miłosierdzie nad tysiącami i powrót do źródeł
wtorek, 25 września 2007

8Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
9Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
10Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
11W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Dlaczego ważny jest szabat i co dobrego niesie? Już nie mówie o tygodniowych ale i rocznych i jubileuszowych. Ziemia jest pustoszona zamiast być napełniana w te dni, a ludzie mieli by okazje pogłębić wiare. Bóg jest rzecz pierwsza i w nim winno się znajdować radość która wypełnia wszystko.

Zachłanność (cielca)napewno w ten sposób byłaby conajmniej ograniczona, a jedzenia zawsze można sobie przygotować wcześniej. Przez brak dobrej wiary która zaprzecza ale i potwierdza innych jest kryzyzys wiary i to bardzo widoczny w całej europie. Ta ziemia jest tą ziemią miodem i mlekiem płynącą i ten czas to ten czas dla NIE bo zadużo "nie" ludzkiego jest przez dążenie do tak.

Na przykładzie o sabacie ten kto jest "tak" miał niewykonywać, a na przykładzie "nie"miał wykonywać żadną.

"żadna" nieoznacza zero tylko przeciwną "jakiejś". Niewymieniam tu żadnych dla ich wielości ale dodam ze cielec i znamie wymiatają mózgi i ducha i zniewala niewolników w niewoli systemu cielca, wypacza najprostrze drogi (mamonn)

Heb4- (7) dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (8) Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. (9) A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. (10) Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. (11) Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.

Mk3-(4) A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli.

W kkk 2172-2173-katechizm akurat tu nie zaprzecza, a w myśli "NIE" to się potwierdza. Mozna obydwie rzeczy czynić w zależności od sytuacji.

Jest napisane że "niebiosa przeminęły z trzaskiem" i tak było z powodu prawa słowa które jeśli ktoś je przyjał mógł je wypełnić i z tąd te wszystkie rozdżwięki na świecie przez te tysiąclecia.

Apostołowie, a szczególnie paweł rozumiał tę zasade TAK i NIE i w myśl jej "wszystko można lecz "nie" wszystko jest pożyteczne"

7Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Zaznaczyć trzeba że bóg to duch i nie idzie zaprzeczyć że jest wszystko w jednym i jeden we wszystkich i jest jeszcze do tego jest "i"

W słowie jest zaklęta moc która pokazuje przyszłość, przeszłość i terażNIEjszość. Ludzie muszą być świadomi na świadectwo przeciw sobie co znaczy zło prawdziwe lecz dobro a w ludzkim i cielesnym rozumieniu-rozszerzające się.

"Dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, "a" gwiazda poranna wzejdzie w "waszych sercach".  To przede wszystkim miejcie na uwadze, że Żadne proroctwo Pisma Nie Jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie."
(2P 1,19-21).

    

Kochać boga to oddać życie na śmierć bez żadnej nagrody TO KOCHAĆ GO ZA NIC,-CHOCIARZ I TO JEST O WIELE ZA DUŻO. TO JEST MOJA NIE POJETA MIŁOŚĆ

Szabatem jest również ten dzień szósty stworzenia człowieka i ten człowiek jest nim oraz jest ósmym dniem bo jest dniem pańskim i siódmym dniem ma być, bo przecież w nim miał bóg odpocząć.

Dobrze że bóg jest NIEzmienny bo inaczej nieszłoby tych wszystkich herazji pogodzić. Z punktu widzenia "dobrze" dobrze sie widzi "i" i  dobrze się widzi "żle". Tak samo z samego "punktu" widzenia punktu morze być dobrze widziany inny punkt.  

ROK SZABATOWY I ROK JUBILEUSZOWY

Rok szabatowy

1 Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: 2 "Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 3 "Sześć" lat będziesz obsiewał swoje pole, "sześć" lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, 4 ale w "siódmym" roku będzie uroczysty "szabat" dla ziemi, "szabat" dla Pana. NIE będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy, 5 NIE będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. 6 Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. 7 Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju.

Błogosławieństwo na rok szabatowy

18 Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie: 19 ziemia da wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. 20 Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów? 21 Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata. 22 W ósmym roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do dziewiątego roku, aż do nowych plonów będziecie jedli dawne [plony].

Pomoc dla ubogich rodaków

35 Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. 36 Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. 37

"[ NIE będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.] 38 Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem!"

"Co kto sieje to i żąć będzie"

ogień do pieca

kkk318"Żadne stworzenie NIE ma nieskończonej mocy, jaka jest konieczna do stwarzania w scisłym znaczeniu tego słowa, czyli do wytwarzania i udzielania bytu temu co go wcześniej nie miało(powołac do istnienia" ex nihilo" -"z niczego")

Paweł z tarsu piszac o zasadzie "tak i nie" i wiedzac dobre i złe zaówazyłby ze(" nie ma nieskończonej mocy ") jest ukryte "nie" jako persona co być może lecz nieświadomie zapewne potwierdza dzisiejsze działania w nauce.

Jest tekst w biblii który mówi że Iz55-(11)  tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

kkk324Dopuszczenie przez boga zła fizycznego i złą moralnego jest tajemnica.Bóg ja rozjasnia przez swojego syna jezusa chrystusa który uznał i zmartwychwstał by zwyciężyć zło. wiara daje nam pewnosc ze bóg nie dopusciłby zła gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami które poznajemy w pełni dopiero w zyciu wiecznym.

Kierujac sie ta zasadą widze tutaj przeciwne namaszczenie które jednak wymaszcza sie na dobry kierunek, coś w rodzaju syna marnotrawnego,  błogosławionego złodzieja oraz antychrysta.

Wersja oficjalna też musi istnieć poniewaz zawsze są dwie strony medalu.

poniedziałek, 24 września 2007

J20:8-10 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.

Mk27:28 I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

Idąc tropem nauki pawła z tarsu o TAK I NIE i o nauce TAK w której dokonał sie chrystus, pozostaje jeszcze nauka o NIE która to wszystko ożywia i NIE zaprzecza WSZYSTKIEMU ponieważ jest to nauka o NIE i od tego trzeba zacząć żeby cokolwiek póżniej innego zrozumieć w zwiazku z nauką idacą głębiej.

Ponieważ jestem tym cudzoziemcem z bramy i jestem z TAK I NIE taraz a urodziłem sie NIE, a które sie mnie dotknęło póżniej też,- mam prawo mówić to co mówie dla TAAK które aby ożywić trza czytać jako osobe w NIE w formie duchowej ponieważ to tylko duch moje zapanować nad ciałem kóre jest zawsze NIE. Więc TYLKO nauka o NIE w NIE ciała MOŻE tchnąć w ciało i wszystko inne PRAWDZIWE tak. TAJENIE SPRAW CHWAŁĄ BOŻŻĄ  odkrywanie jej chwałą królów.

Przekucie słowa TAK w NIE PRZEZ NIE biorąc pod uwage ilość słów wypowiedzianych w nie ludzki sposób- powoduje iż każdy  powinien kuć dla siebie i swojego zbawienia i to ich zbawi lecz jeśli ktoś chce więcej nauki to musi osobiscie ja przyjąć z rąk osoby umiejącej NIE-czystej. Z czystego DOBRA musi zaczerpnąć  aby wzrastać w DOBRE. JAK wiemy że BOJAZŃ BOŻA czego sie dotknie przynośi obfitość wszelkich dóbr i darów bozych tak każda nieczystość będzie przeklęństwem dla tych którzy się jej dotkna i chcą wiecej nieczystościi np:znamion bestii( pieniadze, cyfry na koncie, pieczecie ). Te znamienia można zastapić prawdziwymi dobrami (złoto, srebro,kamienie szlachetne itd.W wersecie szabatu- NIE człowiek dla szabatu. Każdy wykład pisma Nie podlega do wolnemu wykładowi.

kkk-katechizm kościóła katolickiego art.3 -Duch święty - interpretator Pisma świętego

Nie będziesz brał imienia pana boga na daremnie-KKK wersja katolicka Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego do czczych rzeczy gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Gdyby przyjąć z całego dekalogu co miałoby robić NIE w ciele - pewnie nicość by zapanowała, więc lepiej nauczyć się go w duchu i w prawdzie o kłamstwie, aby nie ulegać złudzeniom na swoją niekorzyśc, a napewno ożywić wiare którą blokuje ograniczanie się w cielcu (znamie bestii, mamaonn). 

Czytanie NIE powinno być zawsze pod prąd - czyli wybierać dla siebie zawsze gorszą opcję, aż do momentu ograniczenia, wtedy dopiero należy obejżeć się w lustrze i dostrzegać brzydote do tego stopnia, aż nasza własna brzydota będzie nam sie podobać. Przez wybieranie brzydoty otwiera się człowek na karanie boże miłości ojcowskiej ojca ojców i jego ojca czyli ojca wszystkich ojców ojca. Ta asymilacja nazw doprowadzi do tasiemca ojcowego a ma przecież być duchem wszystkich duchów.

Nauka o NIE w ten sposób potwierdza wszystkie nauki wszystkich wyznań lecz z zastrzeżeniem, że przecinki, myślniki, pytajniki oraz inne, ignoruje sie ze względu na ich brak w pierwotnym stanie.

Hi11:11-17 Ludzie podstępni są Mu jawni, widzi zło, bo uważa. Lekkoduch niech się hamuje, a płochy niech wejdzie w siebie. Gdy będziesz miał wierne serce, do Niego wzniesiesz swe ręce, gdy odsuniesz dłonie od występku i nie ścierpisz grzechu w namiocie -  to głowę podniesiesz: bez winyś; staniesz się mocnym: bez lęku. Cierpienie twe pójdzie w niepamięć, jak deszcz miniony je wspomnisz. Życie roztoczy swój blask jak południe, mrok się przemieni w poranek.

Hi38:8-11 Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal.

NIE czyń złego lecz Miłuj / NIE badż niedowiarkiem lecz Wierzącym / NIE rób złego co tobie NIEmiłe /

CZŁOWIEK który jest NIE, woli NIC NIE mieć, niż coś, ponieważ wszystko co jest NIE jest mu przeciwne, dlatego ma w NIE, swoją wiare, i ona NIE jest ZŁA lecz DOBRA, ma coś wspólnego z drzewem POZNANIA DOBRA I ZŁA.

Rdz2:6-9 i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby-wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

Rdz3:3-11tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się.Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?

Jeżeli teraz wszyscy są NIE, to powinni zjeść NIE, żeby byli TAK. Niezjedzenie NIE bożego, spowoduje samounicestwienie w NIE dla życia w TAK, a łzy będą leczyć ich samych. Jak to wszystko jest możliwe?  To jest nie możliwe

Jak jeszcze wygląda te całe NIE w duchu? Ma najróżniejszą postać i na przykładzie zrobienia Nie w duchu wygląda Tak. Zrobienie może być zejściem z robienia, a sam robień wygląda troche jak jakiś wrzód ( robień , ropień ) i podobnie. ZROBIEŃ jest już gorszy, bo ma zęby i wygląda jak straszydło i jest postepującym wrzodem, natomiast zrobieńścisty, to już groza której nieżycze nikomu. NIE może być ODTRUDKĄ  na wrzodowe zapalenie ludzkiego NIE w LUDZKU poprzez odrobaczenie ZROBIENIA w jego ROBIENIU 

KOŃC, który zna wszystkie taki i nieki, zna sztuczki NIEKÓW I TAKÓW i może być nawet ANTAKIEM albo nietantakiem. Zaóważam że nietantak jest tanem TAK I NIE również. Darzenie w NIE jest wielką mocą-KÓRA PRAGNIE MIŁOŚCI

 z ewangelii Tomasza

24 Rzekli Mu uczniowie Jego: Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali. Rzekł im: Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości - on oświetla cały świat. Gdy NIE oświetla, jest ciemność. Jaka ciemność musi być na świecie skoro ŚWIATŁA z ciemności niewidać.

26 Rzekł Jezus: Widzisz DRZAZGĘ, która jest w oku twego brata, zaś belki, która jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata. TAK I NIE-STRAŻ

Tak własnie wyobrazam sobie kolejny cykl DO PRZEMIANY LUDZKOŚCI żeby pokój panował i ład i prawość i miłość. Dzisiaj ludzie potrzebują psychologa i terapeuty, jeśli taki niezdąży zabić siebie lub kogoś wcześniej, tylko za to, że niepotrafi rozróżniac dobra od zła, a już nie wspomne o tym, że odmowa czegokolwiek jest równa obrazie majestatu. W takim wypadku pojawia sie trzecia twarz, trzeci wymiar, trzeci na tysiąc lat, czarny jezdżiec na czarnym koniu przy końcu swiata, tyle że koniec świata jest czymś innym, jest nowym cyklem okołoziemskim.
Nie-rząd

Bardzo bym się ucieszył gdyby było tak jak wtedy kiedy juda poszadł z nierządnica swiątynną a potem okazało się że ona jest bardziej prawa niż on sam.

Jakiż byłbym dumny z mojej matki. Tak studiuje kkk i nikt jeszcze nie wie że conajmniej na początku, to jej prorostwa spełniają sie w 100%. Może i ona sama sie zdziwi, choć uważam, że jest mądra, przebiegła i wie co pisała.

Mdr5-11 jak się nie znajdzie żaden dowód przelotu ptaka, szybującego w przestworzach: trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze, uderzeniem piór smagane i prute z gwałtownym szumem - znaku przelotu potem w nim nie znajdziesz

Prz6:16-21 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci. Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!

Wielka nierzadnica, tu jest jeszcze coś, a mianowicie to, że nikt niechce być nierzadnicą. To może w inny sposób pokaże, że można być nierządnicą i to całkiem porzadaną. O rządzeniu na sposób NIE, dla dobra ludzi lub rządzenia na sposób NIE, lub żądaniu conajmniej sposobu życia na sposób NIE. Jezus mówił o tym, że jeśli was świat znienawidzi, to będziecie jego, wiec bez krępacji można mnie conajmniej znielubywać, bo niebędzie pierwszym NIElubiacym dobra wspólnego. Znamie Bestii to pieczęć również boża, bo jest D best i ją zna, więc o niej mówi, bo nienawidzi jej (mammon, bożek pieniedzy)

ZWALCZAJAC ZNAMIE

Za głosem innym, postanowiłem zwalczyć w sobie tego wrzoda drążacego nieprawośc. Odciąłem rekę która była w służbie bestii. Ta reka nie jest już moim ciałem. Pozostał mi tylko numer/liczba/ którą mnie oznakowano przy urodzinach, więc nie jest to moje przyjęcie na prawą ręke, a żeby mieć pewność, bede ją miał w lewej rece. Adept deptania, szkoła życia. Co bedzie póżniej?.UFAM BOGU ŻE COŚ WYMYŚLI.

Czy można pomóc komuś kto tego niechce? Kto tego niepotrzebuje? Czy pomoc może byc nadużyta? Co dalej bedzie? Rok szabatowy piekne prawo wspominajace przymierze z bogiem ŁK4-19 -abym obwoływał rok łaski od Pana- Jezus też wspomniał o tym, Jan Paweł też o tym mówił, też wspomne to przymierze przez czyn.

Niech zstapi duch twój i odnowi oblicze ziemi-te słowa słysze jak dzwon który nie przestaje wołać ale wysłuchał go bóg, bo conajmniej dla mnie odnowił oblicze tej ziemi, ziemi świętego ludu, własności boga, ale i innej ziemi-ziemi słowa bożego do której wrócić miał sie proch.

Słysząc rózne piosenki i wiersze o świetle spływajacym i olśniewającym, mam wrażenie jakbym był w tej przestrzeni kryształu, nirwany, o dziwo chciałem obliczyć dusze w/g prawa gospodarczego i szukałem rozwiazań prawnych Wtedy był błysk, w jednej chwili poznałem nature prawa, a ksiażka była dla mnie jak otwarta ksiega. Dzieki bogu, którego przykazania, prawo jest wierne i sprawiedliwe.

czwartek, 20 września 2007

Pieczęć boża ma niewatpliwie ścisły związek z pieczęcią bestii , czyli jej znamieniem (znamie bestii ). Pieczęć w bibli któraby nie przekraczała przykazania bożego zawierała imie osoby która ja nosiła dla potwierdzenia słów, poleceń czy rozkazów. Pieczęci które zawierały jakąś symbolike lub ryciny sprzeczne z drugim przykazaniem (nie bedziesz czynił żadnej podobizny , ani jej służył ) były zapewne bałwochwalstwem i przekroczeniem przykazania.

2Kor1-22" On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. "

Sam fakt mówienia i widzenia tego co sie mówi w obrazie ducha ( myśli serca )zostawia ślad, który wraz z rozbudzaniem się ducha,- ożywia nas w nas.

2Tm2-19" A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego."

Jezus, kiedy spotyka go młodzieniec który chce iść za nim, mówi mu zostaw wszystko i rozdaj ubogim. Dalej twierdze że rozchodziło się o współwyznawców w tej wierze związanej ze znamieniem, ponieważ byłoby nierozsądne dawać tym którzy są pogrążeni w swojej chciwości, pogrążajac ich jeszcze bardziej tym czynem. Fakt zasmucenia młodzieńca pokazuje jak wielkie przywiązanie było jego serca i myśli do pieczeci cielca ( pieniądz ). To fundament boży, majac taką pieczeć dlatego że uwalnia ona od pogoni za wiatrem, za pieniądzem, a sprawia że mysli sie już tylko o prawdziwych wartościach którymi są wiara, miłość, nadzieja, pokój. Przyglądając się jak wielki wpływ ma pieniądz w tej formie na wojny, biede, nieprawość, i wszystkie inne zgorszenia tego świata, i rozumiejąc ten wpływ na wszystko,- człowiek który prawdziwie chce służyć bogu musi w sobie zwalczać te żadze, aż do skutku.

Ap19-20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Taki ogień jest możliwy w lawie, w naszych sercach i w roztopionym metalu który służy również do odlewania pieniądza (cielec). Każdy z tych działów w tym jeziorze przedstawia jakąś wartość. Roztopiona skała w gruntach, metal w przemyśle, ogień serca - ciągła żądza coraz więcej, wyżej i głębiej.

Dn2:32-33) Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.

Forma wartości pieniądza właśnie tak wyglada jak pokazał to prorok Daniel. Ze zlota są odlewane okolicznościowe pieniądze które są o wiele wiecej warte niż ich nominał. Później ze srebra, miedzi, mosiadzu, żelaza i na końcu śledząc proces powstawania pieniądza papierowego zaóważyć można że glin , glina(Al) jest podstawowym materiałem w produkcji stopów metali i papieru również, którego jest bardzo dużo na ziemi i bardzo łatwo dostępnym jest. Tak wiec nawet w takim rozumieniu prorok daniel potwierdza swoje proroctwo.

Dn12-13) Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. / „zmienia się jak kształt gliny pod pieczęcią” (38, 14).  Hi

Nie jest to proces automatyczny, lecz on trwa tak jak schnięcie gliny którą jest i człowiek nazwany wazonem ,wazą, produktem garncarza do celów zaszczytnych bądz niezaszczytnych. Pieczęć jest potwierdzeniem również własności bożej ale i znakiem którego zrozumienie, jest potwierdzeniem nie zmienności bożych postanowień.

„jesteście pieczęcią potwierdzającą moje apostolstwo” (1Ko 9,2).

Takie jest przyjęcie i życie w tej pieczęci, mając ja na czole lub w sercu, a kto ją sobie do serca bierze przez otwarcie jego, wpuszcza tym samym siebie w skład oblubienicy baranka która jak wiemy ma schodzić z nieba. Zmiana przy pieczętowaniu jest zawsze bardzo widoczna i szybka w swoim odbijaniu. Pieczęć apostolska odbija się w nauce i trwających w niej uczniach którzy w swoim postępowaniu są odbiciem nauk jezusowych i apostolskich.Zawsze jest jakąś formą układu, umowy, przymierza. Wszystko ma charakter duchowy i cielesny wiec jeśli jest mowa o czymś w materii to ona ma swoje odzwierciedlenie w duchu.Tak też się ma z pieczęcią która ma swoje różne wymiary. Wiara choćby ziarna gorczycy która potem staje się wielka pozwala w wielkiej nadzieji dojść do tej wielkiej miłości bożej w tej pieczęci.

Ap22-14) Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela

Opieczętowanych gotowych nawet na śmierć w związku z tą wiarą i znakiem kłamstwa - myśle że jeszcze niema ponieważ obłudne przedstawianie faktów daje podstawy do takiego myślenia. Święci ludzie niepowinni się zajmować przyziemnymi rzeczami takimi jak cielec ale winni uświadamiać zło kóre płynie z jeziora siarki cielca.

Rz10:13-14) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego Nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego Nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im Nikt Nie głosił? /Iz8:13-17) Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem! I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję.

W czasach kiedy to właśnie kumulacja cielca w jednych rękach jest zagrożeniem bezpieczeństwa na świecie - jest czas na podjęcie decyzji o tym jak przyszłość naszych dzieci ma wyglądać, jak ma wyglądać przyszłość naszych rodziców których opieka państwa najchętniej widzi w domach starców pozostawiając wolne ręce do pracy ich dzieciom. Zastanowienie się nad przyczynami wizerunku dzisiejszego świata, jest pieczęcią wyciskajacą się w naszym myśleniu o jutrze dla nas i naszych bliskich po nas. 

Ef1-17) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego.

Pieczęć bestii jest również jej znamieniem, bo jak inaczej nazwać sceny wyryte na monetach, które w historii czasu przedstawiały wojny, zniewolenie, fałsz, rozpuste, cudzych bogów i były przedstawiane na nich tak jak i dzisiaj to się dzieje tyle że obraz i idea się zmieniła na wizerunków pieczęci. Mówimy o czarach, o różnych wizerunkach bogów, magach i tyranach w złym świetle, ale gdy przedstawione są one w pieczęci, znamieniu, cielcu, to nagle zapomina się o tym wszystkim i niewidzi się tego w swojej ręce kiedy się bierze ją do reki. Dlaczego prześladujemy posągi innych ale kiedy znajdą sie one w ręce tego który się wykrzywia i obmawia je i mają one jakąs wartość pieniężną to nagle już nie widzi się problemu. Czy dlatego że tak bardzo go umiłowali? Czy niepotrafia już ludzie znienawidzieć pieniądza.?Jeżeli daję komuś broń i ta zabija to się ją odbiera a wtym przypadku problemu dziwnie się niewidzi.Napewno trudno jest pogodzić się z myślą o pozostawieniu całego dorobku życia w sensie pogodzenia sie z faktem jego wydeptania, czy zdeptania, czy wyjeżdżenia, ale przecież sługa boży nie służy pieczeci bestii, bo musi mieć obraz w głowie ogrom jej zła zwiazanego z jego szkodliwościa. Uwolnienie od pieczęci bestii może dać tylko jej przeciwieństwo które daje pieczęć boża.

Pnp8:6-7) Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?

I tu jest ścisły zwiazek z pieczęcia w jej sercu z którego miłość jest mocna jak śmierć. Ile jest człowiek poświecić w imie miłości, tyle jest jej w sercu, a więc jesli odczuwa się jakiś brak to znaczy, że nie ma jej w pełni i zawsze będzie jej brak aż do śmierci która uwalnia do miłości niedoskonałej. Człowiek w imie miłości wszystko poświęci, nawet swoje życie aby żyć w miłości bożej.Znamie bestii, pieczeć , opieczetowanie to wszystko ma ścisły związek z pieczecią bożą, która nie może być opieczętowywana, znaczona, znamiona przez bestie znaczącą swoimi znacznikami. Pieczęć powinna mieć charakter informacyjno nakazowy ale zgodny z bogiem miłości i pokoju i wiary prawdziwej wierzacej i znającej prawde. Prawda boża nie pieczętuje prawdy kłamstwem bo kiedy mówi prawde to jest prawda a nigdy sama z siebie nie kłamie dla szerzenia kłamstwa lecz jeśli już, to tylko z woli bożej dla dobra, które musi być jawne ponieważ pieczetując według wzorów matematycznych minus minusem - da pieczęć plusową, a jeśli plusową to zawsze pozytyw wyjdzie. Miłość, pokój, prawda, dobro sa zawsze wynikiem dodatnim, a skoro wiara upada w ludziach, to znaczy że królestwo zła się rozszerzyło.Pieczęć boża przekuwa swoją pieczecią zło w dobro i życzę wszystkim ją posiąść bo przy niej bogactwo, chwała i życie wieczne.W tm kraju znamieniem bestii i jej pieczęcią i numerem jest złoty cielec --dosłownie i w przenośni i w tej krainie proroctwa się wypełniają w związku z pieczęcią boża i dziwne jest dla mnie że nikt nie wie o tym a sie nie odzywa. 

Jn6-27) Troszczcie się NIE o ten pokarm, który GINIE, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem PIECZĘCIĄ swą "na-znaczył Bóg Ojciec. Dz11-10) "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił".

Jeżeli coś NIE jest nieczyste to jest czysciutkie jak łza, dlatego jeśli ktoś jest nieczysty nie, to jest czysty, ale z życia wiem że  nikt nie mówi o sobie w ten sposób, a kto niemówi to znaczy że nie jest nikim nie i jest nie jestestwem w ludzkim NIE I JEST i jest Tajemnicą.Nie mówie tu o zwyczajnych ludziach, tylko o naszym człowieku, o przeciwieństwie którego powinno sie miłować, bo przecież  "miłujcie nieprzyjaciół swoich " powiedział ten sam co powiedział nadstaw drugi policzek a który jest innym od prawego. Pozornie nasz wygląd zewnętrzny jest taki sam w swojej symetrii, ale przeciwstawiłby się całej nauce świata ten kóryby twierdził że lewa też jest prawą i tak samo wpływa na nasz organizm jak ta przeciwna. Jezus kiedy mówił o o nadstawieniu drugiego policzka, niemówił o tym samym policzku ale o przeciwnym i tu w dalszym ciągu systematyzuje się nauka o NIE pieczęci bożej, służącej do przeciwstawienia się NIE znamieniu bestii.

Mk2-27) I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wszystko co się na ludziach wyciśnie z pieczęci bożych spraw, jest napewno dla pożytku człowieczego które też niesię chwałę bogu.

środa, 19 września 2007

Dn2:43-44 "To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak {żelazo NIE} da pomieszać się z {gliną}. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,"

Dzisiaj wiadomo że mieszanie gliny z żelazem jest możliwe pod wpływem różnorakich procesów chemicznych, biologicznych, hydrologicznych i termalnych. Gdyby nie ta wiedza, to trzeba bybyło  zadać kłam proroctwom Daniela co do mieszania tych składników. Żelazo tak zwanego NIE - to nic innego jak alchemiczne procesy powstawania różnych stopów metali.

 Ruda darniowa to powstająca na torfowiskach i innych podmokłych terenach skała osadowa o niewielkiej zawartości żelaza (w postaci limonitu).

Limonit (żelaziak brunatny) - bardzo drobnoziarnista lub skrytokrystaliczna mieszanina minerałów (tlenków i wodorotlenków żelaza) – kiedyś była uważana za odrębny minerał. Według dzisiejszych podziałów jest to rodzaj skały. Substancja bardzo pospolita, rozpowszechniona i spotykana w miejscach występowania goethyt.

Wiedza na temat minerałów i procesów hutniczych Daniela, bezsprzecznie potwierdza dzisiejszą technologię, ale tylko w zakresie rozumienia słów proroka w tzw. Nie wiedzy tajemnej.

Mosiądz - stop miedzi i cynku zawierający do 40% tego metalu. Mosiądze mogą zawierać także dodatki takich metali jak ołów, aluminium, cyna , mangan, żelazo i chrom oraz krzem. Topi się w temperaturze ok. 1000°C (zależnie od gatunku).

Cokolwiek się dziś wymyśli - to też sie i miesza,- i dlatego tylko w nauce pisma świetego w związku z tzw. Nie, może być potwierdzone to wszystko co jeszcze pozostało domniemaniem. Wiedzieć Nie, nieoznacza uczyć sie go po to, aby go rozszeżać i rozciagać, ale po to, aby pogodzić skłócone strony.

 W Piśmie Świetym nauka NIE, niebyła niedostępna, ale nieinterpretowana.  (PAWEŁ Z TARSU BYŁ "TAK I NIE"i teraz w końcu Nie zostanie zinterpretowane. Potwierdza tą nauke sama BIBLIA. 

Obj13:16-18 A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni, i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoję albo na czoła swe, żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi albo liczbę imienia jej. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć./ A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz." Ap 16, 2.

Gdyby miało chodzić o czip, to ten czip musiałby jeszcze mieć chologram żeby przedstawiać obraz.

Mowa jest o numerze, obrazie, pieczeci. Te wszystkie rzeczy już są, lecz kto się lubi oszukiwać, tego dział będzie w jeziorze siarki. Są tacy, których się opluwa, a oni twierdza że desz pada. Jest taki który w gównie będzie siedział, a będzie dalej twierdził, że to tylko gęsta woda. Gwiazdki z nieba - zacznijcie w końcu spadać. DLA SIEBIE I DLA TYCH BIEDNYCH, którym brak sił żeby cokolwiek zmieniać. Walczyć z molochem, którego podstawa bytu jest wyżeranie się na biednych i ubogich, przez łudzenie ich czymś czego niema - to męki piekielne.

Filmy się o tym kręci, piosenki się o tym śpiewa, ale to prowadzi do ruiny człowieka, którego największą chorobą jest fałszywe bogactwo znamienia besti (pieczątki, pieniądze-fikcyjne)    

20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi."/ I tu znowu nasuwa się pytanie: czy jeśli ktoś weżmie czipa z myślą że to znamie - to czy można mówić o zwiedzeniu? Logicznie rozumując jest to wtedy świadomy wybór życia w cielcu i nie może być mowy o zwodzeniu wówczas.  W takim razie czy czekać na kolejny wynalazek techniczny, czy też dać sobie już spokój z tą całą propagandą wymyśloną na potrzeby tych którzy kierują tym bałaganem?.

Jak w takim razie mogłoby być możliwe zwiedzenie takiej ilości ludzi jednocześnie, od najmniejszego do największego? A może pochwycic to znaczy zrozumieć? np. "pochwycić jakąś mysl w locie". Jeśliby ktoś uważał, że to pochwycenie wygląda jak żut lassem na smoka wawelskiego, to gratuluje mu wyobrażni. Słowianie byli mniej uczonymi, ale może własnie dlatego, nie dali się zniewolić przez cielca.

Łk 16,9-15
9 I ja wam mówię: zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną NIE-sprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto was do namiotów wieczności. 10 Wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym NIE-uczciwy i w wielkim jest NIE -uczciwy. 11 Jeżeli zatem NIE okażecie się wierni w związanej z NIE-uczciwością mamonie, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? 12 Jeżeli z cudzym  okażecie się wierni, KTO wam da wasze? 13 Żaden sługa NIE może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić; o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. NIE możecie służyć Bogu i mamonie". 14 Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy lubią pieniądze, i wyśmiewali Go. 15 Wtedy rzekł im: "Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem od-RAŻAJĄCE.

W tej formie służba mamonowi i bogu jest możliwa, gdyż bezwzgledu na to co kto powie, to tak sie właśnie dzieje, że jednego się nienawidzi a drugiego się lubi. Ten system miał służyć do wycofania się z tego kręgu Nie woli ludzkich rządów- a co my tu teraz mamy - domniemany krach na giełdzie. 

Pismo ogólnie potepia bogaczy, ale ja twierdze że chodzi tu tylko o forme cielcową, fałszywą formę odważania, ponieważ bogactwo zawsze jest błogosławieństwem kiedy jest sprawiedliwe i uczciwe. Kto ma jakiś rozum to wie jak łatwo manipulować cyferkami. Kiedyś był to problem gdy pieniądz tracił na wartości i trzeba było po chleb iśc np:w niemczech z waliską papieru, ale nie dziś, kiedy cyferki nic nie ważą, i wszystko jest wirtualne. Dług publiczny będzie rósł tak długo, jak długo będziemy żyć w takim systemie, a cielec, kiedy ludzie zrozumieją o co chodzi, pęknie jak bańka mydlana - bo niczym innym nie jest, jak zapisem magnetycznym, którym nie nakarmi się dziecka, ani nie popije się w czasie suszy. Czy nie lepiej zamiast trudzić się na darmo, wziąsć namiot i mieszkać gdziekolwiek i jeśc cokolwiek? Podróżować po świecie i żyć w zgodzie ze swoim bogiem? 

Bank-a mydlana, w rzeczywistości jest nadmuchaną powietrzem ścianką wody, która pod wpływem interferencji światła, daje tęcze wokoło pustki. W takiej otoczce są świątynie pieniądza, które gdy pękają -nie daja nic więcej jak - złudzenie posiadania tego czego NIE-MA. To jest przykre, że dążenie do cielca daje ludziom złudzenie życia, gdy tak naprawde daje im śmierć już za życia. Lepsze jest życie w smierci niż śmierć za życia.

 • Prz25-23 Jak wiatr północny deszcz przynosi, tak przynosi twarz gniewliwą jezyk uszczypliwy
 • Prz 25-5 odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego

Faktem jest że jeśli dojdzie do tego, że zostaną tylko cyfry w obiegu, to ogłupienie ludzi będzie automatyczne. W następstwie spowoduje śmierć duchową, przez karmienie złudzeniami, marnymi nadziejami. To że jest teraz jakieś przebudzenie, nie znaczy że w momencie przejścia na system wyłącznie cyfrowy - NIE zostaną oni dobici duchowo. Pozostawienie finansistom wolnej ręki sprowadzi smierć na ludzi, na ich własne życzenie.

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Jednym z grzechów głównych jest zazdrość, która za służenie cielcowi będzie karać do bólu. Ludzie mieli pozyskiwać innych ludzi cielcem aby ich przyjęto do wiecznych przybytków, a nie cielca dla cielca. Bez wzgledu na to czy coś można czy nie można, to świadomość konsekwencji, będzie świadczyć przeciw.  

ZNAMIE BESTI

Czym jest znamie bestii? To pieczęć którą sie człowiek posługuje już od bardzo dawna w różnych formach.

 • 7Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
 • Pwt5-7-94Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
 • 5Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył.

Czy można powiedzieć, że to przykazanie drugie dekalogu bóg zniósł, tak jeśli człowieka uznaje się za boga, z tym wszystkim co w nim jest, czyli też duchem, oraz uważa sie, że jego duch zjadł wszystkie rozumy, inaczej to prawo dalej obowiązuje, bo ta bzdura napewno go nie obala. Oddawanie wiary kłamstwu, czyli swojej prawdy, powoduje oddalenie się od boga i pozostawia puste miejsce. To człowiek swoim duchem nadaje im moc, sobie na szkode, tak samo jest z pieczecią bestii. Prosty przykład - połóż przed sobą monete i powiedz jej żeby coś zrobiła dla ciebie. Jezeli zostawisz ją z wiarą że ona coś sama zrobi z siebie, wyjdziesz, wrócisz, wiadomo że ona nic nie zrobi, to człowiek musi zaniesć, ugłaskac , ucałowac i przekonać innych, że to nic, jest czymś.

Ap13-10) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Jasna sprawa, że miecza słowa bożego się używa. Kto nim włada, wszyscy wiedzą, wiec pozostaje niewola boża. Może być też na odwrót, w sensie chęć zabicia mieczem martwego w wierze i uczynkach, ale nie można zabić zabitego, więc napewno ożyje, albo niewola do systemu, jako owca na rzeż i koziołek ofiarny.

16-18 Sprawiła wreszcie, że wszystkim małym i wielkim, bogatym i ubogim, wolnym i niewolnikom, wyciśnięto znamię na prawej ręce lub na czole. Od tego czasu nikt, kto nie miał znaku imienia Bestii lub liczby jej imienia, nic już nie mógł ani kupić, ani sprzedać. Oto tu potrzeba mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Bez pieniędzy nie kupisz ani nie sprzedaż, bez pieczeci nie kupuisz ani nie spzredaż, bez liczby pin w głowie, na rece karty, nie kupisz ani nie sprzedaż. Dzis wiadomo, że niektóre wyznania deklarują, że nie oddają czci wizerunkom i obrazom, ale to nie prawda. Czy ktoś idąc do pracy chciałby otrzymać nic? Napewno nie, ale tak się dzieje. Załóżmy że, nieprzyjmuje pieniędzy bo są dla mnie kłamstwem, fałszem, rytym i malowanym obrazem, wirtualną rzeczywistościa, czyli taką której, nie napijesz sie, nie weźmiesz w ręke,- wiec w myśl tych słów - nikt nie kupi ani nikt nie sprzeda, bo wirtualność to nie materia, a jeśli czegoś nie ma to nie ma. Z pustego i salomon nienaleje.

Czym jest oddawanie pokłonu? Niczym innym jak oddaniem cześci należnej, służniem, zgodą, wszystkiemu temu co powoduje taki stan oddania czci. To cielce powodują zło, a teraz wirtualny cielec, to narzedzie dla zła, dla złych ludzi, którzy zawładnęli światem czyniac sobie z niego pastwisko dla zwierzat. Jak gdzieś za mało zwierząt do pracy, to otwierają granice i przesiedlają. Kłamią na potęge, wszystko kontrolują przez to, że tamci uwierzyli kłamstwu. Niech ktoś pomysli, czy bogaci i władajacy byli by tacy gdyby mieli mięć np zamiast miliarda w jakiejś walucie - miliard buraków. Czy robiłby wszystko żeby zdobyć te buraki? Narody naszych przodków, może nawet jeszcze przed 10 plemionami izraela, które zaginęły gdzieś tu na północy, nie robiły cielców, ani wyżynów na stellach, przez to tak długo te tereny były bardziej wolne od innych. Jak można przeprosić za to co sie uczyniło, jak tylko w sposób prawdziwy, to znaczy wycofujac się ze złą. Co znaczy przepraszam? Mieszkań w niebie jest wiele, ale czy dla wszystkich?

Znamie bestii było już scierane, kto wnikliwy, świetosci szuka i ma wiare, ten będzie wiedzion. Błogosławiony złodziej który przychodzi w imie boze.

wtorek, 11 września 2007

Obj13:18 Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

albowiem jest liczba człowieka"-Czytałem ża niejaki wallace w podręczniku do greki określił to jako liczbę ludzkości, liczbę ludzi ,człowieka którego określenie może mieć pojedyńcze lub mnogie znaczenie. Jestem przekonany że chodzi tu o rózne znaczenia, a mianowicie jeśli przyjąć moje przekonanie o znamieniu bestii iż jest to pieczęć, pieniadz, numery którymi się posługujemy i zapamiętujemy w głowie to warunki są spełnione i nie trzeba się więcej wysilać z czipami. Jesli chodzi o liczbe ludzkości to 6 666 666 666 JESLI JESZCZE NIE MA TO W PRZYSZŁYM ROKU

Jeśli chodzi o bestie to w kazdym człowieku drzemie bestia i tego nie da się podwazyć, poniewaz wystarczy wymanipulować ludzka tak jak to śie odbywa do tej pory (znamie bestii) i bestia w każdym może się obudzić. Jeśli przyjać za bestie rzadzacych to w trójpodziale władzy ten stan jest osiagniety poniewaz państw na świecie jest ponad 230 i więcej i mniej ze względu na rózne formy władzy. Jesli przyjać wyznania czy sekty za bestie to w samych stanach jest ponad 600 sekt i róznych wyznań i ruchów wyznaniowych.

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok

Dla mnie jest to błogosławiony złodziej, antychryst, święty z waga , buddan , mahdi, śiwa , kwiat lotosu, wodnik , haszem , namaszczony innym chrystusem który jest tym samym i cokolwiek komu przyjdzie do głowy ponieważ on będzie umiał to wyprostować wszystko z zyskiem lub stratą dla tych którzy go przyjmą lub nieprzyjmą.

15:16 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

6,625,181,860

Monthly World population figures:

07/01/07    6,602,274,812
08/01/07    6,608,818,475
09/01/07    6,615,362,139
10/01/07    6,621,694,717
11/01/07    6,628,238,381
12/01/07    6,634,570,959
01/01/08    6,641,114,623
02/01/08    6,647,658,287
03/01/08    6,653,779,780
04/01/08    6,660,323,443
05/01/08  
 6,666,656,022
{Dziesięć szóstek w maju 2008 roku wygląda jak "dzień pański"}
06/01/08  6,673,199,685
07/01/08  6,679,532,264

Jl 1-15 Ach biada na ten

dzień! bo bliski jest dzień Pański,

a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego.
Jl 2-1 Trąbcie w trąbę na Syonie,

 a krzyczcie na świętej górze mojej!
 niechaj zadrżą wszyscy obywatele ziemi;
 bo przychodzi dzień Pański, bo JUŻ bliski jest;
2 Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury,
jako {ranna zorza} rozciągniona po górach; 
lud wielki a mocny, któremu równego NIE było "od" wieku,
 i NIE będzie po nim NIGDY "aż" do lat rodzaju i rodzaju.
3 Przed obliczem jako ogień pożerający,
 a za nim płomień pałający; 
ta ziemia jest przed nim jako ogród Eden,
ale po nim będzie pustynią pustą i NIE ujdzie NIKT przed nim.
Przy zaludnieniu 365 os/km2 na ślasku NIE umie sobie 
wyobrażić jakby to wygladało przy 11-szóskowej formacji 
ludności świata przyzałożeniu życia w dalszym ciągu 
na ślasku i wygląda to dla mnie{żle} 
MIEJSCA W KTÓRYCH "dobrze" bedzie sie żyło na głobie , 
NIE zmienią swojej specyfiki ze względu 
na klimaty biegunowe ziemi.
Przy założeniu wieku ziemi w cyklu 11 000 lat/cykl 
i licząc rok/dzień-dałobyx 365= 4015000 dni
PRZY ZAŁOŻENIU ŻE 1 DZIEŃ JEST JAK TYSIAC LAT 
DAŁOBY TO 4,015,000,000 LAT.
Przy założeniu cyklów słonecznych mających 
wpływ na ziemie dałoby ponad 8 miliardów lat ziemi.
 Przy założeniu przeliczania ilości dni znanych 
z cyklu-historii życia na ziemi w/g biblii i
licząc w końcowej fazie dzień 1/1000 u boga 
to w zasadzie dojść można do wniosków że,
 żadne "odkrycia" nie przeczą biblii-oczywiście poza samą
 "Świeta Sprzecznością"-ona się sama potwierdza.
Rdz1-(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 
(2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 
{ciemność} była nad powierzchnią bezmiaru wód, a
 {Duch} Boży unosił się nad "wodami". 
(3) Wtedy Bóg rzekł: {NIE-chaj} się stanie światłość! I stała się światłość. 
4) Bóg widząc, że światłość jest DOBRA, oddzielił ją od "ciemności"
Wj34- (7) zachowujący swą łaskę w TYSIĘCZNE pokolenia,
 przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, 
lecz nie pozostawiający go bez ukarania, 
ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków 
"AŻ D-O" trzeciego i czwartego pokolenia. 
9 mówiąc: Jeśli "DARZYSZ" mnie życzliwością, Panie,
to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas.
Jest to wprawdzie lud o twardym karku, 
ale przebaczysz winy nasze i GRZECHY nasze
i uczynisz nas swoim [Dzie-Dzic-Twem.] 
Czas pokolenia tysięcznego w związku z wydarzeniami
2001 09 11-conajmniej dla mnie pokazuje "czasy końca", które 
nietylko są tymi czasami potocznie rozumianymi,
ale czymś więcej tzn:"w-cieleNIEm bożym"
Ap13-18 "TU POTRZEBNA JEST MĄDROŚĆ, 
KTO MA ROZUM NIECH LICZBĘ BESTII PRZELICZY:
LICZBA TA BOWIEM CZŁOWIEKA.
 A LICZBA JEGO SZEŚĆSET SZEŚĆDŻIESIĄT SZEŚĆ"

Idąc tym śladem za trójpodzialem władzy w państwie
które tworzy bestie to w sytuacji gdy 
państw na świecie jest wg.wikipedii
 naliczyłem 209 z flagami,
 stolic państw 231 i 9 o statusie nieroztrzygniętym.
Sama królowa Elżbieta 2 Jest królową 15 państw.
Są jeszcze takie które mają aspiracje państwowe 
z przygotowanym i działającym systemem podziemnym.
 W tej sytuacji trudno będzie wyliczyć 222 bestie
, ale całkiem możliwe jest że są one i żyją.
 Jeśli chodzi o religie, wyznania, sekty, 
i inne to w samych tylko stanach jest ponad 600
 ale nie o to chodzi bo wszyscy wiedzą że
 wiodących prym w wielu państwach jest niewiele.

Licząc w ten sposób prawdopodobnie mielibyśmy
222 bestie razy trójpodział władzy i pieczeci(pieniędzy
 tj.666.Teraz jeszcze liczba człowieka 
czyli potrójna liczba 666, którą prowadzi
 wielki szósty(zwodziciel)-zwodzi most.
poniedziałek, 10 września 2007

Jezus czesto się pytał uczniów za kogo uważają go oni i ludzie co mówią. Słyszał różne odpowiedzi, że jest synem bozym. że prorokiem, eliaszem, belzebubem, i złem wcielonym, czyli jego uważanie miało szeroki wachlarz nazw. Sam mówił o sobie syn człowieczy, lub nic nie mówił. Łk17:25,26Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:

Czy jesteśmy tym kim myślimy że jesteśmy, czy też jesteśmy tym co inni mówia o nas? Myśle że jeśli obydwie formy myślenia sie pokryją ,to wtedy możemy mówić o tym że tak jest. Czy byłbym złodziejem gdybym tylko myślał o tym że nim jestem? Czy byłbym gdyby inni myśleli że nim jestem? Myśle że obie strony muszą być tego świadome, żeby być takim.Obj16-15 Oto przyjdę jak złodziej Błogosławiony który czuwa i strzeże swych szat by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.

A kiedy świetym można być? Czy jeśli ktoś mówi: nie udawaj świetego, to czy to nie znaczy że ktoś własnie pomyślał o tym, że zachowanie przypomina świętego. A jeśli faktycznie taki złodziej zaczyna życie świętego, to czy to nieznaczy że będzie miał te dwa tytuły? Czy może przeszkodzić zachowanie w przeszłości w trakcie dzieciństwa i młodości, w tym żeby być świętym.?1Kor6-2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata?"

Pismo mówi o pawle jako o tym, który mordował i prześladował żydów, a nie przeszkodziło mu to, w jego póżniejszym życiu uświecać sie i zostać świetym. O apostołach mowa jest, iż postepowanie ich wcześniejsze było grzeszne i prowadzace do śmierci.1Pt4-15 Nikt jednak z was niech NIE cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr!

Rdz2-3 Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając

W 7 roku tego tysiąclecia bóg dał mi odpoczać a  robactwo zżera mnie dosłownie i w przenośni, żebym z niego wyszedł i gnił dalej, a dla mnie to rok szabasowy, wiec zostaje i oczyszczam rany. Miałem taki sen, że własnie bede leżał w grobie z wieloma ranami, a robaki choć były ze mna w grobie, to zamiast rozłożyć i zjeść moje ciało, to one zżerając mnie budowały. Chociaż nie rozumiałem tego kiedyś, bo jak zżerajac można dodawać ciałą, to jednak przez swoja żarłoczność odbudowywały mnie, a one coraz bardziej były głodne, bo nie umiały się najeść. Zrozumiałem, że one nie najedzą sie nigdy.

Kiedy mówie cielec to zło - słysze - służ naszym bogom, złóż pokłon naszemu cielcowi, bądż madry i służ cielcowi. Kiedy mówie wole być biedny, to mówia bądż sobie, ale słóż naszym bogom. Niewiedząc nic naradziła się rada robactwa, że pewnie innowiercom jestem, że wierze w innego .Czy jest zabronione być nikim, innym, dziwnym, odmiennym? Czy z własnego wyboru nikim nie można z nich być? Jest prawnie zabronione czy co? Czy można się uwolnić z bycia kimś? Przez śmierć można już nie być nikim, godząc się na nią, jesli komus to przeszkadza.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednak uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek?« Odpowiedzieli Mu: »Nie«. On rzekł do nich: »Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie«. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: »To jest Pan«. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę i chleb. Rzekł do nich Jezus: »Przynieście jeszcze ryb, któreście ułowili«. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: »Chodźcie, posilcie się!« Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: »Kto Ty jesteś«, bo wiedzieli, że jest to Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.  A gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: »Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?« Odpowiedział Mu: »Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham«. Rzekł do niego: »Paś baranki moje«. I znowu po raz drugi powiedział do niego: »Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?« Odparł Mu: »Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham«. Rzekł do niego: »Paś owce moje«. Powiedział mu po raz trzeci: »Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?« I rzekł do Niego: »Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham«. Rzekł do niego Jezus: »Paś owce moje; zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz«. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga (J 21,1-19)
KIM JESTEM

Kiedy zadałem sobie to pytanie to odpowiedz była dość skąpa, ale dzis śmiało moge powiedzieć, że krzyżówką wszystkiego. Myśle że nie, bo jest to ze szkodą dla reszty tej osoby. Obrazą by było to dla tych, którzy również poprzez brak przynależnosći, widzieli niewidzialną wieź przynależnosci części siebie tam, gdzie ją czuli.

Dlatego postanowieniem wychodzących z babilonu, powinno być przynależenie wszędzie i nigdzie. Czuje się w takiej wersji po trochu chrześcijaninem, muzułmaninem, żydem, buddystą, hindusem, taoistą, szamanem, ezoterykiem, kosmita, poganem, arianem, podróznikiem i innymi.

niedziela, 09 września 2007

Dn5:25-27) A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel - zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.

Hi31-6) Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna, że jestem niewinny

Prz11-1) Obrzydła dla Pana waga fałszywa, upodobaniem Jego - ciężarek uczciwy

Prz20-23) Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa - niedobra. 10) Dwojakie ciężarki i miara podwójna - obydwu Pan nie znosi.

Ap5-Gdy [Baranek] otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecie Zwierzę zawołało: Przyjdź! Wtedy zobaczyłem czarnego konia, a jeździec, który był na nim, miał w ręce wagę.

Iz40:3-4) Oto głos wołający: Przygotujcie dla Pana waszego drogę szeroką na pustkowiu! Wytyczajcie poprzez pustynię drogę prostą dla Pana i Boga naszego. Niech będą wypełnione wszystkie doliny, niech będą zrównane wszystkie wzgórza i szczyty. Niech wszelka przepaść stanie się równiną, a gwałtowne urwiska tylko dolinami.

Tak było po nadaniu przez mojżesza od boga prawa odnoszacego sie do uczciwości w odmierzaniu i handlowaniu towarami. Waga uczciwa, to taka która odmierza prawdziwą wartość. Każdy dzis za swój trud dostaje tylko gwarancje umowną, że ta gwarancje pozwala kupić towar o tej samej wartości, a przecież to nieprawda, ponieważ inflacja, dewaluacja i obsługa całego tego systemu kosztuje tyle, że towar który oddaje się za gwaranję (jakby umowa porzyczki ,bilet) kosztuje po tych wszystkich operacjach o wiele mniej, co prowadzi do cieżkiej pracy jednych, a drugich do błogiego  lenistwa.

Przecież to mienormalne żeby utrzymywać wielki system finansowo ubezpieczeniowy, który nie przynosi żadnego namacalnego dobra, które idzie wziąść do reki, i to w imie czego się pytam? Dlaczego bogacaą się ci, którzy nic nieprodukuja oprócz pustych słów. Prawda jest taka, że znamie bestii pozwala na kontrole wszystkiego, bo ludzie którzy przyzwyczaili sie do swych dóbr, nie sa w stanie poświęcic tego w imie boże, przez co ci którzy chcieliby żyć w zgodzie z bogiem, niemają takiej możliwości JEŚLI NIEPRZEJDA PRZEZ GEHENNE ŻYCIA ZGOTOWANEGO IM PRZEZ TAMTYCH. Ktoś powie idŹ do zakonu albo do diabła. To jest żadne rozwiazanie i prowadzi do zniewolenia, a człowiek boży musi być wolny.

Jakiś kapłan wypowiadał sie w telewizji o tym, że w czasach cesarstwa rzymskiego ludzie żebrali, bo nie oddawali pokłonu posągom cezara (jestem pewny że to cielec)  przez co bieda się rozprzestrzeniła. Sprzedawali majatki i rozdawali ubogim (moim zdaniem tylko wśród swoich, czyli między tych, którzy chcieli przestrzegać zasady współżycia w wierze jezusa). Ta sytuacja pozwoliła zadusić wszystkożerce (legenda o smoku wawelskim i pasterzu)

Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Łatwe pieniądze są za duża pokusą dla ludzi aby mogli się jej oprzeć i w ten sposób pokazują gdzie jest ich dział. Ale dla szczescia i błogosławieństwa bożego i życia wiecznego, dobry pasterz będzie umiał wprowadzić prawde w miejsce kłamstwa, co da koniec leniom, obibokom, kłamcom , oszustom i miejsce swoje znajdzie każdy tam gdzie je znajdzie.

Przez ten pryzamt mój bóg widzi twarz każdego jaka jest i czemu służy. Idee jekie bóg dawał w przeciagu czasu spalały na panewce tam gdzie pojawiał się fałszywy pieniądz, fałszywe bogactwo i nie mówie tu o takim fałszywym jak to dzis rozumiemy , tylko o takim które w oczach bożych jest fałszem.

Nawet jesli by się uprzeć że pieniadz to tylko porzyczka, to jest też popwiedziane "nie porzyczaj temu który ma" a od obcego weź zastaw. A co to jest za zastaw, który jest tylko słowem napisanym lub odbita pieczątką--żaden, fikcja , urojenie.  Ktos powie - "ale by nie było rozwoju bez pieniedzy", a  mój bóg powiedziałby "zaprzegnij się sam do swojego rozwoju". 

1Tm6-9A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.

Ktos sie zapyta "czy bóg niepozwolił się bogacic"?  Pozwolił ale w sposób uczciwy, a to co jest teraz, to esencja kłamstwa. Dam przykład-Jeśli nazbieram rudy darniowej i wyleje z wypalenia żetony i odbije swoja podobizne to bardzo szybko przy znikomym wysiłku bede bogaty. Jesli zrobie to na papierze, to jeszcze szybciej bede bogaty, a jesli tylko wstukam w komputer liczby, to moge za nie kupić tyle ile bedzie na sprzedaż, pozostawiając pozostałych z tym, co konieczne do życia. Są ludzie którzy to rozumią i duszą sie juz w tym fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Zrzucenie na instytucje wszystkich form, które były obowiazkiem człowieka, powoduje to, że sa sieroty bez rodziców, rozbicia rodzin , ojcowie i matki są w niełasce dzieci, wojny które zabieraja tyle istnień, niewola która karze małym dzieciom umierać w imie czyichś zysków, degradacja środowiska, do tego stopnia, że nieidzie oddychać, chodowla ludzi jak zwierzat na farmie kurczaków pozamykanych w klatkach, niszczenie wnętrza ludzi do tego stopnia, że wolą umrzeć niż życ.

W cytacie wyżej jest powiedziane że to pożadanie jednych wprowadze w biede drugich. Czy oni wszyscy myślą że bóg ich nie widzi? Jeśli nawet świat miał być rolą skażenia, w którym sie zasiewa ziarno - bo przecież w dobrze nawożonej gnojem ziemi miał być dobry plon--to pytam się ,jak bardzo jeszcze musi być skażona, skoro niewiele trzeba żeby wszystko poszło z dymem.

Mar10-23-25"Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.”

Niegodziwy pieniądz miał służyć tylko do pozyskiwania ludzi, a nie do rozprzestrzeniania jego wpływu.

1Tym6-10Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. 

Ci którzy mówia że wierzą, pokazują jak bardzo nienawidzą tego korzenia złą. Sami dołączyli do tego korzenia  oplatajac nim całą ziemie.

Gdyby przyjąć zasade że wyznanie to lewica męża ,to i tak trzeba powiedzieć, że dzieci boże zostały pozabijane, jej wszystkie przez nią samą. I nawet gdyby przyjąć zasade że niewierna jest usprawiedliwiona ze względu na męża, to pytam sie gdzie jej mąż? Czarna wdowa zabija mężów swoich jak zadługo  z nią są.

"NIE BEDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDEMNA I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ" Bardziej widocznej formy ducha nie ma jak sam duch a pieniądze wirtualne są duchem, a więc bogiem ponieważ '" bóg jest duchem "tak samo jak wszystko co widzimy w czymś coś, a realnie tego nie ma. W przestrzeni widzą swoje marzenia w cyfrach , a tu nagle okazuje się że tam już jest połowe mniej, tego co było przed chwilą.

Prawdziwą wartość materialna, która służyła jako pieniądz, to było złoto, srebro, kamienie szlachetne, inne towary, które były prawdą, w sensie namacalnym, to znaczy że nie były podszyte wyobrażeniem wartości, tylko taką miały naprawde. Czy nie lepiej być pewnym tego co się ma niż zastanawiać się czy mam czy nie mam tego co mam?

Dz5:1-4) Lecz pewien człowiek imieniem Ananiasz ? jego żona nazywała się Safira ? sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą żony część otrzymanych pieniędzy zachował dla siebie, a tylko część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ale Piotr rzekł do niego: Czemu dopuściłeś, żeby szatan zawładnął twoim sercem i nakłonił cię, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, zachowując dla siebie część pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży ziemi? Przecież była twoją własnością, a gdy ją już sprzedałeś, czyż nie mogłeś dowolnie rozporządzać tym, co za nią otrzymałeś? Jak mogłeś zdecydować się na tak niecny czyn? Przecież nie ludzi okłamałeś, tylko Boga!

Dlaczego tak sie działo? Dlatego że wprowadzenie cudzych cielców (rzymskie bogi) i trzymanie się tego, oddalało od boga, a służyło systemowi cielców.

2Krl12:11-14" I dawali pieniądze gotowe w ręce rzemieślników, przełożonych nad robotą domu Pańskiego; a ci je wydawali na cieśle, i na robotniki, którzy poprawiali domu Pańskiego; I na murarze, i na te, co ciosali kamienie, i na kupowanie drzewa, i ciosanego kamienia, ku poprawie skazy domu Pańskiego, i na wszystek nakład ku poprawie domu onego.Wszakże nie sprawowano do domu Pańskiego kubków srebrnych, naczynia do muzyki, miednic, i trąb, żadnego naczynia złotego, i naczynia srebrnego, z pieniędzy, które przynoszono do domu Pańskiego;Ale rzemieślnikom przełożonym nad robotą dawali je, i poprawiali za nie domu Pańskiego."

Jak widać te pieniadze to był metal, kruszec, które były warte tyle co odlanie kubka lub miski. Apostołowie kiedy przyjmowali pieniądze, które były rzucane im pod nogi, to przyjmowali je razem z człowiekiem, który chcąc być z nimi, nie mógł służyć znamieniu bestii. Cielec wówczas był tak rozpanoszony, że nie było innego wyjścia chcąc służyc prawdziwemu bogu, jak wyjście z fałszu i kłamstwa, tyle że wtedy jeszcze mieli gdzie uciekać, bo na północ najdalszą mieli uciekać, aż za wyżyny. Wtedy to było na  dunaju gdzie była wymiana towarów z ludami barbarzyńskimi (dla mnie to oni byli bardziej ludzcy niż ci którzy cywilizacje dzisiejszą hołbia, czy-wy-lizać-je, lizus dwulicus)

 Chciałbym przytoczyć myśl, którą ktoś ostatnio mi poddał. Często zwiastuję na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 16,8: "... zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne NIE przemogą go".

18-19 A oto Ja mówię ci: Ty jesteś Piotr skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.Tobie dam klucze królestwa niebieskiego: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Chciałby zaówazyć że owo NIE, przemoże je, i widze jeszcze "PRZEMOŻE"-to też znaczy więćej wody niż może miesci. Piotr miał związać a potem rozwiązać, z tego co odczytuje.SKALE- skalany, skalana,nieczysta..

Bramy piekielne-( brama żelazna - karpaty ),(brama morawska-czechy ,polska)Każde słowo po wypełnieniu sie wraca do boga, ale musi sie wypełnić. Wiara jest ze słyszenia, dlatego też to, co słyszymy, przybiera póżniej inną formę. Poprawianie tekstów biblii i zamienianie ich znaczeń i słów, dodaje tylko do pieca plag tym, którzy to robią. Szlaki te sa oznaczone  rozsypanymi monetami z okresu cesarstwa rzymskiego. Dlaczego? Dlatego ze woje-wód-o-wie. Skad wiedzieli? Z wyko-palisk Jezusa.

Kim jest NIE? wystarczy przeczytać 10 przykazań bożych.

W zwiazku z pieniędzmi paweł z tarsu mówił o cle, podatku, i tak dalej w sensie prawa żydowskiego. Uchodowałes 10 baranów to oddaj jednego, uzbierałeŚ 10 worków ziarna, to oddaj jeden-wtedy była dziesięcina na światynie której niema teraz. Muzułmanie mają 2.5% - podatku i wiare żywą. Żeby jeszcze z cielca zrezygnowali to zakładam turban na głowe bo i bóg zamieszka wtedy z nimi mój, wygoni wszystkich z przed nich samych.

Ludziom mówi się czego maja sie bać a czego nie, a powinni tylko boga sie bać. Kto życie chce zachowac ten je straci, a kto straci je dla niego, ten je zyska. Nikt sobie pewnie nieumi wyobrazić życia bez znamienia bestii. Ja niestety umie, bo proszenie na ulicy chleba, było doświadczeniem, którego przeżywania nie chciałbym powtarzać jeśli bóg da.

Jak można mówić o służeniu bogu i ludziom, skoro cielec z kieszeni wystaje. Bojażń boża, to zła nienawidzieć, a korzeń zła jeśli niezostanie wyrwany, to jest jak z zębem spróchniałym po którym korzeń zostaje i ropieje. Wtedy tylko bolesna operacja może go usunąć i jego zalegające resztki. Taki oświecony ten świat, że najciemniejszego miejsce niewidać. Czyli w ciemności z tego wynika żyje - ta jaśnieoświeconośc.

Wizja platona życia bez pieniędzy, dałaby szczescie i radość wszystkim oprócz złodzieji i malwersacji. Myślenie że trzy razy NIE, które odczytali niektórzy że daje władze nad drzewem życia, powoduje że nie przejmują sie niczym. Niewiedzą że tkwią w błędzie własnej nieświadomości nie.

Jest jeszcze jedno, a mianowicie to, że ci którzy by nieprzyjęli znamienia zostaną zabici, a w innym miejscu jest mowa o niezwróceniu uwagi, że kiedy dowiedza się prawdy, to już od jakiegoś czasu będą jego znamienia posiadaczami wszyscy oni. Brzmi to tak jakby wzbraniać się przed cyfrą bestii na karcie kredytowej, ale w ten sposób jakby się nie wzbraniać. Dodam że bojażń boża nie jest stronnicza i do póki trwa czas łaski, do póty jest czas na zamyślenie się w sobie. Cielec zło niesie w sobie, ten którego pożera jego chciwość, ten niebędzie miał wymówki, że niewiedział dlaczego dzieci w afryce niemają co jeść, dlaczego wojny okupacyjne zabijają niewinnych.

ŁK16-13 "Żaden sługa NIE może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. NIE możecie służyć Bogu i mamoNIE.

Owy NIE ŻADEN może wszystko, natomiast ów NIE może nawet i Mamo-NIE służyć oprócz boga. Miłujcie NIEprzyjaciół swoich, mówił Jezus, ale niemówił żeby służyć niegodziwcowi (znam-jeniowi)

piątek, 07 września 2007

2Kor1:17-19 Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby tak, tak było u mnie równocześnie nie, nie. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak.

Dlaczego akurat ten werset w zwiazku z antychrystem. Oto dlatego że już w tamtym czasie wymowa rzeczy w słowa "TAK" i"NIE" miała ogromne znaczenie dla zrozumienia przekazu niesionego w słowie. Od płodu który jest jeszcze w brzuchu matki zaczyna sie proces postepującego zła, impulsu Nie, zachowania PRZECIWi BUNTU.

Badania naukowe potwierdzaja tą teze, że jeśli matka bedzie pić alkohol, to dziecko urodzi sie pijane , a jeśli bedzie sie faszerowac narkotykami, to urodzi się z nałogiem. Nawet krzyki, hałasy, głośna muzyka, poddenerwowanie,  maja wpływ na osobowość dziecka. Są na swiecie miejsca gdzie dzieci z karabinami, z sercem zimnym jak lud, potrafią zabić, choć kiedyś były napewno dobrymi dziećmi.

Budowanie demonów we własnych głowach, które potem nas straszą, to przejaw niewiedzy i zacofania, które renesans swojej świetności miały w dawniejszych czasach, choć niebrakuje dziś szarlatanerii, która próbuje wmówic niestworzone a uczynione ludzką ręką rzeczy. Dlatego śmiało można powiedzieć, że od urodzenia przesiąkamy złem, w różny sposób i na wiele sposobów.

Antychryst, to tylko natura namaszczenia w kierunku przeciwnym, który jest zgodny z tym, który w tej chwili jest na ziemi, bo czy można powiedzieć że jest sie dobrym, skoro jeśli obcy przechodzi obok naszego domu, to pioruny w oczach pokazują sie. Są dalekie kraje gdzie np: gościnność jest świetością,  takie też pewnie zdanie jest kk i innych wyznań, ale szkoda że tylko zdanie, i że na tym zdaniu się końcszy, gdyż widze jak srożą się na siebie w swoim poczuciu wybrania i odmienności.

Antychryst to demon błędnie skonstruowany przez nas samych, którego należy wyrzucic z głowy, i jak pokazuje Paweł z Tarsu, człowiek może być "TAK i NIE", i może być jak Jezus, który dokonał będac w TAK, a uważanie się za złego, za grzesznego, za niedobrego, za tego który sie buntuje, może jedynie doprowadzić do tego, że człowiek w końcu się odnajdzie w TAK, poznając swoje NIE, I PRZYZNAJĄC SIĘ W SOBIE DO SWOJEGO NIE.

Ap20:7-10 A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków

Gogi ,magogi, demagogi, pedagogi, synagogi, to wszystko to teorie, psychomanipulacja, ujerzdżanie mózgu dla własnych celów, a napewno nic dobrego dla dających się ujeżdżac. Znamie bestii i ludzkie pożądanie tego znamienia, tego cielaka, cielca, zaślepia umysł człowiekowi, przez co niewidzi innych rzeczy i tkwi w sporach, wojnach, złościach i innych tragediach, nie wspominając już o najważniejszym , czyli o bogu, że tracą tą najwiekszą wartość jego samego.

2Tes2:3-5 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć TAK że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc że sam jest Bogiem."

Czyż nauka nawet kościoła, nie mówi że bóg jest jeden? Nawet w 3 czy 500, to zawsze w jednym, w tym największym, w tym duchu duchów, jak pismo mówi. Jaką wartośc ma figórka bożka, obraz bożka w porównaniu z bogiem w człowieku, czyli duchem ludzkim, który przecież został dany z boga i do boga wróci. Według nauczania kościoła, już w 27 kanonie katechizmu jest o tym mowa, chociaż nie tylko.

"Co odbiera cześć Tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem." - W tych słowach widze JEST, SAM, BOGIEM. Znaczenie słowa jest, jest tożsame ze znaczeniem imienia bożego, więc nietrudno to udowodnić, tak samo jak to że Sam, bo przecierz jedyny, może być jeszcze że Sam - w sensie ameryki, która czyni się niejako władcą świata, życia i śmierci, może być jeszcze w sensie czci człowieka, któremu oddaje się cześć i pokłony, czyniąc go bogiem przed bogiem wszechmogącym, a także może być w sensie jaki Jezus przytoczył, iż zostało powiedziane - nazwani jesteście bogami -kiedy z faryzeuszmi prowadził spór i przytoczył cytat z izajasza.

"Nie bedziesz miał bogów cudzych przedemną" - te przykazanie pokazuje, jak w późniejszym czasie w izraelu, bóg cielca uważał już za boga ludzi, którzy se go ulali lub uszkrobali. To jeśli w pustocie duch ludzki osiadł, to ile bardziej będzie tam, gdzie go pełno będzie, czyli np: w namaszczeniu przeciwnym antychrysta. Nauka pokazuje, że tak samo biegun dodatni jak i ujemny, jest mocą magnetyczną która i w nas działa, to o ile więcej w nim samym bedzie działać.

Któż jest kłamcą jeżeli, Nie ten który przeczy że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.1 JANA 2,22 BW). Mówi także: „Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy Nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.” 2Jn2-7

Ludzie o naturze przeciwnej, faktycznie nie zostali zbawieni, bo nie uwierzyli, a poza tym Jezus powiedział iż przyszedł w zwiazku z grzechem a drugi raz miał przyjść nie w związku z grzechem ale dla zbawienia.

ZWODZICIEL - WYCIĄGA OD WODZICIELA, WODZICIEL - WODZI CIELEM(CIELCEM). Z czasem znaczenie tego słowa przybrało inny charakter poprzez naleciałość i przywyknięcie. KIERY SROMOTY sam takie ciśnie.

Hi38-14 Zmienia się jak kształt gliny pod pieczęcią i wówczas wszystko staje się jak szata.

ANTYCHRYST 3

1Jn2:18-23 Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Co znaczy podawać w wątpliwośc? Czy to nie znaczy też, że podaje sie w ten sposób, że rodzą sie wątpliwości? Żeby zgłębić wszystkie wyznania na świecie, pogodzić nauczanie w jednym nauczaniu, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, to człowiekowi życia by zbrakło. Ufać na słowo, to znaczy zostać pożartym i paweł z tarsu dał przykład ludzi z berei, którzy wszystko badali, jako postawe dla nawracających się, godną naśladowania.

wątły-nie mający sił zdrowia, wycieńczony, słabowity, chorowity, mizerny,Wątła nadzieja, watłe dziecko,/słaby , nietrwały, kruchy,

wątpić-nie być pewnym czegoś, wahać sie miedzy pewnościa a niepewnością, nie mieć pełnej wiary w coś, nie wierzyć, nie ufać, wątpić w powodzenie, bez watpienia , nie watpie.

wątpliwy - watpliwa nadzieja, wątpliwa jakość, wątpliwy honor, wątpliwy zaszczyt, żadna przyjemnosć.

To wszystko są zaprzeczenia, których nauczyliśmy się od dziecka.

Zaprzeczać, że te wątpliwości są, jest zaprzeczeniem że bóg istnieje, że Jezus nigdy nie zaprzeczył, że nigdy się nie sprzeciwił nikomu, że niewątpił w nie wierzacego.

Powiedział -"jak trudno bogaczowi wejść do królestwa bożego"- czy to nie jest podanie w wątpliwość jednych i zarazem nieprzekreślanie tej nadzieji? Pewność czesto jest odbierana za pyche, co powoduje zły odbiór i budzi watpliwości. Wiara solidna, daje każdemu szanse, bo jest zbudowana na solidnych podstawach, wszystko jest związłe i usystematyzowane. Jeżeli mówi sie już o czymś czego nie jest się pewnym, i upiera się przy tym, to powoduje rozdżwięk, odstepstwo, wojny , zniszczenie, śmierć. Są ludzie, którzy byli wojownikami i zarazem obrońcami ludu, a także wiernymi sługami boga, coś na wzór Melchizedeka. Wiara na świecie przeżywa kryzys, bo ci którzy są zniewieścieli, nie chcą uznać męskości, a ci którzy sa meżni, nie chcą uznać kobiecości, dodatkowo dochodzi postawa kapłańska krajów wschodu (buddyzm, hinduizm), którzy za miske ryżu proszą siedząc na ziemi. Duchowosć, więź z naturą, to kolejne aspekty tego samego problemu, które prowadzą do rozłamów miedzy ludźmi, a przecież ten co stworzył syna człowieczego, stworzył też i las, i wode, i ziemie, i niebo. To cały czas ten sam bóg. Dążenie do wyrwania się z więzienia codzienności jest tak silna, jak miłość do wolności, lub śmierci, bo przecież też niemożna zaprzeczyć, że ludzie wybierają śmierć niż życie w zamknięciu, w odizolowaniu, w kieracie codzienności.

Natura przeciwna człowieka, która jest bożą naturą, napewno nie zrobi nikomu krzywdy. Ci, którzy nieuznają że człowiek możę być dobry lub zły, sami popadają w pułapkę zaślepienia swoją racją, na szkode dla samych siebie.

PRZEPOWIEDNIE które mówia o człowieku, który dąży do pokoju, ekumenizmu, ekologi, wcale nie są wątpliwe, ponieważ ludzie którzy żyją z wyzysku tych wszystkich dóbr, niebędą chcieli zrozumieć, że istnieje coś bardziej wartościowego niż pieniądze, zysk , wyzysk, niewola , wojny. Miliony na świecie ludzi żyje z tego systemu. Biurokracja i urzedy, przypominają system z 12 prac asteriksa, gdzie papiery , podania, przepisy, pieczątki, to koszmar posrany i porumbany na malutkie cząsteczki, które trzeba składać potem do kupy.

Ci którzy odrzegnuja sie od postawy antychrysta, sami są dowodem na jego istnienie w nich samych, bo przecież gór nie przenosza, pokazując swą słabość, a zarazem twierdzą że są mocni i niemamocnych na nich - pewnie oni tą bajkę pisali "Iniemamocni'.

poniedziałek, 03 września 2007

Demagogia i pedagogia oraz inne gogie-czy one nie są sztukami zniewalania umysłu?

Ez38:2-3 Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal.

14:15 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko?

17:18 Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela - wyrocznia Pana Boga - gniew mój we Mnie zapłonie.

39:11-13 W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od Morza Martwego, i odgrodzę ją dla przechodzących, i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum, i nadadzą jej miano Doliny Tłumu Goga. Będą ich grzebać Izraelici po to, by oczyścić kraj - przez siedem miesięcy. Będzie ich grzebał cały lud kraju i wyjdzie to mu na sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę - wyrocznia Pana Boga.

Ap20:8-9 I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.

srebrnik

Ap 12-1:1 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Joz10:12-13 W dniu, w którym Pan podał Amory-tów w moc Iz-reali-tów, rzekł Jozue w obe-cności Izrealitów: Stań słońce, nad Gibeonem! I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu! I za-trzy-mało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Spraw-iedliwego: Za-trzy-mało się słońce na środku nieba i "prawie" cały dzień NIE spieszyło do zachodu?"

Ps104-19 Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód.

Hab3-11Słońce i księżyc stoją w swoim miejscu z po-wodu blasku lecących Twych strzał i jasności lśnienia Twej dzidy.

23 I Miastu NIE trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oś-wie-tliła, a jego lampą - Ba-ranek."

Pwt6:4-11 Słuchaj, Izrealu, Pan jest naszym Bogiem - Panem Jedynym.  Będziesz mi-łował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.  Niech pozo-staną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.  W-poisz je t-woim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą oz-dobą przed oczami.  Wy-pisz je na odr-zwiach swojego domu i na twoich bramach.  Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których NIE budowałeś,  domy pełne wszelkich dóbr, których NIE zbierałeś, wy-kop-ane stu-dnie, których NIE kopałeś, win-nice i gaje oliwne, których NIE sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się "

Ps121-6 Za dnia NIE porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy .Czy moze być tak że prorok który mówi tylko złe przed którym ludzie uszy zamykaja bo przecież prawda boli i nikt nie lubi słuchać całego zła o sobie to ja sie pytam jak bedzie nazwany taki prorok?

Według zasady wagi i szuwara i drzewa ogrodu oraz miecza  to taki bedzie nazwany fałszywym.

Prorok dobrze mówił zawsze dobrze i to najlepiej pasuje wszystkim--- bo świerzbia uszy miodem. 

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po owocach poznacie ich (Mat. 7:15,16).
A czy jest możliwe że przychodzi ktoś w ubraniu wilka a w środku jest barankiem????

Czy też może jest tak że przekonani o swojej spostrzegawczosci widza wilka i mówia sobie ten pewnie był w przebraniu wilka ale moje dobre oko zaóważyłó to i wmawiają sobie "ale jestem sprytny mądrzec"??

A JESLI ŚLEPY PROWADZI ŚLEPEGO TO GDZIE WPADNĄ???

CZY MIAŁO BYĆ TAK ŻE WSZYSCY BEDA OŚWIECENI?,-ZANIM TO NASTAPI??

PUK PUK - KTO TAM? TO JA WILK PRZYSZŁEM CIĘ ZJESĆ---TAK TA BAJKA wyglądała???

Coś sie wydarzy co bedzie  nienaturalne i wtedy stada zostana podzielone

Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za (innymi) bogami, których (nie) znasz, i służmy im. To (nie)usłuchasz słów tego proroka (ani) tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na (próbę), aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać ( 5 Mojż. 13:2-5).

I "NIE" WODZ NAS NA PO-KUS-żE-NIE.  Złoto się w ogniu prubuje, a inni mają o 11 gdz stać. Ci "NIE"-rządzący aktualnie wiedzą o tym DOBRZE 

Wielki Ucisk - będzie potężnym wichrem, który oczyści Kościół z plew KTÓRE PÓKI JESZCZE CO SĄ (ZNA-MIENI-AMI).

Pwt18-20"Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu NIE roz-kazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć. 21 Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? - 22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i NIE spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego NIE mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.

Nie tyle że poniósł to CO jeszcze niesie sie na Nim

Jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Syna człowieczego? Mat. 24:37-44 NP).

Z tego co wiem to niewielu z jezusem  chodziło choć przychodziło słuchać wielu. Według mateusza24 bedzie jeszcze gorzej bo nikt nie zwróci uwagi.

Ja widze nadzieje w tych słowach , jeśli jeszcze ktoś widzi to niech da znać.

fałszywy prorok 2

Jakie są obcje rozpoznania fałszywego.

1)Czy szukamy fałszywego który mówi o fałszu?

2)czy szukamy fałszywego który mówi o prawdzie?

3)czy szukamy prawdziwego co prawdziwie mówi?

4)czy sukamy prawdziwego co kłamstwo mówi?

Biorąc pod uwage opcje osobowości to każdy wariant  jest możliwy.Jest jeszcze taka mozliwosc ze ktosś po prostu szaleje i gada co mu na jezyk ślina pzryniesie i w takim wypadku tez jest możliwośc ze taki delikwenyt moze byc geniuszem a może być tez warzywem.

Czy znane sa takie przypadki? Edgar case nazwany śpiącym prorokiem biorąc powyższe kryteria , nie wpisuje się w zadno z nich poniewaz nawet niewiedział co mówi ,a słowa zapisywał kto inny.

Jest jeszcze inna mozliwosc proroczenia poprzez duchy, znaki, zwierzeta, gwiazdy które czesto okazuja sie być majaczeniem niz proroczeniem. Często jest tak że to wiara powoduje czy coś sie spełni czy nie, czy chcemy żeby coś się spełniło czy nie.

Alternatywą do tego wszystkiego jest wolny wybór aby jedno mogło byc zarówno  i drugim a wszystko było wszystkim lub niczym

Mt15-15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Czy zdaża się tak że to wewnątrz jest owca a przychodzi w wilczej skórze? Życie zwierząt jest przykładem ,a  wystarczy uwierzyć że jest się wilkiem i nawet taka owca bedzie nim-- OCZYWIŚCIE W SENSIE LUDZKIM

1Jn4-1) Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (2) Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

Jest taka zasada że bóg nie rozprzestrzenia zła,kłąmstwa,nieczystosci.

To człowiek gnany własną rzadzą wyciągnął ten brud i go rozprzestrzenia, a gdyby to bóg na to pozwolił to miałoby to słuzyć jedynie dobru.

To jest jak z zapałkami-dopuki sie nie sparzysz albo spalisz to sie bawisz.

 Mt24-11) Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; (12) a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

Nie jest do końca powiedziane czy te słowa nie odnosza sie do dwóch sytuacji a mianowicie :"w błąd wprowadzą"-może oznaczać ze zapoznają ich z błędem,bedą znac błąd aby go naprawić, beda wiedzieli gdzie tkwi błąd a reszta zdania nie zaprzecza temu. Oczywiscie wersja powszechna też wchodzi w gre i to nie od dziś ale od przedwczoraj.

Ap16-13) I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; (14) a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.

Smok bestia i takie tam straszydłą to było dobre w wiekach ciemnoty, a te straszydłą miały być może tylko duże oczy, a przecierz duze oczy są takie ładne. Skrucha i wybaczenie jest dla każdego, nawet jezus wybacza wine w szczerej skrusze łotra z nim ukrzyzowanego. Równie dobrze moze być i w tym przypadku biorąc pod uwage że nawet demony wierzą i drza jak to jezus powiedział. Zbogiem nie da się wygrać.

Podstawą jest odrzucenie zła od siebie a wiec biorac pod uwage jakąś nadzieje na przyszłośc zachowujac pokój i przykazania i boga w sobie należy nawet smokowi i bestii i fałszywemu  wybaczyć a tym bardziej jesli by się miało okazać że była taka wola boża, a i taką opcję trzeba brać pod uwage ze względu na to iż w nawożonej gnojem ziemi dobry ona plon daje.

Jest powiedziane miłujcie nieprzyjaciół swoich a bratu wybacz nawet 77 razy. Taka sytuacja jest w naszych domach kiedy to małżeństwo sie kłuci nie zabijaja sie przecierz tylko wybaczają sobie.

2Pt2-1) Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.

Doswieadczenie pokazuje że jak czesto władza sie zmienia tak czesto zmienia sie nauka zastepujac stare kłamstwo na nowe.

W najgorszym wypadku przez brak skruchy w ludziach bóg do którego zemsta nalezy odpłaci ludziom złym plagami, wrzodami , oniem i gradem oraz śmiercią za brak wiernosci.

2KOR11-13) Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.  I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.  Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.  Jeszcze raz mówię: niech mnie nikt nie uważa za szaleńca, a jeżeli już tak, to przyjmijcie mnie nawet jako szaleńca, abym i ja mógł się nieco pochlubić.  To, co powiem, nie według Pana powiem, lecz jakby w szaleństwie, mając rzekomy powód do chluby.  Ponieważ wielu chlubi się według ciała - i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupców, sami będąc mądrymi.  Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was z góry traktuje, że was policzkuje.  Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się odważam.  Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja.

niedziela, 02 września 2007

łk4-21) Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.

Jn5-39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie

jn13-18) Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.

łk24-27) I rozpoczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wyjaśniał im, co było o Nim we wszystkich Pismach

jn5-(46) Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to i Mnie uwierzylibyście, gdyż on napisał o Mnie. (47) Jeżeli zaś jego pismom nie wierzycie, to jakże będziecie mogli uwierzyć moim słowom?

Dd8-32) Czytał zaś te oto słowa Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, a On jest jak baranek, który milczy, gdy go strzygą; wcale nie otwiera ust swoich. (33) Został poniżony i nikt nie przyznał Mu słuszności. Któż będzie mógł opisać ród Jego? Bo przecież położono już kres Jego życiu na ziemi.

Strzyga to upiór w mitologi słowiańskiej. Gdzie indziej był nazywany belzebubem.

Czy w dzisiejszych czasach kiedy jest tyle samobójców, pojawiłby sie ktoś kto szukał boga ale żle w rzyciu robił i stwierdził ze niechce już dłuzej zyc w tym marażmie więc mówi do boga "skoro mam umrzeć to niech umre dla twojego porzytku bo wiem ze twoje dzieło jest dobre bo pokazałeś sie w wielu razach wiec posłuz się mną aby przywrócić tobie co twoje bez zysku dla mnie skoro mam umrzeć to niech moja smierc sie chociaż czemuś przysłuzy" to czy nie łatwo dziś byłoby o wypełnienie pism, a jeśli ten ktos jeszcze ma swiatło to czy niepodwójnie?

wystarczyło że jezus przeczytał cos w synagodze i było wypełnienie słów. Kwestią jest posłuszeństwo i pokora do woli  bozej. Judasz w tresci swej tez wypełnił wole boża według najnowszych odkryć. Czy byłoby dzis komus trudno wskazać gdzie sie kto znajduje? Napewno nie.Czy jezus brał pieczątki i podpisy świadków o prawdziwosci zdarzeń? oczywiscie ze nie, to duch boży o nim świadczył. Dlaczego ówczesnych proroków niesłuchano pogrążając sie w skazenie. Z tego samego powodu co dzis bo krytyka jest dla wszystkich tylko nie dla nas.

blog-osław-ienstwo

Czy w babilonie znajdują się tacy którzy szukają tego szczescia.  Są ludzie którzy w w swoich słowach sa mili i ciepli któzry tylko z musu muszą być surowcami. Trudno być obłąkiem w rozumieniu innych ludzi, ale zyjemy przeciez dla siebie i ducha, a nie dla innych. 'Miłuj bliżniego swego jak siebie samego'--jesli dla siebie bede umiał to tak samo dla innych . Czy musze być taki sam jak reszta ?--oczywiście że nie , nie ma takiego przymusu.

Szukając światła szczescia znajduje je w niczym, tzn: nie mam potrzeb tego świata, lecz tylko potrzebe boga. Szaleństwem nazywają niechęc do pieniadza.  Czy można nienawidzieć pieniedzy? ----można wówczas kiedy zna się ogrom złą którego one sa żródłem. Wojny, zawiśc , niepokój, żądza i inne wszystkie łączą sie w jednym miejscu. Dorazne pomoce gdzie problem sie pojawia nie rozwiazuje problemu lecz go pogłebia i tu też wszystko sprowadza się do jednego.

Jesli nie ma takiej woli u rządzacych aby było lepiej no to pozostaje już tylko śmierc.

Opieka nad wdowami i sierotami , jałmuzna (łaska) czystość od wpływów świata to czysta forma oddawania bogu czci przez którą można doznać oświecenia.

Kim są wdowy--- to religie a sieroty to ich dzieci.

Niewolnik bozy to ten który oddaje życie bogu. Jenstwo- jeniec bozy-szczesliwy jeniec. Czytam nieraz o tęsknocie za kimś za kim można podążyc, ale czy wiedzą za czym chcą podażac. Nie łatwo wyrzekac sie wszystkiego. Pranie mózgu mówia, a czy sama nazwa nie mówi o tym że brudny mózg sie ma. Nie byłoby takiej mozliwości gdyby nie to że został zabrudzony. Pranie czystego nic nie da bo bedzie taki sam czysty.

To technika żywcem wzięta z przysłów  Prz5:3-6" 3) Bo miód wycieka z warg obcej, podniebienie jej gładkie jak olej, (4) lecz w końcu będzie gorzka niby piołun i ostra jak miecz obosieczny. (5) Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zmierzają jej kroki, (6) byś nie ujrzał drogi życia, jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie. "

Z taką trzeba uważac a najlepiej odpuscic pustote

dwie twarze

Rozpęteła się burza w związku z dwoma twarzami popierana przez siły nieczyste.

Totalny obłęd. Głupi i głupszy-tak widze ludzką twarz i jego maske. Kiedy dobry to przedobrza czyniąc zło a kiedy zło to dla siebie. Argumenty o tym że ktoś jest tylko dlatego dobry bo działa w organizacji jakiejś nie trzyma sie kupy ani d...py. Dlaczego? Dlatego ze te organizacje nie służą dobru. Jakim dobrem jest dawanie z tego co mi zostaje albo mam wyrzucic ---żadnym i służy to grupom interesów. Ta twarz jest cały czas taka sama. Dwie twarze boze zawsze słuza dobremu i dla dobra dlaczego ? Dlatego ze DWA MINUSY DAJA PLUS A DWA PLUSY TO PLUS DODATKOWY. Kazdy ma dwie twarze --do pewnego momentu kiedy trzeba pokazać prawdziwa, wtedy ukrywa reszte twarzy. Jesli wlewa sie truciznę razem z woda to woda jest zatruta.

Trudno oddzielic w sobie dobro i zło tak aby sie niemieszało jedno z drugim, ale to skutek naszego wychowania, poprostu niemiał kto nas wychować w ten sposób.To musi działac bo rachunek matematyczny jest bardzo prosty, ale rzeczy proste stają się górami niedoprzebycia i morzami niedoprzepłynięcia.

Dwie twarze boże tracą moc w ludzkich dwóch twarzach dlaczego? dlatego ze poprzez wybór jakiegoś zła grzeszy sie a potem śmierć komórek szarych-ogłupianie sie(pustoszenie) a taki umysł musi sie wyprac zeby był czysty co jest bardzo trudne i wymaga wielu wyrzeczeń. Otaczanie się kłamstwem ludzkim słuzy tylko poszerzaniu granic kłamcoryzmu i stwa. 

Namaszczenie i antynamaszczenie jezusa to całkiem inne pojęcie niz te które się przedstawia w reklamie. Idea jest dobra i zła /to  szalka /to szuwar z dzbanami wody/ to trzeci jezdziec apokalipsy który wygładzi albo wygładzi bóg w nim/ to przebiegunowanie ziemi które odbyć się musi zeby wyrównac moc drzemiąca na razie obojetna, chociarz znaki mówią że ogien zapłonął. Uzasadnienie jest niewielkim wysiłkiem który daje zrozumienie.

kilka dni temu nie mogłem wytrzymać w tym moim grobie i wyruszyłem w powiewie wiatru na wschód.

Chciałem połączyć sie z moim duchem duchów na górze diabelskiej ale tam zarezerwowane tylko dla diabłów więc jak bym chciał wejść to pod ich nadzorem więc i ja im jęzorem zrobiłem na znaku ich w psa urok bo był uroczy i napatoczył sie akurat.    Zanim spostrzegłem dokonało sie. Z psa zrobili pół człowieka bo skoro zwierzetom wolno być gdzie chca to dlaczego ludzkim zwierzetom niewolno ale mniejsza z tym.

Ruszyłem dalej szukajac miejsca na obóz z dala od jakiejkolwiek zabudowy. Jakże trudno znalęzc takie miejsce nieskazone ludzkim betonem. STANĄŁEM NAD DUNAJCEM A BYŁ TAM DYWAN KRÓKÓW. Myślałem że zostane ale poniosło mnie dalej w góry koło trzech koron i to było wysnione miejsce.

Spotkałem bace z owieczkami i owczarkami na hali na szczycie góry---cudowne piękne i ustronne miejsce zdala od wszystkiego nienaturalnego. Wjechałem na chale na szczyt moim rydwanem moim koniem mechanicznym i zaparkowałem..  Owczarki pasterskie trzy duze i białe oraz dwa kundle --biały i czarny ruszyły wszzystkie na mnie i wtedy zaryczałem do pasterza a one staneły wokół mnie. jeden był przewodnikiem i do tego zawołałem łagodnie jak dziecko a on pzryszedł i dał mi sie zaprzyjaznic z nim.

Stado owiec dawno już poszło lecz one psy zostawały ze mna. Wcześniej mój york obszczekał je i aż dziw że odsunęły sie od mojej kobyły. AVE PIES KOBYŁY  MAŁY CO W KIESZENI MIEŚCI SIE.  Kiedy sam zostałem nazbierałem chrustu i smieci które zostawił jakis poprzednik i rozpaliłem ogień na szczycie góry na którym piekłem moją pieczeń miłą woń dla pana boga mojego.PRZYJEMNY OGIEŃ PALIŁ SIĘ DO NOCY. CO JAKIS CZAS DORZUCAŁEM TRAWY JAKIEJŚ PRZEZ KOGOŚ NAZBIERANEJ BO PRZYJEMNY TRAWIASTY NOT SIE UNOSIŁ.

Nierozbijałem namiotu bo za zimno było wiec śniłem o i w moim świecie az do 3.33 i rozmyslajac patrzałem jak chmury - biały obłok - pierzyna tworzy sie podemna zakrywajac wszystko dookoła a ja na szczycie na niej stojac chocby w wizji jakiejs. Póżniej kiedy słońce miało wyjsc zza gór i kiedy pierwsze promienie wychodziły - tecza kolorów pojawiała sie na pryzmacie drobinek wody koloryzując horyzont pzrestrzeni. Nad wzgórzami dwa drapiezne ptaki czarne latały majac blisko gniazdo mojego gniazda. Tak w przepieknym miejscu z dala od wszystkiego spedziłem w sercu u łamków dwa dni i trzeciego poranek. Obudził mnie jak zwykle czas 3.33 nad ranem trzeciego dnia również cudownego poranku ze wschodem słońca zza gór. Póżniej zachmurzyło się i przyleciał mały ptaszek z pomarańczowa chusta i uderzył w mój rydwan jakby chciał przepedzić mnie z tamtąd.

To tez był dla mnie znak wiec zabrałem sie z tej roli owczej, z tego pastwiska dalej na wschód aż do wołoszczyzny i kiedy miałem góre t przed oczami ruszyłem na północny zachód szukajac miejsca dla siebie ale nic nie znalazłem wiec jechałem dalej szukając. Wyjezdżając z krakowa licznik wybił 166666 mówiąc mi o podeszłym czasie mojej kobyły . Wróciłem wiec do grobowca mojej pamieci do serca mojej tablicy na dalszych mysli wicie, na szukanie przeznaczenia.

niedziela, 26 sierpnia 2007

Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Rz15:11

I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Rz5:11

Kiedy kłamstwo kłamie z woli boga, to znaczy że też może być z jego winnicy. Nie powinno się jej zatem atakować, ponieważ w ostatnim dniu bóg sam odbierze co do niego należy, a życie samo zweryfikuje błędy. Dlaczego akurat do tego nawiązuje? Zasadniczą sprawą w życiu człowieka, jest odpowiednie miejsce dla jego boga, jego umiejscowienie, którego każdy nawet niewierzący, w jakiś, swój, specyficzny sposób czci i wyznaje, więc ta boża sprawa, nie jest taka obojętna, w zasadzie to jest na pierwszym miejscu, a człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy niekiedy.

Imie boże, również jest bardzo ważne dla każdego, ponieważ ono ma siłę sprawczą. Bóg jedyny ma tak naprawde wiele imion, ale jest tylko jeden. Jest wiele bogów, ale tylko w jednym. Dlatego nie tylko moim bogiem, jest Bóg Boga Bogów - Jeden Bóg, Bóg Jedyny.

Wiele osób jest przez ta tajemnicę zagubionych, błąkających się po wszelakiej maści grupach zwodniczego słodyczą języka. To właśnie w jego mocy jest życie i śmierć. Bóg jest duchem, a ducha niewidać, świete to to, czego niewidać a ma szacunek i cześć. Bóg jest świety, więc duch tak samo święty. ŚWIĘTY  DUCH  BÓG.

Życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, tak i spożyje zeń owoc.Prz18:21

Jęśli by ktoś czcił jakiśch trzech, ujmował by czci innym, którzy są w jednym, a wiec najlepiej jest kiedy jest jeden bo musi być jeden, a poza tym nietrzeba się rozmieniać na drobne.

Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał Twego ducha, a on zbudował wszystko, i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi.Jdt16:14

Zwierzęta też maja ducha, a mówie to nie tylko za Salomonem. Nawet pies może pokazać, jak być wiernym, oddanym, kochanym. Za to że dostanie karme i opiekę, odwdzięcza się wielką ilością miłości która rośnie, i jeszcze więcej rzeczy idzie sie nauczyć i poczuć, przez takie zwierze. Nauka gdyby nieobserwowała zwierząt, to niewiele więcej by wiedziała niż wie. Zachowania w naturze roślin, zwierzat i innych zwierząt, można przenieść i odnieść do ducha w człowieku, dla jego nauczania budującego przyszłość. Otaczanie sie martwymi rzeczami, niestety zabija w nas samych tego ducha ducha, którego żywość, niejeden w życiu poczuł. Wielka potrzebę ducha wolnośći widać u ludzi, bo uciekają z betonowisk na przyrode, kiedy to tylko możliwe.

Jest powiedziane że: "gdzie nie ma proroctwa tam lud marnieje" Wczoraj zdałem sobie sprawe, że bardzo ważne proroctwo wypełniło sie w tamtym roku, a mianowicie: 

Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano"Ap16:15

W tamtym roku przyszedł w 2006 ponieważ zaczeto złodzieji błogosławić w ksiażce. Dzisiaj na ulicy błogosławionego złodzieja zatrzymała policja w gliwicach to też jakiś znak - prawda?

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt6:19:21

Kiedy szuka sie sposobu na poskromienie złośnicy, to niepatrzy się na metody, ale na skutek jaki ma przynieść w usidlaniu złośnicy,- dana metoda. W społeczeństwie tak poukładanym, takim jak się to widzi dzisiaj, nie pozostawia się za wiele miejsca na błąd rządzenia. To co się widzi, to cyrk ze scenariuszem zachowań. Raczej trudno wyobrazić sobie całkowitą niechęć do chcenia, pożądania, chciwośći, żądzy w społeczeństwie, pomiedzy ludźmi. Z tego powodu struga się ludziom gogoś, kto swoją rolą, pokaże się ludziom ujmująco nieziemski, zniewalając ich zniewalającym sobą. Mojżesz miał węża miedzianego kiedy węże kąsały lud boży, a kim dzisiaj taki jest? Myśle że każdym może być, ale conajmniej dwulicusem to taki musi być, nie mniej.
Jakub nazbierał sobie świeżych gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu i pozdzierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się na nich białe prążki. Tak ostrugane patyki umocował przy korytach z wodą, czyli przy poidłach, aby je widziały trzody, które przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się. I tak parzyły się zwierzęta z trzód przed tymi patykami i wskutek tego dawały przychówek o sierści prążkowej, pstrej i cętkowanej. Rdz30:37-39

W ten sam sposób co przykład powyżej, wykończyli wolność słowiańskiego ludu - rzymianokrzyżowcy. Posłali obrane gałązki i wprowadzali swój system, do biednych, spokojnych, rolniczych, myśliwskich i rybackich wiosek. Począwszy od dunaju, pnęli się do góry. Podszyli sie pod chrzest janowy i puścili ich z mietłami chrzcielnymi, ale  "Kto nie ma w głowie ten musi się nachodzić"

Żeby antychrystem się ktoś ogłosił i błogosławionym złodziejem, trzeba by mu było mieć: "big kohones" , nie święconki wydmuchane, więc nadzieja w ludziach nie jest daremna, bo odwagą w skandalach, nie grzeszą nawet co niektóre osobniki. Zastanawiałem się co miało znaczyć kłębowisko pająków pod namiotem, pod dachem. Dziwny twór powstał, jak gniazdo kukułcze. Przechodząc po tematach w google zaszłem do zaufanego totalnie pajaka, a później wstapiłem do jego matecznika. W gnieżdzie kukułczym pajaków, nie było ptaka, a więc ile tam jaskółek??? Mam nadzieje że sporo, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
1Pt1:21

Tak przy okazji, to mogliby wyłączyć te podprogowe przekazy w telewizji. Wasze poranki jak będą chciały, to przyjdą, choć mam nadzieje że nie przyjdą, że bóg im powie co mają robić. Na rzeczy jest to, że kobieta, nierządna, żona, baba z piekłą rodem, nie może rzadzić całym światem, musi poznać lepiej swoje miejsce, które do niej należy.

 • Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi - to hańba.Syr42:14
 • Kobieta przyjmie każdego męża, lecz jedna dziewczyna jest lepsza od drugiej. Syr36:21
 • Podobnie i kobieta, która zdradziła męża i podrzuca spadkobiercę poczętego z innym: Syr23:22

Włączam komputer i co widze? Na pierwzsych tematach koścół szatana, kościół zła i inne gady i żmije. Debil debilem debila pogania. Czy bardziej musze poznać głupote żeby od niej się chronić? Czy szaleństwa musze zaznać żeby zmądrzeć? Ile jeszcze musze być bardziej debilny i paranoiczny żeby chronić się o powjewania?????A może już jestem wystarczająco stukniety??Mówią mi idż pracuj bo larwa twoja chce mieć duży dom,-a ja im mówie walcie się na świńską twarz (ryj). Dałem larwom moim więcej niż przysięgałem przed bogiem, wiec dlaczego jestem zły i nazywany złym i szalonym? Dlaczego , dlaczego , dlaczego!!!Czy dlatego, że nie mam takich potrzeb? Czy dlatego że niechce kłaniać się badylom malowanym?:/ .Wstyd i chańba tym którzy to pochwalają, chwalcy-samochwała w kącie stała. Chociaż mam ładnego konia(auto), to szalonym nazywają mnie bo niechce poświęcić życia dla pieknej mersedes - pierbole ją!!! Nie potrzebuje żadnej śiwki ani innej larwy na którą mam łożyć. Mam ładną lepianke w której mieszkam ale dalej zły bo niechce mieć pałacu-wrwrwrwrwrrwrrrrr. Nienawidze pałaców, lubie ciasne pomieszczenia i ogromne przestrzenie, uwielbiam nature, nature ducha w stworzeniu, kocham boga - więc dlaczego nazywaja mnie złym?/ BO NIECHCE BYĆ CZYIMŚ NIEWOLNIKIEM, BO WOLE ZGINĄĆ NIŻ KOMUŚ SŁUŻYC?? BO NIECHCE BYĆ ŚMIECIEM WEWNĘTRZNYM - dlatego mam ich myśli w bupie i robie swoje.

Sami niedaja sobie rady a mnie chcą pouczać .Czego mam sie uczyć od nich pytam ?/NIEDOLI ICH? STEKANIA WIECZNEGO? NARZEKANIA/? BIEDY ICH WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ MAM SIE UCZYĆ OD NICH??:/ Żałośni sa. Jeśli ktoś może sobie pozwolić na niepracowanie w sensie ludzkim bo go stać na to to jest już znowu zły, bo się odróżnia, odmienia , odmieniec---odyniec, odyniec - wołaja gały do lania. Boją sie o siebie, że może mi zabraknąć przez co nie będą mieli od kogo porzyczyć - gorze mi, gorze, albo co gorsza boją się że sam do nich przyjde po łaske -- a jak ich łaska wygląda? jaki ma krztałt? ŻAŁOSNY ,POCHYLONY I BIEDNY--SAMI TAK WYGLĄDAJĄ.

Nie znaja boga bo gdyby go poznali to byliby inni. Jestem cichym człowiekiem, mam wiele pokoju w sobie, dlaczego dla innych widzimisie miałbym burzyć to co piękne, co daje mi radość i szczęście. Czy płacze ktoś z miłości do boga, czy łzy wylewa ze szczescia którym go darzy. Ja tak mam. PŁACZE I JESTEM SZCZEŚLIWY. Czy widział ktoś zerwane wiezi i łzy szcześcia tych ludzi?. To są najpiękniejsze chwile życia. Czy widział ktoś piękno gór, lasów, morza i stwierdził - niech ta chwila trwa wiecznie , niech czas się zatrzyma i upaja się widokami , przestrzenią, kosmosem i gwiazdami ze łzami w oczach CHWALĄC BOGA I DZIEKI MU CZYNIĄC ZA TO??? Dlaczego niewolno mi w rozumieniu ludzkim tego chcieć? Bo bóg jest zazdrosny to i oni też?/ Nie poznali zazdrości bożej. Przez zazdrość o swoją własność on karze. Ludzka zazdrość każe przez własność innych.  

Rdz43:30 I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok brata, że aż łzy nadbiegły mu do oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał.

Rdz45:14-15 Po czym rzucił się Beniaminowi, bratu swemu, na szyję i rozpłakał się. Beniamin również płakał, obejmując go za szyję. I płakał Józef, ściskając i całując swych braci. A potem bracia jego z nim rozmawiali. "

Najpiękniejsze chwile wzruszenia we łzach płyną. Te wszystkie nierzadnice najpierw wzruszają pięknem a potem zabijają i kaleczą. Czyż piękna chwila niemoże trwać wiecznie - może i jeszcze raz może.

Bóg jest bogiem nie martwych lecz żywych. Baśnie i bajki są dla pozbawionych nadzieji, wiary i miłości.

Gdzie padlina tam się i sepy zbiorą. Masz jakiegoś sępa przy sobie? to padliną już jesteś. Kiedy zwierze umiera zaczynają krażyć sępy i zbieraja się wokoło w takim sensie jeszcze możesz być żywy, powtarzam jeszcze. Kiedy jedzą z ciebie jesteś bezsilny w mocy jak porażony leżysz, jak w matriksie "NEO". Mówia ci sep jesteś, oni ci w ten sposób mówią o sobie, niech się sami zaprzegną do tego  co chcą od ciebie, niech się walą na swój ryj własny, świński, poszrany. Bagna narobili, niech sami piją ten syfilis, kiłe i mogiłe.

Chcą od ciebie czegoś - daj im to dwa razy więcej, - bądzcie pewni, duża wiekszosc nie będzie chciała.

Nauczeni złej miłości - a przecierz miłość jest dobra, nauczeni nienawiści dobra- a przecież nienawiść jest zła.

Tego węgla zjedzcie i popijcie wody ze źródła, nie zatrutego przecinkami i myślnikami, a orzyją ci co chcą i będą razem z nim we łzach wzruszeń i szczęścia na zawsze, bo teraz to widze łzy bólu i nieszczęścia.

Nauczcie się chrystusa i antychrystusa i niemylcie pojęć chrys i antychrys.

PO ANGIELSKU BYŁABY TO MYSZ A PO ROSYJSKU CHRZEST, A PO innemu bedzie to krzyż. MÓWIE TU O FONETYCE-CZYLI SŁOWACH ZE SŁYSZENIA.

przykład:KZRYŻCIJANIN słychac ,prawie jak chrzescijanin. Jeśli spotka się dwóch innych narodowości, to tak to bedzie wyglądać, dlatego tyle sporów o, ę, ą, i w cztery litery pocałuj. Dokładnie "i" nawet jeśli to bupa (cztery litery).

Przypowieść o przenicy i kąkolu daje takie zrozumienie, że gdyby ktoś wiedział o tym że trucizne zmieszaną z jedzeniem spożywa - zjadłby ktoś? czy gdyby wiedzieć że woda zatruta w studni - pił byś, a woda w jeziorze pełna padliny--piłby kto. Wody morskiej się napij i już masz wrzody a pijąc dalej umierasz. A przecież o tym mówił jezus, o tym mówił salomon, o tym mówili prorocy.

Czego cię głupi nauczy? Przecież niema mądrosci w nim. A ty mądry uważasz że wszystkie mądrości zjadłeś? - to głupi jesteś. Mądrość daje mądrość, nie zgłupiejesz od niej. Więc, że istnieje mądrość doskonała, niech ci matką będzie, niech się stanie twoją jerozolimą, chciej w niej zamieszkać, w domu boga twojego, twojego ducha i ducha duchów.

sobota, 25 sierpnia 2007

I znowu pełnia zła złodzieja. Dlaczego zło złodzieja tzw ant,alien,szówar,lu-cyfer,pogan,hamaszijach,i inne określenia tego samego będzie dobrem? Bo jest doskonałe i tylko w tej formie przyjdzie, żeby pokazać zlo, które jest, ponieważ dążenie do dobrego  wypuściło tyle zła ludzkiego,że on będąć wielokrotnością zła zna je wszystkie. Jezus mówiąc że przez belzebuba wygania demony powiedział o ile bardziej będa nazywać jego domowników czyli jego uczniów. Znalazłem równania matematyczne ładunków elektrycznych atomu(elektronów) które potwierdzaja zasadność tego twierdzenia.Brak równowagi powoduje zachwianie równowagi.

Liczba urojona to liczba, która podniesiona do kwadratu daje wartość ujemną. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Kartezjusza w XVII wieku i miało początkowo prześmiewczy wydźwięk: wiadomo było bowiem, że takie liczby nie istnieją. We współczesnej matematyce liczby urojone znajdziemy na pionowej osi płaszczyzny liczb zespolonych.

Własnie w wiadomościach podali o pożarze w grecji i trzęsieniu ziemi gdzieś tam wiec według mojej analizy warunki by były spełnione.Tylko pozostaje wydać głos za nim, czyli złem które by miało go dotknąc, ale kto będzie chciał żeby go zło dotknęło? SŁABO TO WIDZE. Jak pojednam się z bogiem sie z bogiem to może bóg mnie oświeci bardziej i przyjrze mu sie bardziej.

Człowieka  mozna kontrolować ale nie tak jak to się odbywa w tej chwili że "puści,pustoszy,zero, nic, - chociarz to i tak zawsze coś pozostaje nikt-ktoś,nic-coś,,puści-pełni,pustoszy-wypełnia, ale jest jeszcze zero i to jest równoważnia do wszystkiego. O co mi chodzi? O to że, obojętność nagromadzona ładunku Jest niebezpieczna, bo samowychwyt, czy samoprzyczepność, innych ładunków powoduje nagromadzenie się ładunków, nawet jeśli nie asymilując się z przyczepionym, pewną reakcję w sytuacji zmiany obojętności na działanie którejś ze stron, tworzy reakcje. I to ma się do życia w społeczeństwie tak, że duch którego każdy jednak ma, przy przejściu z obojętności na którąś ze stron, nie będac nauczony naturalnego zachowania, nie zapanuje nad reakcją łańcuchową, co może spowodować np:wielkie bum, albo wpadka w czarną dziure, którą sobie sami zrobią i na tym sie skończy całe ich poznawanie i ich zycie. Jeśli jest pełnia ducha w materi i jest to już same w sobie piekną sprawą, to przy przejściu do antymaterii jest o wielokroć lepsza. Po co eksperymentować, skoro jest prosta droga do celu?Czy nie dlatego że niektórym brak wiary , a pozatym dobrze jeszcze im w ciele-cu? Jeśli sie nauczy ludzi panować nad złem i dobrem to juz nie potrzeba żadnych technik kontrolujących. ZŁO BEDZIE ZŁEM A DOBRO DOBREM, a nie jak to ma miejsce dziś że zaprzeczają sobie wymuślajac coraz to nowe teorie i teologie, które sa sprzeczne. Ile razy pytam to słysze nie jestem zły i nie jestem dobry i ani jestem, jestem od "ANI". Nieumią nazwać tego czym są i co mają i co robią.

Rz12-8 "Jeźli kto napomina, w napominaniu; kto rozdaje, w szczerości; kto przełożony jest, w pilności; kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą."

Zło ma być przejawiane w złości wtedy kiedy ma być przejawiane. W tej chwili wychodowano jakiegoś dewila który kiedy jest zły zachowuje się jak miła baba a kiedy ma być dobry to się wścieka i ciska dzieckiem w ściane. Ci bardzo czesto sa pokornego ducha, ale nagromadzona energia musi w którymś momencie ujśc. No to se wyobrażcie skoro słaby może być taki mocny to co dopiero ten mocny jaki bedzie kiedy przyjdzie upust pary, a przecierz to jest udowodnione na przykładach dla podstawówek. Na co liczą ci którzy sa bogaci i władczy, że komu to zostawią niewspominajac już o tym że tracą o wiele cenniejszy dar życia wieszcznego,o ile wierzą bo jeśli nie to poco się trudzą ? Czy nielepiej udać sie w przygode życia na całe życie. TOTALNA KONTROLA  jest mozliwa jedynie przez samych siebie.Tego powinno się uczyć w szkołach a nie głupot. To wszystko to jakiś cyrk na kólkach. Mozna mieć uczucia bardzo wzniosłe i łzy ze szcześcia wylewać. Można też i na odwrót i wszystko w jednym człowieku a nie jak teraz w humanoidoidaidzie-jak zwał tak zwał niezdolnym do niczego, iny do igloizmu, do babilonizmu, do biurokretynizmu, papieroplastykonizmu i innych izmów.

Ef5-11" A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznemi ciemności, ale je raczej strofujcie"

Puste gadanie nieprzynoszące pożytku- a szatan i diabeł z tych którzy zawsze "nie" wybierają, do tego doprowadzaja. Nie można kontrlolować totalnie i niekontrolować totalnie bo nie zostanie miejsca na wolnośc i niewole i dojdzie się do absurdu tak jak to widze dzis. Sama nazwa nawet niekontrola wskazuje na zaborczość, na zależność od kontroli lub dopuszczenie takiej mozliwości. Wolałbym już zamieszkać na lodowcu. Czy aż tak trudno uzasadnić prawde ?Jeśli kłamiąc kłamie to mówie prawde. Na to też są wzory matematyczne, nie UROJONE.

Jak1-13 "Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga kuszony bywam bo Bóg nie może kuszony być we złem, a sam nikogo nie kusi. (14) Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony."

Tak samo nie daje się tam gdzie jest bo to jest nadużycie prowadzące do złego.Ile nadużyjesz tyle przeciwnosci otrzymasz. Lepiej czuć niedosyt czy nadmiar?-ani jedno ani drugie.

ŻADNA SKRAJNOSC NIE JEST ZŁA I JEST I TYLKO TOTALNA PEŁNIA DOBRA I ZŁA JEST I NIE JEST JEJ PUNKTEM WYJŚCIA I WEJŚCIA OD NOWEGO NA NOWYM PRZEZ STARE DO NOWEGO I OD STAREGO NA STARYM PRZEZ NOWE ZNOWU DO STAREGO.

Heb4-12 "Boć żywe jest słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne."

Ten zły złodziej i antychryst kóry ma przyjść tylko może pomóc a zaszkodzi pustoszy-cielcom, a znamie bestii jest żródłem zła to miłość pieniędzy, czyli miłość fałszu, miłość kłąmstwa.Czy kłąmstwo umi miłować?, Czy fałsz miłością jest? Czy zło jest dobrem. Tylko kłamstwo się może minąc z prawdą czyli skłamać. Kto powiedział że kłamstwo prawdziwi?, a prawda kłamie? KIEDY KŁAMIE KŁAMSTWO PRAWDZIWE WTEDY.

PRAW-DZIW czy tak się nauczylismy jesli praw to dziw?praw-dziwki----dobre grzyby lecz nieprawe dziewy.I tak rozmięk-czają mózgi, sama papka, człowiek jak stoi w miejscu to kurz sie zbiera a potem naelektryzowany kopie się. 

Tylko sie czają żeby rozmiękczyć i czają baze i kumaja czacze, rozumią rozumiąkczanie.

1Tm1-13" Którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i gwałtownikiem alem miłosierdzia dostąpił bom to z niewiadomości czynił będąc w niewierze.

Już nie wspomne o tych przecinkach i myślnikach

dygresja

Dn" 12-10"10) Bardzo wielu będzie obmytych, wybielonych, oczyszczonych. A przewrotni nadal będą czynić zło; bezbożni nie zrozumieją niczego. Zrozumieją to tylko mądrzy."-ci na czerwono.

No prosze. Jezus w nowym imieniu przyjdżie tym razem do mądrych którzy go nie szukaja z wiarą. Oby okazali się bo wiem że mądrośc nadyma. Czy będą umieli spuścić powietrze z siebie czy też spodoba się im wygląd purchawki?

Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą" (Mt 10, 25).
Jezus w tym miejscu uwypukla kto jest panem domu i wskazuje na siebie jako gospodarza którego już wtedy tak przezywali. Domownicy Jezusa mają być przezywani jeszcze gorzej.

Do-mow-nik. - Czy tak sie nie dzieje? Każą im wyłączać internet, niewchodzić na strony, nazywają nas szatańskim pomiotem-antychrystami, odstepcami. Ten domownik siedzi w domu, a nik służy mu do rozmowy. Jak im niewstyd czepiać się tych w których pełno miłości. A teraz odpowiem sobie-bo to nierzadnica i dziwka która niema wstydu może tak mówić .

Prz9-13) Ogromnie się rzuca Pani Głupota, bo nie rozumie niczego. (14) Zasiada przy drzwiach swego domu, na specjalnym podwyższeniu wśród umocnień miasta, (15) i zaprasza wszystkich przechodniów, tych, co idą własnymi drogami: (16) Wszyscy niedoświadczeni, chodźcie do mnie, a do niedość rozsądnych tak mówi: (17) Cudownie smakuje ukradziona woda, dobry jest także chleb zrabowany bliźniemu. (18) Wcale nie myśli o tym, że tam są duchy zmarłych, a jej zaproszeni ? już odeszli w zaświaty.

Jakoś dziwnie mi pasuje mowa że mesjasz , ha - maszijach przyjdzie do mądrych lecz nie przemądrzałych. Niewielki ostatek świętych którzy umiłowali prawdę bożą której sami poszukują, znajdą ja u innych lecz u swoich.

okaże sie kto sie okaże-tak i nie okaże sie też?

 Ludzie przez wieki wierzyli w diabła z ogonkiem i aniołka ze skrzydełkami, a żydowski kożeń i żródło inaczej to przedstawia. Gdzie woda jest czystrza- w żródle czy w oczyszczalni ścieków?Obydwie sa zdatne do picia lecz w oczyszczalni oczyszcza sie ja chemicznie a Żródło już dawno temu zostało zanieczyszczone a dowody są niepodważalne żadną tradycja.

Do oczyszczania jeszcze w sposób naturalny służy rzęsa wodna i trzcina. Cóż to za oko będzie miało tę rzęse, a trzcina nawet w bagnie się rozwija, a więc nadzieja w rzęsie bagiennej. Ziarno trzciny zimą wiatr na dalekie odległości niesie, a więc zobaczymy po zimie dokąd popłynie z tym wiatrem.

Ap16-15"Oto przyjdę jak złodziej Błogosławiony który czuwa i strzeże swych szat by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano  I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.

Czy złodziej może być błogosławiony? Czy świętym może zostać złodziej?Czy słyszał ktoś o świetym złodzieju? KŁAMLIWEJ PRAWDZIE

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział o której porze złodziej przyjdzie czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego." - Mat. 24:42-43

Oczywiście że nie chodzi tu o jezusa gospodarza ponieważ on zawsze jest czujny ale chodzi o jezusa złodzieja.

Co jeszcze tu zaóważam?przyjdzie czuw ałby,alby-oczarowy po-krzyżowiec, rodzina konopiowa-tych ,kon-opiowa-tych,kon-o-pio-watyc-h . No prosze ,no prosze ile tu informacji mamy.fiu fiu fiu heheh.

"Czuw alby"-ten jest wydygany naszego świętego złodzieja-alba biała(pokrzyżowiec z rodziny konopiowatych.

Czy słyszał ktoś w jakimś kościele" bracia rozglądajcie się wsród złodzieji" bo tam nasz pan na którego czekamy?  Ja nigdy niesłyszałem. D-lacz-ego taki wniosek? Bo niebyłby złodziejem wtedy bo przychodzi po swoje-dlatego ze złodzieji musi pochodzić-oczywiście nawracających się. Jeśli sędzia lup prokurator albo adwokat się niesprawili to niewspółczuje im. KASA KASA KASA WABABABBA.

Wj22-(1) Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. (2) Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi."--Tak więc jesli kto go zabije w nocy nie będzie winien krwi co oznacza że został zabity nasz złodziej lecz będzie musiał zmartwychwstać.

(3) Jeżeli świeciło na niego słońce, to zaistniała wina za przelanie jego krwi)."Bezwarunkowo ma dać odszkodowanie. Jeśli niczego nie posiada, to sam ma być sprzedany za to, co ukradł. "------Nasz złodziej niwątpliwie będzie oświecony, ale co jescze tu widze?--od-szkod-owan-ie, kodowanie--jakiś szkot owen. Czyli kradzież będzie w dwie strony z tego co widze. Normalnie widze wielkie mienie będzie sprzedane za kare że zabił złodzieja naszego świętego. 

Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie ma, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. (3) Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości.

Z tego wynika ze kara tyczy innych złodzieji ponieważ nieumie sobie wyobrazić że pan nasz święty złodziej będzie posiadał jakąs martwice. Przeciez w nim zywy bóg tak.

8) Gdyby złodzieja nie wykryto, to właściciela owego domu należy przyprowadzić przed oblicze prawdziwego Boga, żeby stwierdzić, czy nie wyciągnął ręki po mienie swego bliźniego."

Nawzajem kradną sobie nierzadnice bliznie on tego niezrobi bo jest tym który wychodzi o wschodzie słonca, a to jest już jakieś świało.

(30) I bykiem i z owcą masz postąpić tak: Siedem dni pozostanie ze swoją matką. W ósmym dniu dasz je mnie.

Coś mi to przypomina. "Pięc nie zyje szósty jest siódmy jeszcze nie przyszedł a ósmy jest spośród siedmiu"

Kto się odsówa od złą? Według zasady tylko zło. Zło zawsze idzie do dobra, a dobro do zła, a obojętny jest uziemiony. Złodziej  złodzieji złodziejem świętym i kto by pomyślał pewnie spociłby się.

Ps50-22 Zastanówcie się nad tym, wy wszyscy, którzy zapomnieliście o Bogu, bo będę musiał rozszarpać was na strzępy i nikt wam nie przyjdzie z pomocą."

Prz29-24 "Kto się ze złodziejem zadaje krzywdzi samego siebie słyszy wprawdzie przekleństwa lecz się nie przyznaje."

Biorac pod uwagę naszego złodzieja to wygląd zadajacego sie z nim wygląda ukrzywdzająco więc bedzie się musiał ukrzywdzić krzywdzik pospolitus-----wooow  po-s-pol-i-tus???     k???  No to mamy proroctwo.

Prz29-23" Człowieka poniża jego pycha pokorny zdobędzie uznanie." "pycha pokorny zdobędzie uznanie." to nasze nasze drzewo poznania dobra i zła, nasza waga boża. On bedzie jak magnes dwubiegunowy i pozmienia i wyrówna tego wszyscy czekaja.

Mt6-20" Gromadźcie sobie skarby w niebie gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. "

Widze  czarno na białym że w niebie są złodzieje tyle ze one nie kradną i nie włąmują się---PRZYJDŻCIE NIEBIAŃSCY ZŁODZIEJE UKRASC MNIE-----Z GÓRY DZIEKI CI PANIE BOŻE GDYBYM ZAPOMNIAŁ PODZIĘKOWAĆ.!!!!

1Pt4-"18 I skoro sprawiedliwy z trudem się zbawia, to jakże ostoi się bezbożnik i grzesznik?"Cienko widze tych sprawiedliwych wśród narodów".

15) Niech jednak nikt z was nie cierpi jako morderca lub złodziej, lub złoczyńca, lub jako wtrącający się w cudze sprawy. (16) Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się tego nie wstydzi, lecz niech w tym imieniu wychwala Boga.

COŚ POKAZE.--(z was "NIE" cierpi)-chodzi o tych anty, o tych przeciwnych, o tych złych aby cierpieli jako złodzieje przebywając z naszym swiętym złodziejem złodziejskim-------ale kto się przyzna?  

  "cierpi jako chrześcijanin"-- Już wtedy wiedzieli ze bedą sie wstydzić, ale niech wstydzą się ci którzy "NIE" są, to są ci kórzy mówia o sobie dobrzy jestesmy- kradnąc dalej, robimy dobrze- mordując dalej, jesteśmy prawdziwi- kłamiąc dalej. Świety złodziej złodziejski w niebie ma skarb, nie tutaj, a tutaj to to co niebiańskie dla ducha i ducha duchów w niebie. 

1Tes5-2" Sami przecież bardzo dobrze wiecie iż dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak jak złodziej w nocy"

Dzień pański to złodzie złodzieji świety w sobie duch

Widziałem dziś wpisując w gogle święty złodziej że ksiazka została wydana w tamtym roku przez richarda doetsch mieszka w Greenwich w Conneticut. Nieczytałem ale to wszystko ma sie na rzeczy pewnej i wiernej.

tysiac lat

2Pt3-7) Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych.  Ale niech ten jeden fakt nie uchodzi waszej uwagi, umiłowani, że u Jehowy Jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat - jak jeden dzień.

(10) Jednakże dzień PAŃSKI nadejdzie jak złodziej i wtedy niebiosa przeminą z sykiem, elementy zaś Rozpuszczą się od wielkiego gorąca, a ziemia i dzieła na niej zostaną odkryte.

(16) wypowiadając się o tych Rzeczach, jak to też czyni we wszystkich swych listach. Są w nich jednak pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie nieuczeni i niestali przekręcają - Podobnie jak pozostałe Pisma - ku własnej zgubie.

2PT2-15) Porzuciwszy prostą ścieżkę, dali się wprowadzić w błąd. Poszli ścieżką Balaama - syna Beora - który umiłował zapłatę za popełnianie zła. (16) lecz otrzymał upomnienie za naruszenie tego, co właściwe. Nieme zwierzę juczne, Przemówiwszy ludzkim głosem, przeszkodziło szaleńczemu postępowaniu proroka.

TE TYSIĄC LAT MOZE BYĆ JUZ TYLKO JEDNYM DNIEM.

 

Mt3-11 Ja wprawdzie chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który przychodzi za mną, jest silniejszy niż ja; nie jestem godzien zdjąć mu sandałów. TEN BĘDZIE WAS CHRZCIŁ DUCHEM ŚWIĘTYM I OGNIEM."

Czyżby w takim razie nigdy nie przyszedł? Urodziłem się w katolickiej rodzinie ale ze swojego chrztu nic a nic nie pamiętam. Moze jeszcze raz musze się okrzyżcic? Wiem wskocze do krzyżcicielnicy, do wody i popływam i ponurkuje troche może wyjde jako duch ognisty wodnika szuwarka.

Nic z tego tylko wyszłem mokry i u-pap-rany cały gdzie stane tam z-mok-rość-i sobie schne. Więc mół-wie sobie popływam w innych wodach byle nie morskich bo wielkie ryby i rekiny zarzucom na mnie swoje srebrne o-czy napewno umarłbym. 

Jak se pościelisz tak se będziesz spał, a że lubie pospać w wannie w wodzie to i lać wode do z-bior-nika wlałem co wlałem.

Szczerze mówiac niewidze płomienia i mocy w tym po-gorze-lisku chytrym i przepiekłym na którym siebie mógłbym u-biec na rożen miły, wontny.

W słowie bożym jest moc i ona pokazuje kto, gdzie i z-kim-jada. A wiec gdzie chrzes-t chrys-t-u-sowy.  Aż mną zatrzepsało. Już widze całe kalec-two jak kuś-tyka. BRRRRBARE5ARWBZRWBAFRBARWRW.

Jak widze co pisze to nieidzie sorki prrr-o-fe-sorki. Może zami-lkne bo wrzod-ów dos-tane....  frrfruufufufu.

19 idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów; chrzcząc ich w imię ojca i Syna, i ducha świętego. MIRIAM MNIAM , MNIAM MNIAM NIMA NIMA NIMA NIAM.

Dz19:1-7 I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, że Paweł, przeszedłszy przez okolice w głębi kraju, przybył do Efezu i znalazł niektórych uczniów; i rzekł do nich: Czy otrzymaliście ducha świętego, gdyście uwierzyli?" Powiedzieli do niego: Ależ nigdy nie słyszeliśmy, czy jest jakiś duch święty". A on rzekł: "Jakim więc chrztem zostaliście ochrzczeni?" Powiedzieli: "Chrztem Janowym". Paweł rzekł: Jan chrzcił chrztem symbolizującym skruchę i mówił ludowi, aby uwierzył w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. Kiedy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich Ręce, zstąpił na nich duch święty i zaczęli mówić językami oraz prorokować. wszystkich tych mężczyzn było około dwunastu."

1Pt3-20"które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę"

OSIM INY DUSZ  MOGA SIE NIE ŁAPNYĆ  MAŁO MAŁO MAŁO ARKA-WODY   SŁABO SŁABO SŁABO wez ta woda wszystko słab-uśko...

19 Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. 26 Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie?

Mt11-11 Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela  ale najmniejszy, w Królestwie Niebios większy jest niż on.

Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.Łk10:18-20

Czy potrafisz podnieść swój głos aż do chmury, by cię zakryła piętrząca się masa wody?  Czy możesz wysłać błyskawice, żeby poszły i powiedziały ci: 'Oto jesteśmy!? Hi38:34-35"

Zjawiska jakie miały miejsce w polsce w 2007, Tornada , szkwały, superkomurki burzowe, błyskawice błyskające z bardzo dużą częstotliwością, i wiele innych rzadkich zjawisk, pokazują ludziom siłe bożej mocy. Błędnie pojmowana przez nich boża łaska, że można tak w nieskończoność unikać spłaty długu śmierci, który był zaciągnięty przy błogosławieństwie rozkoszy cielesnych, jakie im ich bóg dał, dochodzi swego kresu. Wszystkie gwiazdy na niebie już o tym wiedzą, że końcem miała być śmierć, ponieważ droga po której idą, nie jest drogą życia, ale przepaścią otwierającą gardziel drugiej śmierci.

Pan króluje! Niech się raduje ziemia. Niech się weselą mnogie wyspy.  Wokół niego obłoki i gęsty mrok; prawość i sąd są ustalonym miejscem jego tronu.  Przed nim idzie ogień i pożera jego wrogów dookoła.  Błyskawice jego oświetliły żyzną krainę; ujrzała to ziemia i chwyciły ją dotkliwe boleści.Ps97:1:4

A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy; a przed tronem płonie siedem lamp ognistych i one oznaczają siedem duchów Bożych.Ap4:5)

Anomalia pogodowe, choć bywają na całym świecie, to zjawiska jakie powstają, nie są normalne. Choć naukowcy, niczym magicy egipscy tłumaczą wszystkie zjawiska, to jednak nie po to te zjawiska się dzieją ,żeby je tłumaczyć, ale po to, aby się nawracać od złego, dla karania ojcowskiego. Nie z nienawiści karze , ale z miłości. Bedzie jeszcze gorzej niż za dni Mojżesza, bo teraz będzie się działo na skale światową, zresztą już się dzieje.

Lecz anioł zaraz wziął naczynie kadzielne i napełnił je częścią ognia z ołtarza, i rzucił ogień na ziemię. I nastąpiły gromy i głosy, i błyskawice, i trzęsienie ziemi.Ap8:5)

A cały lud widział grzmoty i błyskawice oraz dźwięk rogu i górę dymiącą. Gdy lud to zobaczył, wtedy zadrżeli i stanęli z daleka.Wj20-18

Na tych ziemiach, ziemiach słowiańskich, była czczona błyskawica "PIORUN", a odkrycia archeologiczne mówią że nazywali go "JESZA", dodałem do tego sobótki, sabaty, szabaty, inne opowieści i legendy o wiedżminach, wodnikach, wojach wodzach, żercach, wszystkożercach, szczercy, oszczercy, i doszłem do wniosku że: co ja tutaj robie, kim jesteśmy, gdzie nasze korzenie? 

Na krwawy bój wyostrzono, by lśnił jak błyskawica, wyczyszczono.Ez21:15

Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.Mt24:27

Wydałem głos za poznaniem i poznałem. Poznaje dalej i będe poznawał jak bóg da, bo czułem sie jak: chrust na ziemi, uschnieta gałąż, pusty bambus,  więc wsadził mnie mój bóg do wazonu z wodą, i zaczęły puszczać kotki, bazie,- nerwy, więc zapalił sie płomień miłości i spala we mnie tradycje, zabobon, kłam-czarstwo. Mówie sobie: niechce dłużej tak żyć, zamieszkam w lesie, gdzieś pod lasem, w górach, ale co to? Nie ma wolnych miejsc w lesie, ani w górach, ani nad wodami, ani nad morzem, - wszystko oznakowane znacznikami - tu niewolno, tam niewolno, tu zakaz, tam zakaz. Zwierzęta mają się już lepiej od ludzi, bo na wiginięciu - to pod ochroną, - a człowiek?  Człowieczeństwo?  Gdzie ludzkie instynkty? - Dlaczego zwierzęta są lepiej traktowane od ludzi?. Czy nie zwierze miało służyć człowiekowi?  Czy za dużo już ludzi na świecie jest? Człowiek zjada człowieka. Kanibalizm w nieczystej postaci.

Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór. Ps135:7


Podobnie i błyskawica, kiedy zabłyśnie, jest piękna dla wzroku. Dlatego też i wiatr wieje w każdym miejscu. Bar6:60

A może ekologiem zostane, będe protestował w lesie, w górach, nad wodami -W ten sposób będe mógł zamieszkać na łonie natury, w najpiękniejszych miejscach, napisze jeszcze jakiś protest: Stop Przemocy - to mnie siłą nieruszą. A mój bóg, jak boga mojego nie stracić? Napisze jeszcze coś. Apel, żeby nie ukrzyżowali mojego boga. Napisze odezwe świetości i czystości, oznacze miejsce świetościami.  Nikt i nic nieczystego nie będzie mogło wejść, wszystkie świętości z całego świata zbiore w jedno miejsce. To chyba już było. Konfucjańska szkoła wiedzy.

Przed grzmotem przelatuje błyskawica, a przed skromnym człowiekiem idzie przychylność. Syr32:10

Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Mt28:3

Jeśli umrzeć dla niechybności, to znaczy ożyc w tak, celności. Czy teraz celując w życie ktoś ożywa? Czy chcąc żyć - ma człowiek dobrą nadzieje? Co by było gdyby ludzie złymi nie chcieli być? Staliby się pewnie dobrymi - rzecz pewna. Ta metoda działa. Uwalnia człowieka od zabobonów, bombonów. Odnawia człowieka, w nieznanym powszechnie do tej pory wymiarze życia.

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu.Wj19:16

Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.Łk17:24

Błyskawice bożego gniewu, w tym rejonie nie są niczym dziwnym, ale ta częstotliwość która będzie się zwiększać, coraz gorsze w skutkach będzie niosła niszczycielskie moce. Nie ludzi, ale boga, bać się zawsze należy.

piątek, 24 sierpnia 2007

Właśnie mnie "nawiedziło", "natchnęło", "objawiło" , "wpadło" do "głowy"

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,43-48).

Czy to znaczy że mamy miłować zło? Odpowiedż NIE i tu się wszyscy zgadzaja. Czy zatem mamy miłować nieprzyjaciół? Odpowiedż TAK, za jezulem wszyscy chórem.

To w czym jest problem? Bo zakazuje się nam być złym na zło. A CZYŻ NIEPOWINNIŚMY NIENAWIDZIEĆ ZŁA I TO NIE TYLKO W SOBIE ALE I U WSZYSTKICH INNYCH?

Kto nam każe miłować zło? Czy ktoś się cieszy gdy czyni się mord? To mordu, kłamstwa, zła mamy nienawidzieć. Czy mord, kłamstwo i zło mamy kochać? Nieprzyjaciół mamy miłować ale zła ich nienawidzieć, mordu ich nienawidzieć, na kłamstwo być wściekłym. Kto powiedział -"oddaj zycie z miłości do kłamstwa? Kto powiedział zrób swoją miłością mord? Kto powiedział miłój nienawiść, a nienawidź miłować?. Antychryst i antynamaszczony powinien zostać świętym. Powinien być święty koścół antychrystów, którzy nienawidzą zła, niecierpią kłamstwa, są wsciekli na zgnilizne i mord. Antynamaszczony powinien być święty, bo taki nienawidzi nienawidzieć ale nienawidzi bo gdzie niespojrzy to same zło.

Czy tego niepowinno się czasami wykrzyczeć? Czy na kradzież, mord, porwania, zdrade, nie powinien się podniesć krzyk - "DOŚC TEJ ZGNILIZNY" ,"STOP PRZEMOCY" , " KONIEC KŁAMSTWA", "NIE MORDUJCIE MOICH DZIECI","NIE ROZJEŻDŻAJCIE GÓWNA PO DRODZE BO NAS OCHLAPIE"????????

Kto wymyślił koncepcje "BARANKA KTÓRY NIEBECZY"? Czy był ktoś na wsi i słyszał jak stado owiec potrafi beczeć? Drą się jak stare przescieradła. Czy w tej chwili nie jest czasami tak, że owce mają zwiazany pysk???,A pasterze to ci którzy im samym wiąza te pyski? Ostrzyżone, zagnane,w klatkach,z pyskiem zawiązanym. A wiec kim są ci, którzy nie sa ani antynamaszczonymi, ani namaszczonymi.?? Słyszałem o żmijach, o plemieniu żmij, o wilkach w owczych skórach, o demonach które panują nad powietrzem tego świata i o tym, że wielki ucisk miał być i widze że faktycznie wielki ucisk jest. Ściśnięte  owce w klatkach.- NORMALNIE MATRIX.

Mistrze gówna i okolic. Serdecznie nienawidze, piękne morderstwo,gniewnie przepraszam, kłamiam się nisko-to się kupy nie trzyma.

NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE. CZYŃ DOBRZE JAKBYŚ CHCIAŁ ZEBY I TOBIE CZYNIONO

To jest namaszczenie i antynamaszczenie, chrystus i antychrystus, krzyż i antykrzyż, cierpienie i antycierpienie, zwycięstwo i antyzwycięstwo, porażka i antyporażka, chrys i antychrys. Kto uważa że zna już całą prawde, niech wie że nic niewie. Kto uważa ze posiadł mądrośc - głupi jest. Świętość nasrał - świętym gównem nazwali. Dobrze że się z tego umie śmiać jeszcze. Skłamać prawdą albo prawić nieprawość - szatan narozrywał tych szat - wooo matko.

Zbyt materii antynamaszczenia

Przeto starajcie się wypełniać (wszystko) co wam nakazał Pan Bóg wasz: Nie odstąpcie ani na prawo ani na lewo i idźcie dokładnie drogą
wyznaczoną wam przez Pana Boga naszego...

(5 Mojż. 5:32-33, BT)

Czy można być zbyt prawym i zbyt nieprawym? Co sie dzieje gdy właśnie w ten sposób się dzieje?  Dzieje się tyle, że się pustka dzieje. Człowiekowi uchodzi zdobyte mienie, znika duch którego być może kiedyś miał a miał napewno przy urodzeniu. W takim razie zbytek, to strata, albo wylew lub przelew i wysyp, wysypisko - śmietnisko. Smród jest ze zbytku. Czy zatem chodzi o to żeby śmierdziało? W gruncie rzeczy to jest biogaz, energia ze smrodu łatwopalna. A jak to się ma do ducha? - Pewnie tak samo, tyle że w wypadku uchodzenia gazu na śmietniku, jest technologia odzyskująca ten gaz z materi, a w przypadku antymateri, czyli ducha, przez pustoszenie, czyli macie pijcie, namieszałam wam fajnego napoju w kielichu obrzydliwości - jest nierzadnica.

Zbytek nie jest wskazany. Jeśli wpakujesz w siebie za dużo - utyjesz i ruszać się niebędziesz mógł. A czy można wpakować w siebie za dużego ducha, albo za dużo ducha? Myśle że można, bo o ile świat materii jest ograniczony materią, o tyle świat duchowy niczym nie jest ograniczony. A więc o co chodzi z tym zbytkowaniem? Jak można być więcej niż sprawiedliwy?Nadsprawiedliwy? Podsprawiedliwy?.

Chodzi o to, że kiedy trzeba to trzeba,  ale jeśli nietrzeba, to nietrzeba. Naśladować wage, która choć jest całością, to jednak żeby była wagą, musi mieć dwa odważniki które równoważą - dobro i zło, namaszczenie i antynamaszczenie, życie i śmierć. Jedno i drugie musi być wyrównane. bo jedynie wtedy jest nadzieja. Zło jest wtedy złe kiedy widzi zło ludzkie. Z dwóch dzbanów należy lać wode i nie mieszać jej. bo powstaje letnia. Człowiek jeśli letni. to trzeba albo podgrzać albo ochłodzić. Jak skwar tak i mróz może zabić. Człowiek powinien być nauczony. kiedy ma być zimny a kiedy gorący. bo wtedy naturalnie się reguluje.

Przecież w niektórych kościołach są same trupy, ani goracy ani zimni, letni też nie. Taki kościół umiera z jego ludem. Stare techniki krzyżówek już się niesprawdzaja. Ludzie szukają ducha, mocy, ognia miłościi i nienawisci. Drzewa dobra i zła, które było w ogrodzie.

Tak było w ogrodzie eden. Zło wyszło na swiat przez człowieka i to człowiek je wyciągnał i dalej wyciąga, rozrywając swoje szaty, z jednego tworzą dwa albo więcej. Człowiek pogubił się już w tym wszystkim. Nie można na siłe robić pustych dzwonów. Cóż to za dzwon, który nie wyda żadnego dzwięku?

Trzeba wiedzieć że: czy to jest namaszczenie dobrem, czy złem, ale jest to  namaszczenie które zawsze prowadzi do boga, bo minus jeśli zrobi minus, to da plus, o plusach nie mówie, bo to zawsze dwa plusy. Czyli jeśli działało by się dobro i zło od boga, to dałoby to trzy plusy, a z tego co widać, to działają minusy ludzkie.

Jeśli miałbym wybierać, to wole być idiotą,  byle by nie być obojętny. Czyli z tego by wynikało, że kiedy widze że moge przedobrzyć, lepiej się powstrzymać, a jeśli przeżlić, to też tak. Ąntynamaszczony potrafi powiedzieć nie, natomiast namaszczony mówi tak, a czy może być namaszczon dwoma?

Ap6:5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę.

Wszystko idzie wyważyć jeśli się tylko człowiek nie ogląda na siebie. Jeśli coś umi sie zrobić dla siebi, to będzie się i umiało dla innych.

Na przełomie lipca i sierpnia wydarzyło się wiele znaków proroczych.

W lipcu z 18 na 19 przeszły trąby powietrzne przez środek kraju-niszcząc i zabijając. Wcześniej i póżniej obserwowałem czerwony księżyc. Czerwień tego księzyca była bardzo nietypowa.Co jeszcze bardziej dziwnego to to że i w dzień, jeszcze za dnia jasnego teń księżyc był czerwony. 7-08 wpis z gazety.pl super komórka o grubości 11 kilometrów zakryła pół województwa podlaskiego powodując ciemność w dzień.Błyskawice które niegrzmią ostatnio były nad warszawą i nie tylko bo u siebie też na południu kraju ogłądałem ten majestatyczny widok. Błyski były z taką częstotliwością że wyglądało to jak błyski na chali spawalniczej gdzie cały czas rozświetlaja błyski hale i te u nas też nie grzmiały. Kolega mi powiedział że w telewizji kilka dni temu mówili że można obserwować spadajace meteoryty, że nawet do ziemi moga dolecieć. W nocy kilka dni temu nad wodą obserwowałem z kolega dziwne światła które się rozświetlały bardzo dużą jasnościa. Z tym się jeszcze nie spotkałem bo były to punktowe rozświetlenia i trwały do 5 sekund aż osiągnęły najwyższą jasność-to było bardzo dziwne.

Innymi znakami jakie zaóważyłem to muchy. Przez około miesiąc widziałem najpierw na jednym półpiętrze, potem na drugim i trzecim. Dziwne to to że te muchy nielatały. Wyglądało to jakby niektóre spały inne chodziły po półpiętrze i było ich bardzo dużo a nielatały. Pojechałem pod namiot na trzy dni i spotkałem starszą pare-moich sasiadów i gdy siadaliśmy pojawiało się bardzo duzo much. Powiedzieli mi że nie było ich do tej pory, a więc czy wraz ze mną sie pojawiły?Czy coś mi chcą powiedzieć?. Potem leżac na śpiworze rozłożonym na trawie zaczęłem się przyglądać mrówkom i oto co widze jak jedna duża czarna przynosi mi zabitą czerwoną i kładzie ja przedemna i zostawia na śpiworze - potem odchodzi. Przed samym wyjazdem po trzech dniach gdy składałem namiot widze ogromną ilość pająków łazienkowych pod dachem namiotu na zewnątrz, w jednym miejscu jeden na drugim tworząc jakiś twór dziwny, jakieś gniazdo jak kukułcze o wielkości 20-30 cm-"mówie sobie coś jest na rzeczy". Od czerwca wokół mojego mieszkania jest ogromne stado kruków, w centrum miasta. Rano i wieczorem i w nocy rozsiadaja się na paru drzewach choć moze z kilometr dalej mają piękny las. W internecie pisałem o żydowskim święcie oczyszczenia światyni w zwiazku z 7 miesiącem i datą siódemkową. Dopiero po przejściu trąb przez środek kraju znalazłem w internecie że takie oczyszczenie trwa 10 dni i oto  co zaówazam ze dokładnie po tych dniach one przechodzą. W przyszłym roku liczba człowieka może osiągnąc 6 666 666 666 - trzy razy potrójna szóstka prowadzona przez szóstego czy siódmego a może ósmego z pośród siedmiu. 

Czy nadchodzi ostatnia godzina, która przedostatnią jest? Czy warto ją oddać dla paru złotych cielców? Czy życie wieczne nie jest więcej warte? Kto dziś pełni wolę ducha i ducha duchów? Życie na ziemi to pogoń za wiatrem, a przecierz wiatr wieje gdzie chce. Siejesz wiatr zbierzesz burze. Czy Jezus uciszył burze?.Czy piotr wpadł do wody? Czy trzeba bać się burzy?-tak bojazń boża to początek mądrości. Kto mówi że znalazł już mądrośc głupi jest. Szukać i ukochać a obdarzy. Jaką miłością obdarzy kawałek drewna, metalu,kamienia/?Czy one nie sa martwe? Żywe tylko ma moc!!!Czy są tu tacy którzy tej mocy szukają? Czy aby niewszyscy pospali?No tak-w grobowcach pamięci niema poznania.

wołanie dzieci

Mt18-3) Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Gdyby ktoś się przysłuchał mając słuch usłyszał by właśnie w bajkach dla dzieci temat przewodni bajek. Słysze podobnie seriale i filmy fabularne. Cały czas jakby jeden i ten sam kod nadawany.

"Duch i oblubienica mówią przyjdz'--medium to duch a oblubienica ?

Iz13-16 Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane a żony zgwałcone.

1krl3-26) Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla - gdyż wezbrała w niej litość na swoim synem - i zawołała: Proszę, panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie! Tamta natomiast wołała: Niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je! (27) Wtedy król zabrał głos i rzekł: Dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go! Ona jest bowiem jego matką.

Jeśli kto żyć chce musi umrzeć a kto umrzeć chce bedzie zył. W takim rozumieniu nie ma to znaczenia czy to są dzieci pokoju czy tylko pokoju w którym siedza i kombinują kto pochowa ostatniego. Faktem jednak jest ze da sie słyszeć coś w przestrzenii.

Obcy ciekawą pokazuje scene kiedy ona urodziła to urodzenie jej zabija ją a on sam przez szkiełko małe jak w telewizji wyssany jest w kosmos. Dziecko obcego wessane w eter . hmmm? ciekawe ciekawe

ze wzruszenia serca

Przez łzy moje serce się wzrusza,

Lecz  nie jest to dla mnie katusza.

Pragne wiecej mysli wzruszonych,

Niż bogactw materi ludzkiej onych.

Gdzie mysli ducha  wzniesionych płyną ,

Tam świat mój przepiekną krainą

Skrzydła cherubów ogrodu stojących,

Cień na mię dają rece zle czyniących

Chmura ogien wielki ból okrywa,

Pnia drzewa nikt dla cię nie wyrywa

Dla niego głos śmierci wydarty

Odkrywa trzy inne tarota karty

W jeden złożony cały element

Wodny wodzi nurt głebi otment

Ukryty nie wychodzi na brzeg

Proch tam tak skończy swój bieg

Nikt nie widział okręgu końca

Pewnie tam kryjówka zająca

Z rowu wykopał ci swą ziemie

Szuka ariusza zaginione plemie

Miecz strażny w mocy gedeona

By winnicy w mroku ściać grona

Pieron onci dawniej był zwany

Błyskiem mocy zetnie i bałwany

Tenci miłości poganiany wiatrem

Dom uwidział swój zwany tatrem

Świety izraela ludu swego pragnął

Trud wielki drzewaby starego ugnął

Cielec ci on blaskiem wielkim świeci

Wężowi on proch zbiera twoje dzieci

Spiew ptaka noca drapieznego sowi

W zbożu myszki małe buszujące łowi 

Głupoty człowieka zawarta zagadka

Nikt nie bedzie bratkiem tego kwiatka

żebro adama
rdz2-21) Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. (22) Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, (23) mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. (24) Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. (25) Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. żebro adama---ta niewiasta zeby była czysta musi być z żeber brania / zebrania / to bedzie zuska z ogrodu proroka daniela 13-(11) wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. MIAŁA MATKE I OJCA I MEZA A TU ZIMA ZŁA " Czy dotarłeś do zbiorników śniegu? Czy widziałeś zbiorniki gradu? Na czasy gniewu je chowam, na dzień utarczki i wojny "Hi38-22
LATO OSA KOLE NOSA

Dziwne rzeczy ten czas znaków.

Osy jak nie było tak nie było a jak sie pojawiły to cały wysyp prawdziwków.

DOSĆ CZESTO OSTATNIO OSY MI TU PRZYLATUJĄ  DO MOJEJ ZAGRODY A OSTATNIO POŁOŻYŁA SIE NA BLASZANYM PARAPECIE. MYŚLAŁEM ŻE SIĘ WYGŁUPIA ,ALE TERZ WIEM ŻE TEN PARAPET BYŁ NAGRZANY I GORACY I DLATEGO PEWNIE ZWIJAŁA SIE Z BULU. Z TEGO CO PAMIĘTAM TO ZDMUCHŁEM JĄ ALE NIEBARDZO CHCIAŁA ODLECIEĆ-----HMMMM??

Dziś jakiś podprogowy w telewizji doszedł mnie i co to słysze? Oto co słysze meduzy , odnóża, zmiana ról, morska osa, polip i jakiś nowy gatónek drapieżnika oraz nieśmiertelny. Odniosłem to wtedy do biblii, do proroctw i wszystko sie zgadza.

Myślałem ze to bajka kiedyś , ale teraz wiem że to co sie dzieje teraz to jakiś koszmar ich samych, ich własny. Burza mózgów na świecie a ty dalej się opierasz -----powiedz NIE NIE NIE i po kłopocie.

pRZ 30-11"Jest plemię co "ojcu złorzeczy" i matce NIE chce błogosławić."

NASZ ZŁODZIEJ JEST "złorzeczą" swojego ojca i tej "NIE" chce pomóc. Ale ta sie "NIE" OKAZE a tamta INACZEJ. 

DZIWY

Pisałem o przebiegunowaniu ziemi w sensie duchowym na jednym z forów i wydałem głos kto trzęsie ziemią w sensie przetrzasania i w kontekście spełnionych proroctw i spełniania proroctw. Przed wczoraj myślałem sobie piekny kraj grecja , chciałbym tam zainstalować się, gdzieś w górach , w lesie , nad brzegiem morza ponieważ odwiedzałem kraje śródziemnomorskie wiem jak pieknie jest kiedy niezagorąco.

larwa moja woła mnie wczoraj i mówi o pożarze, o trzęsieniach ziemi co sie dzieje teraz, mówi mi tez że śniła je się grecja poprzedniej nocy.

Czy płomień boży zapłonął? Czy ma też wode aby ugacić? Czy tez bedzie palić wszystko i karać wszystko za niewiernośc i zdrade?za bunt ludzki przeciw buntowi bożemu? Gdyby pokornie przyjeli boży bunt pewnie bóg by wybaczyół. Ale przecierz oni boją sie zła, bo nienauczyli się go. Czy wodnik stanie z dzbanami wody jak waga która wyważa.

Wodnicy już byli przeciez nawet w miejscu które prorok daniel wskazał na starcie posągu(starcie wizerunków z monet)nawet jakoś tak wodniczo się nazywał ten nord, no i przecierz nasi woje-wodowie słowa wy-słowianie, tez byli i ścierali ohyde. Moze poczuje się ktoś pradawnym potomkiem dziesięciu plemion izraela którzy uciekli przed fałszem balów na te tereny przybyli?-, pogańskim pniem debu w lesie który bóg ocalił bo niewyrwał z korzeniami przecież?-, wiatrem górali przyniesionym z karpat które krew wypijały?-, kto kłamstwem krzyżcijanina się stanie i kozłem ofiarnym?--,Druidem w kamiennym kregu skał nieociosanych?, mędrcem buddy pod drzewem w lesie?, hinduskim joginem umartwiajacym swe ciało?,  potomkiem persów który wiarą krew wylewa?, afrykańskim i indiańskim szamanem którzy magii dom w namiocie stoii? Gdzież ten twór po krzyzowy- krzyzówka doskonała? Świat juz jest taka krzyzówką, potrójna szóstka nieuchronnie sie zbliża na przeciw której stanie szósty lub tez ich poprowadzi. Warto się zastanowić póki jest czas.

kolejne znaki

Trzy traby powietrzne wczoraj w okolicach DAR-ŁOWA przeszły wzdłuż wybrzeża ,-OKOŁO 17 gdz.przeszły około 10 km- przy temperaturze powietrza 11stopni.

Jak dla mnie to ślepy by to zaóważył,- jesli chodzi o czytających znaki, że ma to związek i trzyma sie całości.

 Dąsacz Guzików

Miałem sen w którym jeden dziennikarz mówił że, tak się nie mówi że, dąsacz guzików nie ma sensu, że jest to przenośnia lub metafora.Mówił to w śnie moim ten z wąsem co z Najsztubem TOK SZOK prowadził.

Czym Lub Kim jest Dąsącz Guzików? Co ma oznaczać albo czemu służyć?Obawiam sie nienajleprzej diagnozy, ale może ktoś wie czym lub kim ów Dąsacz Guzików jest?

czwartek, 23 sierpnia 2007

Czy można mieć komuś za złe, że jest namaszczony przeciwieństwem? Chodzi mi o to, że nie zgadza się na wszystko. Przecież to jest podstawowe prawo człowieka bez którego stałby się już tylko rośliną. Dobrze się stało że zaczeli w wielu miejscach mówić, żeby nauczono się odmawiać w sensie - kiedy ktoś ci zaproponuje coś, to powiedz NIE.

Do tego stopnia przywarło to słowo do ust, że ono dziś znaczy wszystko nawet  że nie to tak. Nasuwa tu się myśl z pisma, a chodzi o to kto jest lepszy, czy ten który mówi tak a robi nie, czy ten co mówi nie a robi tak?. Oczywiście że lepsze jest wrogiem gorszego. Zatem dlaczego jest takie niezrozumienie, jeśli chodzi o namaszczenie przeciwnością chrystusa? Czy wszyscy są martwi już duchowo? Sama chodowla warzyw i mięsa w ludzkiej postaci? Tylko materia, materia,materia-zysk,zysk,zysk-wiecej, więcej, wiecej.

Życie z kłamstwa stało się najbardziej opłacalnym zawodem świata. Kto lepiej kłamie, ten idzie na szczyt. Kto mówi to co uszy chcą słyszeć, jest na salonach. A więc jest to przedstawienie, cały czas tych samych osób.

Kim byli ANTOWIE?. Ant-o-wie - przeciwnik o tym wie. O czym zatem wiedział przeciwnik przeciwnie namaszczony? Może o zamienianiu prawdy w kłamstwo, a kłamstwa w prawde, czyli np:.krzyżowaniu znaczeń słów. Chrześcijanie-chrest-ci -janie, crux-ci-janie, krzyżcijanie.

Nie trzeba by było nawet 50 lat przy izolowaniu ludzi, aby wmówić innym że o to właśnie może chodzić. Kto się przygląda wydarzeniom na świecie wie że w ten sposób postepują państwa a wystarczy słowo "LUB CZASOPISMA" i robi się afere na wielką skale.

Czy w takim razie ANT tzw.ANTYCHRYST  będzie nobilitowany? Czy jezus niosący światło zostanie poznany? Czy owce go znają? Ap22:16 "Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna".

Ma przyjść jak złodziej. Czy w takim razie w myśl tych wersetów można mówić o wykonywaniu woli bożej, służac pieczęci bestii?

Hi38:12-14 "Czyś kiedy wydawał rozkazy porankowi? Czyś wyznaczył miejsce porannej jutrzence, aby sięgła aż po krańce ziemi i uwolniła ją od grzeszników? Zmienia się jak kształt gliny pod pieczęcią"

Proroctwa mówią że: będzie wołał. ale owce niepoznaja jego głosu. Jaką owcą zatem trzeba być, żeby usłyszeć jego głos? Proroctwo apokalipsy mówi że, będą to święci najwyższego. A WIĘC ŚWIĘTA OWCA!!! Co znaczy święta owca?!! Co znaczy być świętym? Czy to znaczy robić tyle ile nam się wydaje? Czy na kartach pisma jest opis co robił jakiś święty? Czy zatem nawet jeśli miałbym stracić wszystko to jestem w stanie poświęcić to, aby nie być związany z ziemskimi obowiazkami? Czy życie wieczne z bogiem, mniej jest warte od pracy w fabryce, na budowie, w markecie, od wczasów nad morzem, w górach, w dalekich krajach, od wielu domów, mieszkań, apartamentów i pieniędzy?

Czy każdą z tych rzeczy jestem w stanie poświęcić dla niego? Czy watpliwości jakie mam, ograniczają mnie w drodze do usłyszenia jego głosu? Czy znajdując go, ja usłucham? Czy bóg powiedział szukajcie a znajdziecie?

Czy myslę tylko o sobie? Czy wystarcza mi to co mam i materia jest moim bogiem? Czy poganie nie mnie poganiają? W jaki sposób on przyjdżie do kościoła swojego i jakiego ducha będzie przedstawiał?.

Łk15:10"Mówię wam, iż tak samo wielka będzie radość wśród aniołów Bożych z powodu pokuty jednego grzesznika."

Czy zatem gdy mowa o tym że, przyjdzie jak złodziej to faktycznie miał bóg na mysli pokutującego złodzieja, upadłego anioła, syna marnotrawnego, złego który dobrzał, ciemność która jaśniała od wschodu słońca do zachodu słońca?

Czy zatem Ant namaszczony pokaże nam swe dwie twarze, złą i dobrą ?Czy w takim mamy go też szukać, który był zły a robił się dobry?.Czym obłok jest którym jest otoczony i na którym siedzi? A może jakimś obłąkiem będzie się wydawał, nawiedzonym jakimś, szaleńcem będą go zwać, w chmurach głowe będzie miał, będąc zamyślony wiecznością wieczną? Jak go znaleść? Czy jestem godny aby go znaleść?

Wj34:7 zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia!.

zachowywujacy, odpuszczający, pozostawiający, nawiedzający

Czy zachowa mnie czy siebie przedemną, czy odpuści mi czy sobie mnie, czy pozostawi mnie dla siebie czy innych, czyją wina ja jestem, czyją winnicą , kto wini, kto nalewa wina,kto ma winy, czy on mnie nawiedzi skoro jestem w winnicy ojców? Czy mam sobie wyprać mózg z tej winnicy ojców skoro ich winnice ma karać? Czy mam powyrzucać wszystko co mi nalali do głowy?

Antowie- Antychryści-lud antychrystów lub pozostałość po nich w każdym bądż razie wysłowienie namaszczonego przeciwnie.

Oni z mieczem chrzcili i krzyżowali, a ci jedynie byli przeciwni temu, i taka bajka powstała straszna że jej strawić nikt nie może. Co by się okazało i ile wrzodów człowiek zaczęłby odczuwać w brzuchu, gdyby miał pogodzić się z taką myślą. O biedny, ile jeszcze bólu przed toba.

niedziela, 19 sierpnia 2007

Gdzie jesteście dzieci mego ojca, którymi się okazujecie być, kruki gotowe do lotu, muchy piekne i straszne, na skrzydłach orła wyjdzie na puszcze i wy pójdżcie. Mi hal echo głos przyniesie przyniesie z krańców zachodu. Wiatr ciepły i porwisty jemu z łąk górskich stoków owce zbierze pasterz lecz chłopiec który nie lęka się ręki swej wyciagniętej włożyc do jamy żmij.

Pastwiskiem mi hal stoki górskie bedą i rozłoże jego namioty w miejscach wyniosłych i wynosił się będzie bo niema już miejsc, wolnych na ziemi brak. Gwiazdę moją przywłaszczyć chca, rankiem czychają by ją zrzucić, wieczorem chcą jej upadku. Nie słucha mię nikt i ja ich nie słucham, oddalili się , daleko są ode mnie, nikt mię nie szuka, odwrócili się ode mię więc i ja na nich nie spojrze kiedy wołać mię bedą.

Powietrzem mi hel we krwi wypróbowanym, nie ulituje sie za bul on który dzieciom mym uczynili. Zapłonie jak  błyskawica żarem swym powietrze szlachetne wypali. W głębiach wodnych księciem i panem wodnym ze dwóch dzbanów lejącym, potopi szkarady śmierdzące i wypluje na ziemie na pożarcie antom dawnym, dziecim moim umiłowanym, gniewowi mojemu, z dawnej nacji liści nazbieram, będą leczyć rany narodów, wiatrem moim zmiote dla siebie dzieci moje, nie będą się trudzić dla innych, nie zamieszka w ich domu obcy.

Kroki powietrza w skrzydłąch czarnych i białych, ślady na chmurach zostawiły, nie boi się dziecie moje iść po nich, w obłokach mieszkanie jego, deszcz łez na ziemię spada i woła  lecz nikt go nie słyszy. Umiłowali córki i syny ludzkie, mnię nie poznali, jego nie widzą, poganię ich wiatrem gorącym, przypalę ich stopy, wejdą na obłoki po drabinie, pochwyci trzecie oko kruk mój, zobaczy skałe północy, w krysztale obraz wyleję,  wiatrem drzwi otworze krwią obtoczone.

Oto dziecię wam daje, na skrzydłach orła białego, na jedną godzinę, na jeden dzień, na jeden miesiąc, na tysiąc lat. Zacznijcie szukać, póżniej już tylko śmierć. Panem sabatu jest, ma imion wiele i moje zna , barankiem ofiarnym wam, nie umiłował swojej duszy, oddał się mię , w krysztale oczu gom znalazł, w wodzie płynącej do mię szedł, w sercu płynącym pereł patrzył, straży braci swoich wyglądał, tam go widział. Szedł do mnie z dna oceanów, z krwia braci swoich przed oczami, we łzach na śmierć braci patrzył. O boże mój odpłać tym żmijom, tym ścierwom nienasyconym, nalej im dwa razy tyle, wypuść niszczyciela swego , odpłac im prosze.

Stało się. Anioł złożył przysięge, larwy swe zrzucił z siebie, z pod siebie wymiótł, święte przymierze wspomniał, z tęczą się pokazał, trąby szły przed nim, krwią małego światła i czarną chmurą zakrył oblicze światła dużego, pojawił się jak błyskawica a w oczach wegle. Złoty pas wokół bioder jego, na skale stanął, na ziemi i morzu a w ręku książeczka. Gęsta chmura wokół niego jak złodziej w nocy szedł. Był inny niż wszyscy i nikt nie zwrócił uwagi i wszyscy patrzeli i cieszyli i klaskali na przeciw sobie.

 Wszędzie gdzie nie spojrze- paskudztwo i ochyda ziejąca pustka. Śmietnik sobie zrobili i więzienie w grobowcach. Zaprawde nie ma czego żałować i tak wiele żałować można. Pracują , trudza się, umierają i żyją dla innych, a nie dla siebie i ducha. Miłosierdzia chcą ode mnie, a ty byłeś miłosierny dla innych, ile razy ciągłes przed sąd, ile psów powiesiłeś , ile bogów masz przedemną, zapomniałeś moją woń świąt miłą, ojca i matke zostawiasz w grobowcu i innym zapominając o nich, zostawiając opiekę nad nimi twojemu stworowi. Kłócisz się czy mam kropke czy jej nie mam w imieniu moim, a ja wam mówię wcale mnie nieznacie. Kradniesz codziennie innym, w oczach twoich dom innych, bydło wyprowadzasz w biały dzień, wstydem oblizujesz siebie i innych. Szmacisz moje dzieci z narodzenia córo nierządna i syna ni jednego u ciebie niema, wszystkich zabiłaś ladacznico. Códzołóstwem napełniłaś swój brzuch. Dokąd uciekniesz gdy rzucą na ciebie kamień. Mówie ci że już reka z kamieniem odrywa sie. Wróć się do rzeczy pierwszych a i ty rozkwitniesz.

Fałszywa miara przyrosła ci do oczy, jęku skrzywdzonych nie słyszysz, kłamstwo za prawde wstawiasz, bogi z drewna ,kamienia i metalu czcisz, nie użale się gdy rodzić będziesz, na pustynie jak kozłą cię wygnam. Kruki moje wydziobią ci oczy, muchami obłoże twe rany, zgnilizna będzie ci wonia, poganię cię na skraj przepaści. Z daleka będziesz od świetych namiotu, od gwiazd niebieskich, od miłości oblubieńca.

Słów w janie było i są nadal a ty która mówisz o sobie krzysz ci janie przyjrzyj się sobie , weż lustro i nie pytaj innych. Przyjrzyj się sobie i odejdż na śmierć i zapomnienie, a jeśli zobaczysz co dobrego idż za tym i nie okłamuj ducha w sobie bo to tez śmierci kara. Spoglądaj często w lustro niech inni nie patrzą i nie słyszą, samemu trza się przypatrzeć. Idż pod wiatr, a zobaczysz skąd wieje, idż pod prąd, a zobaczysz skąd wypływa woda. Jeśli poddasz się nurtowi do wody morskiej na żer ogromnych ryb będziesz. W toń bala trafisz, a ten który zbiera wode nad nim zważy i zrobi co zechce. Puki czas ryb, okaż sie rybą rzeczną, wpłyń na tarlisko na słodkie wody, na wody czyste tam gdzie topił cielca, gdzie wylot bramy do pieknej ozdoby krainy, tam ślad po nim, tam kruki w koronie drzew siedlisko mają.

 

1 ... 6 , 7
 
| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
O autorze
Zakładki:
CIEKAWE FILMY
DARJUŻ S. SÓL TYSIĘCY INNY z ZOFII- 3-PIOTR - POSŁANY - 13 ADAR 72
Gg 9220890-skype-hinilka
KONTAKT E-MAIL
KSIĘGA WYZNACZEŃ
LICZNIK WEWNĄTRZ. 52.500
Przegląd Tematów
SŁOWO BOŻE
counter
księga gości
Slots
o2u.pl - 
darmowe liczniki My status http://mystatus.skype.com/balloon/skypename