochodzi, że takie cały czas mają miejsce? Niezrozumienie siebie, nieposzukiwanie w sobie prawd o nas samych, brak podstawowej wiedzy na temat tego w co się ma wierzyć, patrząc przez pryzmat opętania, powoduje iż dochodzi do destabilizacji równowagi wewnątrz człowieka, zachwiania pewnośći iż się stoii albo leży, nadużycia zaufania tak często rozrzucanego na prawo i lewo.    

 • oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.Łk8:2-3

Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie! Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła.Łk8:27-33

Dziwaczność w wyglądzie, zachowaniu, mówieniu, nawet dzisiaj w dobie ekstrawagancji jest odbierana w najróżniejszy sposób. To co się uważa że pasuje jednemu, to przy drugim ta sama rzecz może być powodem do określenia go dziwakiem, odmieńcem i opętanym. Czerwone czy zielone włosy, nire robią na nikim wrażenia w telewizji, ale gdyby miały one być noszone przez sąsiada, to jest już to powód do wieszania na nim psów opętania. Wyalienowanie niektórych słabych ludzi w społeczeństwie, przez ich sposób myślenia i prowadzenia życia, jest budowaniem sobie systemu opętania opętującego wówczas coniektórych cobardziej skłonnych do spętania. 

 • Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych.Dz8:7

Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz Jezus odprawił go słowami: Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. Łk8:35-39

Skoro sam Jezus miał zarzuty w stosunku do siebie o opętanie przez złe moce, to owe opętanie zabardzo niemogłogło się w swoim wyglądzie różnić od dobrze rozumianego opetania. Czy to znaczy że niebyło opętania? Jak najbardziej ono istnieje i jawi sie nam w dziwnych formach i sytuacjach. Nawet lekarze niepotrafią coniektórych przypadków zaklasyfikować. Paranormalne doświadczenie czegoś niewiadomego, jest już poza wszelkim pojęciem ludzkiego umysłu, bo jak ustosunkować się do czegoś, czego nigdy się nie widziało, nie słyszało, nie czuło zapachu, nie dotykało, nie smakowało, sercem umysłem i duchem nigdy nie pojmowało. Wyobrażenie wszechmocy, w zasadzie może mieć jedynie osoba świętego, ale to i tak tylko w jakiejś części. Za czasów Jezusa, nawet apostołowie nie mieli nad niektórymi opętanymi - mocy, co by  świadczyło iż naprawde były to potężne moce.

 • I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomych?Jn10:19-21
 • Jezus odpowiedział: Ja Nie Jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. Jn8:49
17:19, nikt-dar
Link Komentarze (2) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7
| < Wrzesień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
O autorze
Zakładki:
CIEKAWE FILMY
DARJUŻ S. SÓL TYSIĘCY INNY z ZOFII- 3-PIOTR - POSŁANY - 13 ADAR 72
Gg 9220890-skype-hinilka
KONTAKT E-MAIL
KSIĘGA WYZNACZEŃ
LICZNIK WEWNĄTRZ. 52.500
Przegląd Tematów
SŁOWO BOŻE
counter
księga gości
Slots
o2u.pl - 
darmowe liczniki My status http://mystatus.skype.com/balloon/skypename